Розвиток визначальних складових культурно-мистецького простору

Автор(и)

  • Дудник В. О.

Ключові слова:

культурна комунікація, культурно-мистецький простір, інформаційний простір

Анотація

Розглянуто основні сфери культурної діяльності, як складові загальнонаціонального культурного простору; розкрито нормативно-правові засади діяльності кожної з цих складових; охарактеризовано соціокультурні перетворення останнього десятиліття, які вплинули на їх розвиток, а також на створення і збереження культурних цінностей, на розвиток мистецької сфери, інформаційного простору, на розширення споживання культурних цінностей, на формування цілісного культурного простору.

Посилання

Актуальні проблеми державної інформаційної політики в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/3.htm

Бучковська О. Ю. Культурна комунікація як чинник розвитку соціокультурних процесів (комунікативний аспект) [Електронний ресурс] / О. Ю. Бучковська. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2012_2/21.pdf

Випуск видавничої продукції в Україні в 2012 році. Книжкова палата України імені Івана Федорова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/

Виставки, конкурси, премії, фестивалі. Державний комітет телебачення і радіомовлення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=91021&cat_id=90198

Галерея сучасного сакрального мистецтва “Iconart” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iconart.com.ua

Гриценко О., Солодовник В. Пророки, пірати, політики і публіка. Культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні / О. Гриценко, В. Солодовник ; наук. ред. О. Кілієвич. – К. : К. І. С., 2003. – 168 с.

ДП «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал”» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artarsenal.in.ua/contacts.html

Доповідь Міністра культури України Михайла Кулиняка на підсумковій Колегії Міністерства культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256

Єрмолаєв А. Культурні практики і культурна політика. Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні (аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень) [Електронний ресурс] / А. Єрмолаєв, О. Левцун, О. Мельничук, В. Щербина. – Режим доступу:http://www.sofia.com.ua

Загадарчук Г. М. Культурний простір регіону як чинник формування особистості / Г. М. Захарчук // Культура і сучасність : альманах. – К. : ДАКККіМ, 2000. – № 1. – С. 36–41.

Закон України «Про культуру». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /537-16

Засурский Я. Н. Информационное общество, интернет и новые средства массовой информации [Електронний ресурс] / Я. Н. Засурский. – Режим доступу:

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/7f14c5ca2cb3d0d2c3256c4c003c5335

Леонова А. О. Державно-етнокультурна політика в сучасній Україні: теорія і практика : монографія / А. О. Леонова. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 275 с.

Національний звіт про культурну політику в Україні [Електронний ресурс]. – К., 2007. – Режим доступу: http://govuadocs.com.ua/docs/462/index-6258-1.html

Нікітіна І. Новітні технології у просвітній діяльності Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя: стан, перспективи розвитку / І. Нікітіна // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – № 3. – С. 170–174.

Обертинська А. П. Деякі аспекти розвитку масової культури / А. П. Обертинська // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 1. – С. 49–55.

Пінчук О. Є. Сучасні технології організації сімейного дозвілля в музеях просто неба [Електронний ресурс] / О. Є. Пінчук // Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля : матеріали міжнар. наук.-практич. конф. – К., 2004. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/pinchuk.htm

Погребняк Г. П. Кіно і телебачення: шляхи інтеграції та синтезу / Г. П. Погребняк // Культура і сучасність : альманах. – К. : ДАКККіМ, 2000. – № 1. – С. 74–83.

Проблеми актуалізації українських пам’яток культури. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/906/

Солонська Н. Г. Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки / Н. Г. Солонська [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/1111sol.pdf

Указ Президента України № 928/2011 Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928/2011

Українській дім [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrdim.org.ua/2012/12/knugkova_vustavka/

Український дім. Сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrdim.org.ua/about/

Співробітництво України з ЮНЕСКО. Сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/aboutukraine/ international-organizations/unesco

147 пам’яток національного значення внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult /uk/publish/article/306730

Хангельдиева И. Г. Плюсы и минусы коммерциализации культуры и искусства [Електронний ресурс] / И. Г. Хангельдиева // Прикладная культурология: калейдоскоп идей : ежегодник / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган – М. : Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2010. – Режим доступу: http://interun.ru/ss/interun/u/files/Kaleydoskop.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ