Редакційний штат

Скорик А. Я., доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України (НМАУ імені П.І. Чайковського) (головний редактор);

Виткалов С. В., доктор культурології, професор (Рівненський державний гуманітарний університет), (Рівне, Україна) (заступник головного редактора);

Бабушка Л. Д., доктор культурології, в. о. професора кафедри теорії та історії культури НМАУ імені П.І. Чайковського (НМАУ імені П.І.Чайковського) (заступник головного редактора);

Юник Д. Г., доктор педагогічних наук, професор (НМАУ імені П.І. Чайковського) (відповідальний секретар);

Тимошенко М. О., доктор філософії, професор, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, академік УТА, академік УАН, (НМАУ імені П.І.Чайковського);

Андрущенко Т. І., доктор філософських наук, професор, (НМАУ імені П.І.Чайковського);

Бондарчук В. О., доктор мистецтвознавства, професор (НМАУ імені П.І.Чайковського);

Бровко М. М., доктор філософських наук, професор, (НМАУ імені П.І.Чайковського);

Гражина Фліцінська-Панфіл, професор, завідувач кафедри сольного співу Музичної академії імені І. Я. Падеревського в Познані (Познань, Польща);

Касьянова О. В., кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України (НМАУ імені П.І.Чайковського);

Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ імені П.І. Чайковського (НМАУ імені П.І.Чайковського);

Лоос Хельмут, доктор мистецтвознавства, професор (Інститут музикознавства Лейпцизького університету / Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig), (Лейпциг, Німеччина);

Миленька Г. Д., доктор мистецтвознавства, професор (Київський Національний університет театру, кiно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого) (Київ, Україна);

Мимрик М. Р., кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений артист України (НМАУ імені П.І.Чайковського);

Роман Сапенько, доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедрою філософії культури Інституту візуальних мистецтв Зеленогурського університету (Польща), голова Польсько-українського центру гуманітарних досліджень (Зелена-Гура, Польща);

Стефанія Леон, доктор мистецтвознавства, професор (Люблянський університет / Univerza v Ljubljani) (Любляна, Словенія);

Холодинська С. М., доктор культурології, доцент (Приазовський державний технічний університет) (Маріуполь, Україна);

Шонінг Катерина, мистецтвознавець, професор (Віденській університет), (Відень, Австрія);

Шуміліна О. А., доктор мистецтвознавства, професор (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка (Львів, Україна).