Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського


Зображення домашньої сторінки журналу

Науковий журнал.

Виходить щоквартально

Засновник і видавець: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, № 140-90-3061Р від 25. 05. 2008 р.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 вересня 2014 року за № 1081 «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» внесено до переліку наукових фахових видань України в галузі культурології та мистецтвознавства.