Духовний концерт «Гласом моїм» у контексті проблеми авторської атрибуції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052X.1(54).2022.255419

Ключові слова:

авторство, алонімія, індивідуальний стиль, українське музичне мистецтво, духовний концерт, творчість Артемія Веделя та Степана Дегтярьова

Анотація

Обґрунтовано актуальність проблеми авторської атрибуції творів українських композиторів другої половині ХVІІІ — початку ХІХ століття. Підкреслено важливість визначення авторства як одного з актуальних завдань сучасної музичної україністики, актуальність якого визначається не лише науковою складовою, зокрема потребою глибшого розуміння перебігу стильових процесів, які відбувалися в тогочасному мистецтві, а й практичним значенням результатів досліджень такого спрямування, оскільки вони безпосередньо пов’язані з виконавством. Проакцентовано необхідність роботи з уточнення авторської належності опусів в умовах сьогодення, коли, на жаль, маємо багато випадків виконання творів під чужими іменами внаслідок звернення виконавців до неякісних нотних джерел, в яких авторство творів подано помилково. Показано, що сучасним дослідникам доводиться стикатися з подвійним і навіть потрійним авторством, тобто із суперечливою авторською атрибуцією в різних джерелах, а також з іншими випадками, коли виникає потреба в уточненні авторської належності твору. Узагальнено досягнення сучасних українських музикознавців, які працюють у відповідному напрямку, намагаючись повертати загублені та помилково атрибутовані твори до спадщин їхніх справжніх творців. Виявлено різні підходи до вирішення поставленої мети. Визначено основні обставини функціонування української музичної культури та її особливості, що спричинили виникнення масштабної проблеми авторської атрибуції стосовно творчої спадщини епохи Класицизму. Підкреслено роль Києво-Могилянської та духовної академій у збереженні української музичної спадщини. Здійснено джерелознавче та порівняльне текстологічне дослідження духовного концерту «Гласом моїм», який у різних джерелах має різну авторську атрибуцію — Артемію Веделю, Степану Дегтярьову та Льву Гурільову. Проаналізовано наявні друковані редакції та рукописний список концерту з бібліотеки Київської духовної академії, що зберігається у ВБЗІК НБУ ім. В. Вернадського. Виокремлено елементи музичної мови й музичного мовлення, які можуть свідчити проти авторства Артемія Веделя, а також ті, що, навпаки, свідчать на його користь. Висловлено гіпотезу стосовно авторства твору та констатовано, що для остаточного висновку наразі не вистачає нотних матеріалів, передусім двох нотних текстів, атрибутованих Льву Гурільову, які знаходяться в російських нотозбірнях.

Біографії авторів

Тетяна Гусарчук, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Людмила Руденко, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Посилання

Babenko, K. S., 2020. Allonymy in music: history, theory, research methods. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine

Husarchuk, T. V., 1999. Artemii Vedel. Ukrainian Music Archive. Documents and materials on the history of Ukrainian musical culture, 2, pp.69–101.

Husarchuk, T. V., 2018. Osoblyvosti muzychnoi interpretatsii psalmovykh tekstiv u dvokh kontsertakh "Dokoli, Hospody, zabudeshy mia» ta problema avtorstva" [Peculiarities of musical interpretation of psalm texts in two concerts "How long, Lord, will you forget me" and the problem of authorship]. Mystetstvoznavchi zapysky, 33, pp.192–200.

Husarchuk, T. V., 2019. Artemii Vedel. Postat myttsia u konteksti epokh : monohrafiia [Artemiy Wedel. The figure of the artist in the context of epochs : monograph.]. 2nd ed. Kyiv : Muzychna Ukraina.

Husarchuk, T. V., 2021. Potriina avtorska atrybutsiia v dukhovno-muzychnii spadshchyni doby klasytsyzmu: dzhereloznavchyi i stylovyi aspekty [Triple authorial attribution in the spiritual and musical heritage of the Classicist era: source and stylistic aspects]. In: Ukraine. Europe. World. History and names in cultural-historical reflections, 5th International Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ukraine, November 4–6, 2021. Kyiv: Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho, pp.62–67.

Husarchuk, T. V. and Rudenko, L. H., 2021. Rozmysly navkolo avtorstva dukhovnoho kontsertu "Hlasom moim" [Reflections on the authorship of the spiritual concert "By my voice"]. In: Library. Science. Communication: from resource management to knowledge management. International Scientific Conference, Kyiv, Ukraine, October 5–7, 2021. Kyiv: NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, pp.559–563.

Demianenko, B. M., 2021. Individual and stylistic specifics of musical speech in party compositions of the second half of the 17th – first half of the 18th century. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Ivchenko, L. V., 1996. Taiemnytsia symfonii syniora Berezeiollo [The secret of the symphony of Signor Berezeolo]. Muzyka, 1, pp.6–8.

Ivchenko, L. V., 2001. Sprava №907 [Case №907]. Muzyka, 4–5, pp.28–30; 6, pp.25–26.

Ivchenko, L. V., 2021. Berezovskyi i Beresholo: pro dzherela trokh symfonii ХVІІІ stolittia. In: K. Karabytsia, ed. Maksym Berezovskyi. Try symfonii [Maxim Berezovsky. Three symphonies]. Kyiv. Muzychna Ukraina, pp.3–14.

Kalutska, N. B., 2001. Oleksandr Koshyts' artistic activity in the context of twentieth century music. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Institute for Art Studies, Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences of Ukraine.

Kutasevych, A. V., 2015. Stylistic differentiation of spiritual and musical heritage of Stepan Degtyarev and Artem Wedel: the question of authorship of works of contradictory attribution. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Lebedeva-Emelina, A. V., 2004. Russkaya dukhovnaya muzyka epokhi klassitsizma [Russian spiritual music of the classicist era]. Moskva : Progress–Traditsiya.

Rudenko, L. H., 2010. The role of Kyiv-Mohyla and theological academies in the development of choral art of Ukraine (based on their music collection). Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Institute for Art Studies, Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences of Ukraine.

Rudenko, L. H., 2013. Notna biblioteka khoru Kyivskoi dukhovnoi akademii [Music Library of the Kyiv Theological Academy Choir]. Kyiv : NBUV.

Rudenko, L. H., 2019. Rukopysni spysky tvoriv Stepana Dehtiarova u Notnii bibliotetsi khoru Kyivskoi dukhovnoi akademii [Manuscript lists of Stepan Degtyarev's works in the Music Library of the Kyiv Theological Academy Choir]. In: Library. Science. Communication: current trends in the digital age, International Scientific Conference. Kyiv, Ukraine, October 8–10, 2019. Kyiv: NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, pp.214−217.

Shumilina, O. A., 2011. Problema atrybutsii dukhovnykh tvoriv Maksyma Berezovskoho ta yikh stylova evoliutsiia [The problem of attribution of Maxim Berezovsky's spiritual works and their stylistic evolution]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho, 2(11), pp.90–97.

Shumilina, O. A., 2021a. Chy pysav Maksym Berezovskyi symfonii syniora Beresciollo? [Did Maxim Berezovsky write the symphonies of Signor Beresciollo?]. In: Library. Science. Communication: from resource management to knowledge management, International Scientific Conference. Kyiv, Ukraine, October 5–7, 2021. Kyiv: NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, pp.643–647.

Shumilina, O. A., 2021a. Khto takyi synior Beresciollo? [Who is Signor Beresciollo?]. In: Ukraine. Europe. World. History and Names in Cultural-Historical Reflections, 5th International Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ukraine, November 4–6, 2021. Kyiv: Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho, pp.254–258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-21

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО