Вплив інституціональних видозмін музичного театру України ХХІ століття на формування дитячо-юнацького репертуару

Автор(и)

  • Олександра Шевельова Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9543-4829

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052X.1(62).2024.304967

Ключові слова:

глобалізація культури, інтеграційні процеси в музично-театральному мистецтві, музичний театр України, дитячо-юнацький репертуар, режисерські експерименти, дитяча опера, мюзикл для родинного перегляду

Анотація

Розглянуто вплив глобалізаційно-інтеграційних процесів як наслідок формування єдиної макроцивілізації. Визначено його позитивні прояви: зміцнення взаємозв’язків між країнами, обмін досвідом у застосуванні інноваційних технологій у різних сферах життєдіяльності людства, створення міжнародних об’єднань задля вирішення актуальних проблем світової спільноти. Окреслено негативні прояви цих процесів: домінування транснаціональних над національними інтересами держав; нав’язування уніфікованого способу життя за західним зразком; створення єдиного космополітичного простору без врахування ментальних особливостей певного етносу. Встановлено взаємозв’язок між універсалізацією світу з глобалізаційними процесами в художній культурі, їх вплив на формування нової парадигми музично-театрального мистецтва України. Схарактеризовано позитивні наслідки: реалізація спільних міжнародних проєктів, впровадження інноваційних та мультимедійних технологій у сферу театру, прискорений обмін здобутками знакових постатей між країнами тощо. Виявлено негативні прояви нової парадигми: спроби уніфікації музично-театрального мистецтва; метаморфози функціонального призначення театральних інституцій; зміщення ціннісних орієнтацій в етико-естетичному аспекті діяльності установ; розмиття вікової диференціації репертуару зі створенням вистав для родинного перегляду без урахування особливостей дитячо-юнацького сприйняття. Підкреслено необхідність створення нової моделі репертуарної політики для дітей та юнацтва в музичному театрі України з необхідністю пошуку балансу між збереженням національної ідентичності й переосмисленням західноєвропейських тенденцій. З’ясовано недоліки у втіленні сучасних вистав для означеної аудиторії в музичних театрах України: невідповідність тематичної спрямованості, тривалості, художніх засобів виразності, інтерпретації рішень; наслідування західних зразків без переосмислення та врахування ментальності, психології етносу; заангажованість репертуару переважно одним жанром — мюзиклом. Доведено необхідність протистояння стандартам масової культури в українському мистецькому просторі зі збереженням вітчизняних етико-естетичних, морально-ціннісних орієнтацій в репертуарі загалом та дитячому юнацькому зокрема. Спрогнозовано необхідність міжгалузевого інтеграційного підходу у створенні й сценічній реалізації сучасної моделі вистави для молодшого глядача

Біографія автора

Олександра Шевельова, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

докторка мистецтва, викладачка кафедри оперної підготовки та музичної режисури, здобувачка кафедри теорії та історії культури

Посилання

Andrushchenko, T. I., 2014. Vykhovnyi protses ta formuvannia estetychnykh tsinnostei molodi v ukrainskomu kulturnomu dyskursi v period hlobalizatsii ta informatsiinoi revoliutsii. In: Liudyna v suchasnomu tsyvilizatsiinomu protsesi: filosofsko-kultorolohichni ta etyko-estetychni vymiry: monohrafiia [Man in the modern civilizational process: philosophical-cultural and ethicalaesthetic dimensions: a monograph]. Nizhyn: Aspekt-Polihraf, pp.183–205.

Belymenko, L. I., 2022. Zhanrova ta estetychna spetsyfika suchasnoho dytiachoho miuzyklu [Genre and aesthetic specificity of modern children's musicals]. Mystetstvoznavchi zapysky, 42, pp.133–137.

Voropaieva, V. H., 2011. Problema kryzy identychnosti v umovakh hlobalizatsii ta informatsiinoho suspilstva [The problem of identity crisis in the conditions of globalization and information society]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 46, pp.84–95.

Danylian, O. H. and Dzoban, O. P., 2017. Hlobalizatsiia kultury: protyrichchia ta tendentsii rozvytku [Globalization of culture: contradictions and development trends]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho", 2(33), pp.29–41.

Dudnyk, V. O., 2012. Vzaiemozv’iazok zahalnonatsionalnoho kulturnoho prostoru z natsionalnoiu identychnistiu u konteksti hlobalizatsiinykh svitovykh protsesiv [The relationship between the national cultural space and national identity in the context of globalizing world processes]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, pp.129–138.

Yeroshenko, O. V., 2016. Genre variations of the musical performance of the modern Ukrainian theater. In: Art education and culture of Ukraine in the 21st century: European integration vector, V International Conference, Odesa–Kyiv–Warsaw, May 12-13 2016. Kyiv: NAKKiM, pp.135–138.

History of the theater. Kyiv Opera, [online]. Available at: <https://kyivoperatheatre.com.ua/history/> [accessed: 07 December 2023].

Kaniuka, L. S., 2022. Ukrainskyi muzychnyi teatr v epokhu zmin tsinnisnykh oriientyriv u mystetstvi [Ukrainian musical theater in the era of changes in value orientations in art]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 1, pp.148–153.

Puss in Boots, about the performance. National Opera of Ukraine, [online]. Available at: <https://opera.com.ua/afisha/kit-u-chobotyah-0> [accessed: 08 December 2023].

Kravchenko, D., 2014. Suchasnyi teatralnyi miuzykl yak yavyshche vydovyshchnoi kultury [Modern theatrical musical as a phenomenon of spectacular culture]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 10(149), pp.47–50.

Kremeshna, T., 2012. Teatr yak zasib vplyvu na kulturne ta sotsialne stanovlennia osobystosti [Theater as a means of influencing the cultural and social formation of an individual]. Molod i rynok, 5, pp.102–105.

Kubaievskyi, M., 2008. Kontekstna buttievist etnosu v hlobalizovanomu prostori [The contextual essentiality of ethnicity in the globalized space]. Psykholohiia i suspilstvo, 2(32), pp.59–64.

Kuzmina, O. A., 2019. Genre originality of children's opera in composer practice of the 20th – early 21st centuries. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. I. P. Kotlyarevsky Kharkov State University of Arts.

Lavrysh, I., 2023. Osvitno-vykhovni funktsii dytiacho-muzychnoho teatru v umovakh inkliuzyvnoi osvity [Educational functions of children's musical theater in the conditions of inclusive education]. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii, 27, pp.227–240.

Sapiha, O., 2021. Dytyna-tvorets: novoievropeiska paradyhma kultury dytynstva [The creative child: the new European paradigm of childhood culture]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 1(50), pp.7–20.

Stopina, A., 2021. Muzychnyi spektakl dlia ditei yak rezultat ahrehatsii mystetstv [A musical performance for children as a result of the aggregation of arts]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 2(51), pp.76–90.

Charkina, T., 2016. Hlobalizatsiia: sotsialno-kulturnyi aspekt [Globalization: sociocultural aspect]. Versus, 1(7), pp.36–41.

Shevelova, O. V., 2020. Dytiacho-iunatskyi repertuar suchasnoho muzychnoho teatru Ukrainy: problemy doslidzhennia rezhyserskoho kontseptu [Children's and youth repertoire of the modern musical theater of Ukraine: problems of the research of the director's concept]. Ukrainske muzykoznavstvo, 46, pp.30–44.

Shevelova, O. V., 2022. The director's production of the modern children's musical "Masha the Frog" by O. Spilioti as a manifestation of the subculture of the younger generation. Doctor of Art History. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ