Неофольклористичні тенденції у творчості Михайла Вериківського та перспективи їх втілення в сучасній українській музиці

Автор(и)

  • Олена Дерев’янченко Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9498-5004

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052X.1(62).2024.304968

Ключові слова:

творчість Михайла Вериківського, неофольклоризм, композитор, фольклор, українська музика першої половини ХХ століття, жанр в музиці, стиль в музиці, композиторська школа Болеслава Яворського

Анотація

Розглянуто творчість Михайла Вериківського в контексті розвитку неофольклоризму в українській музиці. Використано комплексний підхід до вивчення творчості означеного митця, в якому поєднуються загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення та спеціально-наукові — джерелознавчий, історичний, жанровий, стильовий. З’ясовано передумови неофольклористичних пошуків Михайла Вериківського: музичні традиції родини та рідного міста Кременець, творче засвоєння педагогічних настанов Болеслава Яворського під час навчання в Київській консерваторії, соціокультурний контекст 1920-х років. Виявлено у творах композитора такі ознаки творчого методу й риси стилю неофольклоризму, як: звернення до обрядової архаїки, жанрових і структурних архетипів українського пісенного й інструментального фольклору, поєднання глибинних засад фольклорного мислення з технікокомпозиційними й стилістичними засобами доби модернізму (емансипація дисонансу, новоладові пошуки, динамізація метро-ритмічного й фактурного чинників, поліфонізація музичної тканини, інтеграція горизонталі й вертикалі за принципом інтонаційної спільності, багаторівневе відтворення ладового й логіко-конструктивного потенціалу теми тощо). Узагальнено неофольклористичні тенденції, які в українській музиці започаткував Михайло Вериківський: перша — звернення до автентичних народно-поетичних текстів (ораторія «Дума про дівку-бранку», 1923); друга — створення оригінальних творів на народну тему (неофольклористичних композицій) у камерній інструментальній музиці («Пʼять пʼєс на народні теми для струнного квартету», 1921) та симфонічній музиці («Веснянки», 1924); третя — формування нових різновидів жанрів професійно-академічної творчості на основі глибокого проникнення композиторів у фольклорну систему художнього мислення (фольк-ораторія, фольк-балет, фольк-сюїта, фольк-квартет тощо). Зроблено висновок, що Михайло Вериківський є одним із фундаторів неофольклоризму в українській камерно-інструментальній, симфонічній, вокально-симфонічній та балетній музиці, який розвинув на новому рівні інтенції Миколи Лисенка та Миколи Леонтовича і сприяв формуванню епіко-драматичного та обрядово-міфологічного образно-жанрових векторів українського музичного неофольклоризму

Біографія автора

Олена Дерев’янченко, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

кандидатка мистецтвознавства, доцентка, доцентка кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Посилання

Antonovych, D. V., 1993. Ukrainska muzyka. In: S. V. Ulianovska, I. M. Dziuba, M. Antonovych, eds. Ukrainska kultura: lektsii za redaktsiieiu Dmytra Antonovycha [Ukrainian culture: lectures edited by Dmytro Antonovych]. Kyiv: Lybid. Available at: <http://litopys.org.ua/cultur/cult22.htm> [accessed: 19 August 2023].

Antropova, T. A., 2010. The figure of B. Yavorskyi in the context of cultural development processes in Ukraine in the 10-20s of the 20th century. Ph.D. in Art History. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Valchuk, O., 2003. Narodnomuzychna stylistyka v kompozytorskii tvorchosti Mykhaila Verykivskoho [Folk music stylistics in the composition work of Mykhailo Verikyvskyi]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, 2(11), pp.78–81.

Verykivska, I. M., 1978. Pisni v zapysakh M. I. Verykivskoho [Songs in the records of M. I. Verikyvskyi]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 5, pp.55–60.

Verykivska, I. M., 1997. Arkhiv Mykhaila Verykivskoho. In: O. Torba, ed. Mykhailo Ivanovych Verykivskyi: pohliad z 90-kh [Mykhailo Ivanovich Verikyvskyi: a view from the 90s]. Kyiv: Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho, pp.72–76.

Verykivskyi, M. I., 1742–1959. Five Ukrainian folk songs for soprano and orchestra. [Melody with text; score (the 5th movement is missing). Autograph. Paperback copy, sheets] Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine. F. 1250. Op. 1. Ref. 514. 17 sheets.

Verykivskyi, M. I., 1920–1950. Notes and lists of folk songs [Autograph, manuscript, mash. with correction Different sheets]. Kyiv: Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine. F. 1250. Op. 1. Ref. 542. 77 sheets.

Verykivskyi, M. I., 1957–1959. From Ukrainian folk fiction [Working material: lists of folk melodies, literary program. Options. Autograph, manuscript of V.D. Yevseeva]. Kyiv: Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine. F. 1250. Op. 1. Unit coll. 348. 8 sheets.

Herasymova-Persydska, N. O., 1959. M. I. Verykivskyi: narys pro zhyttia i tvorchist [M. I. Verikyvskyi: an essay on life and creativity]. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury URSR.

Honcharov, A. O., 2010. Neofolklorystychni tendentsii u tvorchosti ukrainskykh kompozytoriv: persha polovyna XX st. [Neo-folkloristic trends in the works of Ukrainian composers: the first half of the 20th century]. Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kulturyi mystetstv, 3, pp.114–118.

Hordiichuk, M. M., 1969. Ukrainska radianska symfonichna muzyka [Ukrainian Soviet symphonic music]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Hrinchenko, M. O., 1925. Muzychni syluety. M. I. Verykivskyi [Musical silhouettes. M. I. Verikyvskyi]. Muzyka, 2, pp.82–87.

Derevianchenko, O. O., 2005. Neo-folklorism in the musical art: statics and dynamics of development in the first half of the 20th century. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Derevianchenko, O. O., 2022. "P’iat p’ies dlia strunnoho kvartetu na narodni temy" Mykhaila Verykivskoho: pryntsypy opratsiuvannia folkloru ["Five pieces for string quartet on folk themes" by Mykhailo Verikyvskyi: principles of folklore processing]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 134, pp.69–84. http://dx.doi.org/10.31318/2522-4190.2022.134.269612

Drobysh, A. A., 2022. Leonid Lisovskyi: source studies and genre-stylistic aspects of creativity. Doctor of Philosophy. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Zahaikevych, M. P., 1969. Ukrainska baletna muzyka [Ukrainian ballet music]. Kyiv: Naukova dumka.

Karmazin, A. O., 2021. National history in artistic images as the essence of the Mykhailo Verikyvskyiʼs composer's creativity. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko.

Klyn, V. L., 1980. Ukrainska radianska fortepianna muzyka (1917–1977) [Ukrainian Soviet piano music (1917–1977)]. Kyiv: Naukova dumka.

Kornii, L. P., 2012. Mykola Lysenko yak tvorets ukrainskoi natsionalnoi modeli romantychnoho styliu [Mykola Lysenko as the creator of the Ukrainian national model of romantic style]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho, 2(15), pp.11–18.

Sydorenko, L. V., 2020. Neoromantyzm ta neofolkloryzm yak providni stylovi vektory postmodernoi paradyhmy [Neo-romanticism and neo-folklorism as leading stylistic vectors of the postmodern paradigm]. Naukovi zbirky Lvivskoi natsionalnoi muzychnoi akademii imeni M. V. Lysenka, 46, pp.105–122.

Skrypnyk, H., Kalenychenko, A. and Sikorska, I., eds., 2016. Ukrainska muzychna entsyklopediia [The Ukrainian musical encyclopedia]. Vol. 4. Kyiv: vydavnytstvo IMFE.

Stelmashchuk, R. S., 2003. Modernist trends in the work of Ukrainian composers of Lviv in the 20s and 30s of the 20th century: aesthetic and stylistic features in the context of the era. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Institute for Art Studies, Folklore and Ethnology named after M. T. Rylsky of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Tereshchenko, A. L., 1978. Narodnoepichni dzherela oratorii M. Verykivskoho "Duma pro divku-branku" [Folk-epic sources of M. Verikyvskyi's oratorio "Duma about the MaidenBranka"]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 5, pp.36–46.

Filts, B. M., 1997. Osoblyvosti obrobok narodnykh pisen M. Verykivskoho. In: O. Torba, ed. Mykhailo Ivanovych Verykivskyi: pohliad z 90-kh [Mykhailo Ivanovich Verikyvskyi: a view from the 90s]. Kyiv: Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho, pp.32–36.

Shurova, N. S., 1972a. Mykhailo Verykivskyi [Mykhailo Verikyvskyi]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Shurova, N. S., 1972b. Oratoriia-duma M. Verykivskoho [Oratorio-duma of M. Verikyvskyi]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 3, pp.51–58.

Yavorskyi, B. L., 1947. Lyst do H. H. Verovky vid 2 sichnia 1938 roku. In: V. D. Dovzhenko, ed. M. D. Leontovych [M. D. Leontovych]. Kyiv: Instytut mystetstvoznavstva, folkloru ta etnolohii AN URSR, pp.46–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. Музичне мистецтво