Роль інституту ритму Еміля Жака-Далькроза у становленні основоположних засад музичної режисури

Автор(и)

  • Олена Касьянова Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна https://orcid.org/0009-0009-8526-5465

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052X.1(62).2024.304971

Ключові слова:

система сценічної виразності Франсуа Дельсарта, система ритмічного виховання Еміля Жака-Далькроза, музично-театральна діяльність Інституту ритму в Хеллерау, Свята (фестивалі) ритмічних ігор, основоположні засади музичної режисури, універсальна (синтезована) підготовка виконавця, мистецька (музична, хореографічна, театральна) освіта

Анотація

Досліджено мистецтвознавчі основи камерного співу як виду вокального виконавства. Виявлено його специфіку, стильові та жанрові ознаки, спільне та відмінне з оперним співом. Охарактеризовано освітнє значення камерного співу у фаховій підготовці студентів-вокалістів у закладах вищої музичної освіти. Визначено його навчальну, виховну та розвивальну функції в системі занять з дисциплін камерно-вокального циклу та виконавської практики. Охарактеризовано камерний спів як: мистецький і соціокультурний феномен, який інтегрує різні жанри, стилі й форми вокального виконавства; предмет навчальної та концертно-виконавської діяльності студента, що потребує залучення інтелектуальних, духовних і творчих сил в опануванні вокального репертуару; засіб розвитку музичних здібностей, виконавської майстерності, творчого потенціалу та сценічної культури студента-вокаліста; мету і результат професійного розвитку та самовдосконалення майбутнього співака. Окреслено основні напрями професійного розвитку студентів засобами камерного співу: 1) вокально-технічний (розвиток співацького дихання, розширення робочого діапазону, формування рухливості голосу, покращення його тембрових якостей, удосконалення навичок кантиленного співу тощо); 2) інтелектуальний (розвиток загальної музичної ерудиції та професійного мислення студента, формування здатності до музично-теоретичного й виконавського аналізу вокального твору, уміння визначити ефективні методи роботи над вокальним репертуаром); 3) художньо-творчий (розвиток творчої уяви й образного мислення, емоційної, духовної та естетичної сфер вокальної творчості, необхідних для втілення художнього образу твору й задуму композитора, а також формування творчого іміджу майбутнього співака); 4) сценічно-діяльнісний (реалізація в концертно-виконавській практиці набутого у вокальних класах досвіду, формування у студента-вокаліста навичок творчої комунікації, позитивних емоційнопсихологічних якостей, сценічної майстерності й артистизму).

Біографія автора

Олена Касьянова, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

заслужена артистка України, викладачка кафедри камерного співу

Посилання

Veselovska, H., 2007. Final. Zhvavishe, nizh alehro. In: H. Veselovska, ed. Teatralni perekhrestia Kyieva 1900-1916-kh rr.: Kyivskyi teatralnyi modernizm: monohrafiia [Theatrical intersections of Kyiv 1900-1916: Kyiv theatrical modernism: a monograph]. 2nd ed. Kyiv, pp.219–295.

Delsart, F., 1998. Systema vyraznosti liudyny [System of human expressiveness]. Abridged translation from French and Russian by M. Shkaraban. Kyiv.

Zhak-Dalkroz, E., 1998. Evrytmiia [Eurythmia]. Abridged translation from English by M. Shkaraban. Kyiv.

Labinska, D., 2022. «Muzychne» v teatri Lesia Kurbasa. In: Les Kurbas. Filosofiia teatru [Kurbas Forest. Theater philosophy]. Kharkiv–Kyiv: Osnovy; vydavets O. Savchuk, pp.851–859.

Pohrebniak, M., 2015. Tanets «modern»: estetyko-teoretychne pidgruntia ta vyznachennia poniattia (systemy F. Delsarta, E. Zhaka-Dalkroza). In: M. Pohrebniak, ed. Tanets «modern» XX st.: vytoky, stylova typolohiia, panorama istorychnoi khody, evoliutsiia: monohrafiia ["Modern" dance of the 20th century: origins, stylistic typology, panorama of the historical course, evolution: a monograph]. Poltava: Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. V. H.Korolenka, pp.34–55.

Pohrebniak, M., 2020. Istoryko-kulturni peredumovy vynyknennia novykh napriamkiv teatralnoho tantsiu XX st. (systemy F. Delsarta, E. Zhaka-Dalkroza). In: M. Pohrebniak, ed.Novi napriamky teatralnoho tantsiu XX–pochatku XXI stolittia: istoryko-kulturni peredumovy, kroskulturni zv’iazky, stylova typolohiia: monohrafiia [New directions of theatrical dance of the 20th–beginning of the 21st century: historical and cultural prerequisites, cross-cultural connections, stylistic typology: a monograph]. Kyiv, pp.52–62.

Chepalov, O. I., 2007. Peredumovy stvorennia plastychnoi movy XX st. In: O. Chepalov, ed. Khoreohrafichnyi teatr Zakhidnoi Yevropy XX st.: monohrafiia [Choreographic theater of Western Europe of the 20th century: a monograph]. Kharkiv: Kharkivska derzhavna akademiia kultury, pp.10–18.

Chechel, N., 1993. Saksahanskyi i Kurbas u Kyievi 1918 roku. In: N. Chechel, ed.Ukrainske teatralne vidrodzhennia (Zakhidna klasyka na ukrainskii stseni 1920-1930kh rokiv. Problemy trahediinoi vystavy) [Ukrainian theatrical revival (Western classics on the Ukrainian stage in the 1920s-1930s. Problems of the tragic performance)]. Kyiv, pp.21–46.

Shkaraban, M. M., 2006. Francois Delsart's expressive system in the context of world performing arts. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Kyiv National University of Culture and Arts.

Gauthier, B. C., 2011. Gauthier, B. C., 2011. Édition critique de manuscrits de François Delsarte et examen de leur pertinence épistémologique dans la formation d’un corps scénique moderne. Du doctorat en études et pratiques des arts. Thèse. Université du Québec à Montréal.

Giertz, G., 1975. Kultus ohne Götter. Émile Jaques-Dalcroze und Adolphe Appia. Der Versuch einer Theaterreform auf der Grundlage der rhythmischen Gymnastik. München: Kitzinger.

Porte, A., 1992. Francois Delsarte, une antologie. Paris: IPMC.

Wilson, G. D., 2002. Psychology for Performing Artists: Butterflies and Bouquets. 2nd ed. London: Wiley & Sons.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. Сценічне мистецтво