Поточний номер

№ 1(62) (2024)
Опубліковано: 2024-03-28

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Науковий журнал засновано у 2008 році. Виходить щоквартально.

ISSN 2414-052X

Засновник:

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Видавець:

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ, № 140-90-3061Р від 25. 05. 2008 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.
Науковий журнал «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» присвячений питанням музикології та культурології. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, теоретикам, культурологам, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Науковий журнал «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CiteFactor, WorldCat, CrossRef.

Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.