Хорова творчість Степана Дегтярьова

стильові детермінанти й паралелі

Автор(и)

  • Гусарчук Т. В.

Ключові слова:

українська та російська хорова музика, духовна музика, хоровий концерт, літургія, стильові особливості

Анотація

Висвітлено детермінанти творчості С. Дегтярьова, у загальному комплексі її стильових особливостей виявлено зв’язки з українським музичним мистецтвом останньої третини ХVІІІ ст. Розглянуто факти біографії, різні аспекти творчої діяльності музиканта як чинники формування його композиторського стилю. Визначено деякі стильові ознаки хорових духовних концертів митця. Показано паралелі між стилями С. Дегтярьова і А. Веделя. Зазначено, що хоча С. Дегтярьов у своїй творчості спирався на техніку класичного європейського музичного мистецтва, його твори глибоко закорінені у традиції української музики.

Посилання

ГоряйновЮ. С. Оркестр Шереметевых / Ю. Горяйнов // Музыкальная жизнь. – 1983. – № 15. – С. 16-17.

ГоряйновЮ. С. Памятник народным героям / Ю. Горяйнов // Музыкальная жизнь. – 1988. – № 11. – С. 19.

ГоряйновЮ. С. России славу пел / Ю. Горяйнов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. – 151 с.

ГоряйновЮ. С. Степан Аникиевич Дегтярёв (1766–1813) / Ю. С. Горяйнов. – Изд. 2-е. – Белгород : Везелица, 1993. – 73 с.

Гусарчук Т. В. Бортнянский, Ведель, Дегтярёв: к проблеме индивидуальности хоровых концертов / Т. В. Гусарчук // Научные труды Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Сб. 43 : Бортнянский и его время. К 250-летию со дня рождения Д. С. Бортнянского : материалы междунар. науч. конф. – М., 2003. – С. 149–157.

Гусарчук Т. В. Відродження / Т. В. Гусарчук // Музика. – 1989. – № 5. – С. 18–19.

Гусарчук Т. В. До проблеми індивідуального в українському хоровому мистецтві доби класицизму / Тетяна Гусарчук // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 24 : Старовинна музика: сучасний погляд. – Кн. 1. – К., 2003. – С. 86–98.

Гусарчук Т. Індивідуалізація творчості в дзеркалі музичної текстології / Т. Гусарчук // Київське музикознавство. – Вип. 7 : Текст музичного твору: практика і теорія : зб. статей. – К., 2001. – С. 78-89.

Гусарчук Т. В. Особливості інтонаційної драматургії у літургійних циклах Артемія Веделя та Степана Дегтярьова / Т. Гусарчук // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 103 : Музична драматургія: теорія і практика. – К., 2012. – С. 81–92.

Кук В. Його згубили талант і рабство / Василь Кук // Україна. – 1989. – № 40. – С. 14–15.

Кутасевич А. В. Духовно-музичні спадщини С. Дегтярьова й А. Веделя: питання авторської атрибуції / Андрій Кутасевич // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. – Вип. 37 / упоряд. І. Б. Пясковський. – К : Центр муз. україністики НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. – С. 5–26.

Кутасевич А. В. С. Дегтярьов. Концерт «Слиши, дщи, і виждь» (ре мажор). Питання авторства / Кутасевич А. В. // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. – 2010. – № 3 (8). – С. 134–149.

Кутасевич А. В. Степан Дегтярьов. Концерт «Ти моя кріпость, Господи». Питання авторства / Андрій Кутасевич // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 85 : Духовна культура України: традиції та сучасність. – К., 2010. – С. 163–189.

Лебедева-Емелина А. В. Дегтярёв [Дехтерев, Дехтярев] Степан Аникиевич / А. В. Лебедева-Емелина // Православная энциклопедия. – М., 2006. – Т. XIV. – С. 297–300.

Лебедева-Емелина А. В. Дегтярёв С. А. Литургия До мажор / публ. партитуры, реконстр. нот. текста, перелож. для ф-но и науч. исслед. А. В. Лебедевой- Емелиной // Традиционные жанры русской духовной музыки и современность : сб. ст. и исслед. / Гос. ин-т. искусствознания. – М. : Композитор, 2004. – Вып. 2. – С. 108-161.

Лебедева-Емелина А. В. Русская духовная музыка эпохи классицизма (1765–1825). Каталог произведений / А. В. Лебедева-Емелина. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 656 с. : ноты.

Левашев Е. С. А. Дегтярёв / Е. Левашев // История русской музики : в 10 т. – Т. 4 : 1800–1825. – М. : Музыка, 1986. – С. 184–208.

Лісецький С. Й. Класицизм – провідний творчий напрямок в українській музиці другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століття : монографія / Степан Лісецький. – К. : НАКККіМ, 2012. – 391 с.

Рыцарева М. Духовный концерт в России второй половины XVIII века / Марина Рыцарева. – СПб. : Композитор, 2006. – 244 с.

Руденко Л. Г. Наукова реконструкція нотної бібліотеки хору Київської духовної академії / Людмила Руденко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - № 1. – К., 2009. – С. 89–94.

Шипайло Я. Молитва «Отче наш» у творчості композиторів-класиків М. Березовського, Д. Бортнянського, С. Дегтярьова / Я. Шипайло // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. ХІІ–ХІІІ. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. - С. 115–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ