Камерний спів як засіб професійного розвитку студентів-вокалістів

Автор(и)

  • Єлізавета Ліпітюк Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна https://orcid.org/0009-0009-8526-5465

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052X.1(62).2024.304970

Ключові слова:

вокальне виконавство, камерний спів, студент-вокаліст, фахова підготовка, професійний розвиток

Анотація

Досліджено мистецтвознавчі основи камерного співу як виду вокального виконавства. Виявлено його специфіку, стильові та жанрові ознаки, спільне та відмінне з оперним співом. Охарактеризовано освітнє значення камерного співу у фаховій підготовці студентів-вокалістів у закладах вищої музичної освіти. Визначено його навчальну, виховну та розвивальну функції в системі занять з дисциплін камерно-вокального циклу та виконавської практики. Охарактеризовано камерний спів як: мистецький і соціокультурний феномен, який інтегрує різні жанри, стилі й форми вокального виконавства; предмет навчальної та концертно-виконавської діяльності студента, що потребує залучення інтелектуальних, духовних і творчих сил в опануванні вокального репертуару; засіб розвитку музичних здібностей, виконавської майстерності, творчого потенціалу та сценічної культури студента-вокаліста; мету і результат професійного розвитку та самовдосконалення майбутнього співака. Окреслено основні напрями професійного розвитку студентів засобами камерного співу: 1) вокально-технічний (розвиток співацького дихання, розширення робочого діапазону, формування рухливості голосу, покращення його тембрових якостей, удосконалення навичок кантиленного співу тощо); 2) інтелектуальний (розвиток загальної музичної ерудиції та професійного мислення студента, формування здатності до музично-теоретичного й виконавського аналізу вокального твору, уміння визначити ефективні методи роботи над вокальним репертуаром); 3) художньо-творчий (розвиток творчої уяви й образного мислення, емоційної, духовної та естетичної сфер вокальної творчості, необхідних для втілення художнього образу твору й задуму композитора, а також формування творчого іміджу майбутнього співака); 4) сценічно-діяльнісний (реалізація в концертно-виконавській практиці набутого у вокальних класах досвіду, формування у студента-вокаліста навичок творчої комунікації, позитивних емоційнопсихологічних якостей, сценічної майстерності й артистизму).

Біографія автора

Єлізавета Ліпітюк, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

заслужена артистка України, викладачка кафедри камерного співу

Посилання

Antoniuk, V. H. Solnyi spiv (fakh): sylabus navchalnoho kursu OS bakalavr [Solo singing (specialty): syllabus of the bachelor's degree course]. Kyiv: Natsionalna muzychna akademiia imeni P. I. Chaikovskoho. Available at: <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/OK16-Solnii-spiv-Fah-Silabus.pdf> [accessed 12 December 2023].

Antoniuk, V. H. and Kononova, N. V., 2018. Osvitno-naukova prohrama «Akademichnyi spiv» spetsializatsii "Kamernyi spiv" druhoho rivnia vyshchoi osvity [Educationalscientific program "Academic Singing" of specialization "Chamber Singing" of the second level of higher education]. Kyiv: Natsionalna muzychna akademiia imeni P. I. Chaikovskoho.

Antoniuk, V. H., 2017. Vokalna pedahohika (solnyi spiv): pidruchnyk [Vocal pedagogy (solo singing): a textbook]. 3rd ed. Kyiv: Vydavets Bykhun Yu. V.

Balanko, O. M., 2017. Ukrainian chamber and vocal music of the late 20th – early 21st centuries as a performing phenomenon. Ph.D. in Art History. Thesis. Odessa National Music Academy named after A. V. Nezhdanova.

Havrylets, H., Prynts, H. and Tsymbalista, N., 2003. Vykonavskyi henii Borysa Hmyri. In: Romansy ta ukrainski narodni pisni z repertuaru Borysa Hmyri [Romances and Ukrainian folk songs from the repertoire of Borys Hmyra]. Kyiv: Muzychna Ukraina, pp.3–6.

Hrebeniuk, N. Ye., 2000. Vocal and performing creativity. Doctor of Art History. Thesis. Kyiv.

Kostruba, L. O., 2021.Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Kontsertno-kamernyi spiv" pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [Work program of the study discipline "Concert and chamber singing" of the first (bachelor) level of higher education]. Lviv: Lvivska natsionalna muzychna akademiia imeni M. V. Lysenka.

Miliasevych, A., 2020. Stylovyi slukh studenta-vokalista: do problemy opanuvannia kamernoho repertuaru XX ct. [The student vocalist's stylistic ear: Toward the problem of mastering the 20th century chamber repertoire]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 34(3), pp.44–50.

Polkanov, A. A., 2021. The phenomenon of chamber singing: from aesthetic guidelines to musical and linguistic properties. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Odessa National Music Academy named after A. V. Nezhdanova.

Samotos, M., 2013. Kontsertno-kamerne vokalne vykonavstvo v aspekti teoretychnoho obgruntuvannia [Concert and chamber vocal performance in the aspect of theoretical substantiation]. Vykonavske mystetstvo, 27, pp.184–197.

Stakhevych, O. H., 2002. Osnovy vokalnoi pedahohiky. P. 1: Pryrodno-naukovi teorii solnoho spivu: kurs lektsii [Basics of vocal pedagogy. Part 1: Natural and scientific theories of solo singing: a course of lectures]. Kharkiv-Sumy.

Khan, Kai, 2017. The phenomenon of chamber vocal performance in the interaction of Ukrainian and Chinese national schools: historical and theoretical aspects. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko.

Yakovenko, V. H., 2023. Formuvannia profesiinoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv vokalnoho mystetstva v zhanri kamernoho spivu [Formation of professional competence of future specialists in vocal art in the genre of chamber singing]. In: Modernization of science and its influence on global processes, IV International scientific and theoretical conference, Bern, Switzerland, November 3 2023. Bern: International Center of Scientific Research, pp.178–179.

Winchester, B. and Dunlap, K., 2007. Vocal chamber music: a performer's guide. 2nd ed. New York–London: Taylor & Francis Group.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. Музичне мистецтво