Підготовленість концертної програми як детермінанта виконавської надійності музиканта-інтерпретатора у сценічній діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052X.1(58).2023.284757

Ключові слова:

виконавська майстерність музиканта-інтерпретатора, виконавська надійність музиканта-інтерпретатора, сценічна діяльність, концертна програма, емоційно-творче самопочуття митця, естрадне хвилювання, виконавська навичка, артистизм

Анотація

Розглянуто поліаспектність сутності поняття «підготовленість концертної програми музиканта-інтерпретатора» як детермінанти його виконавської надійності у сценічній діяльності. З’ясовано, що досягнення високої якості підготовленості концертної програми сприяє домінуванню у виконавській діяльності спонукальних видів естрадного хвилювання («хвилювання в образі» та «хвилювання-піднесення»), тоді як невпевненість музиканта-інтерпретатора у високій якості її підготовленості постає драйвером підсилення емоціогенності умов його інтерпретаційної сценічної творчості й призводить до появи руйнівних видів естрадного хвилювання «хвилювання-паніки» або «хвилювання-апатії». Обґрунтовано фактори підвищення ефективності оволодіння матеріалом музичного твору для побудови в уяві художніх образів, серед яких найпріоритетнішим постає досконалість використання в означеному процесі вихідних положень інформаційно-кібернетичної теорії пам’яті та специфіки мимовільного/довільного опанування текстовими й виконавськими компонентами музичного твору. Висвітлено особливості досягнення музикантом досконалої реалізації уявно створеної інтерпретаційної моделі музичного твору технічновиражальними засобами шляхом шестифазного формування виконавських навичок: від пошуку необхідних рухів та визначення їх послідовності на сенсорно-перцептивному рівні — до досягнення безпомилкового відтворення митцем автоматизованих дій під час аудиторних репетицій завдяки використанню віднайдених альтернативних варіантів вирішення виконавських завдань. Аргументовано обов’язковість ситуативної деавтоматизації виконавських навичок на четвертій фазі їх формування завдяки усвідомленню перебігу відтворення рухових дій в уповільнених темпах. Наголошено, що технічна оснащеність музиканта-інтерпретатора попри неспроможність надолужити наявність творчого «вакууму» все ж сприяє створенню впевненості у високій підготовленості до сценічних виступів навіть перед добірною аудиторією. Окреслено перспективність подальшого дослідження ієрархічно-алгоритмічної взаємодії виконавських умінь та виконавських навичок музиканта-інтерпретатора у сценічній діяльності.

Біографії авторів

Дмитро Юник, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії музичного виконавства

Тетяна Юник, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кіно-, телемистецтва

Посилання

Bernshtein, N. A., 1990. Fiziologiya dvizhenii i aktivnost' [Physiology of movement and activity]. Pod red. akad. O. G. Gazenko. Moskva: Nauka.

Egorova, E. N., 1990. Features of interference at various functional levels of the mnemonic system. Ph.D. in Psychology. Abstract of Thesis. Research Institute of Psychology of the Ukrainian SSR.

Kotova, L. M., 2000. Emotional stability as a means of forming instrumental and performance reliability in students of music and pedagogical faculties. Ph.D. in Pedagogy. Thesis. Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnytskyi.

Lezer, F., 1979. Trenirovka pamyati [Memory training]. Translated from German by K. M. Sholomiya; N. K. Korsakova, ed. Moskva: Mir.

Ma, Lin, 2021. Synerhiinist vplyvu konstruktiv emotsiinoho intelektu pianista na yoho indyvidualnyi vykonavskyi styl [The synergy of influence of the constructs of the pianist's emotional intelligence on his individual performance style]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 2(51), pp.91–105.

Matvieieva, O. V., 2010. The method of formation of vocal performance reliability in future music teachers. Ph.D. in Pedagogy. Thesis. National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov.

Moskalenko, V. G., 1994. Theoretical and methodological aspects of musical interpretation. Doctor of Art History. Thesis. Kyiv State Conservatory named after P. I. Tchaikovsky.

Onyskiv, H. H., 2012. Methodology of formation of performance skills of future music teachers in the process of instrumental training. Ph.D. in Pedagogy. Thesis. Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnytskyi. Prokof'ev, G. P., (1927). Igra na fortepiano: lektsii [Playing the piano: lectures]. Moskva: Muzykal'nyi sektor.

Samitov, V. Z., 2007. Spetsyfika interpretatsiinoho myslennia muzykanta-vykonavtsia (psykhofiziolohichnyi aspekt): monohrafiia [The specificity of the interpretive thinking of a musician-performer (psychophysiological aspect): monograph]. Kyiv: DAKKKiM.

Siui, Na, 2022. Realizatsiia vykonavsko-tekhnichnykh umin vokalista yak osnova proiavu yoho artystyzmu v protsesi stsenichnoi diialnosti [Realization of the performance and technical skills of the vocalist as the basis of the manifestation of his artistry in the process of stage activity]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 1(54), pp.47–60.

Shapar', V. B., 1994. Formation of professional memory of cadets of higher military educational institutions. Ph.D. in Psychology. Thesis. Kharkov Institute of the Air Force.

Yunyk, D. H. and Yunyk, T. I., 2017. Innovatsiina tekhnolohiia rozvytku mnemichnykh umin studentiv-pianistiv u protsesi roboty nad muzychnymy tvoramy [Innovative technology for the development of mnemonic skills of student pianists in the process of working on musical works]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 2, pp.315–323.

Yunyk, T. I., 1996. The vocal performance creativity. Ph.D. in Pedagogy. Thesis. The P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Yan, Yi, 2021. Vykonavska stabilnist pianistiv yak mystetstvoznavskyi fenomen [Performance stability of pianists as an art history phenomenon]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 1(50), pp.91–105.

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M., 1968. Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes. In K. W. Spence and J. T. Spence, eds. The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory. Vol. 2. New York: Academic Press, pp.89–195.

Bernstein D., Penner L., Clarke-Stewart A. and Roy E., 2012. Psychology. 9th ed. Wadsworth: Cengage Learning.

Hoffmann, J., 1983. Das aktive Gedächtnis: Psychologische Experimente und Theorien zur menschlichen Gedächtnistätigkeit. Berlin: Springer.

Mestre, J. and Ross, B., 2011. The Psychology of Learning and Motivation. Cognition in Education. San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press.

Steinhausen, F., 1903. Die phisiologischen Grundlagen der musikinstrumentalen Technik. Berlin: Die Musik.

Yao, Jiali, 2022. Рrospective directions for improving the process of forming the readiness of vocalist students to the stage activity. Paradigm of knowledge, 3(53), pp.81–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. Музичне мистецтво