Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського


Зображення домашньої сторінки журналу

Науковий журнал.

Виходить щоквартально

Засновник і видавець: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, № 140-90-3061Р від 25. 05. 2008 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) науковий журнал «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.