DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220877

Мистецтвознавчо-педагогічні ідеї становлення диригента-хормейстера у «творчій майстерні» Олега Семеновича Тимошенка

Zlata Velychko-Solomennyk

Анотація


Розглянуто мистецтвознавчо-педагогічні ідеї становлення диригента-хормейстера у «творчій майстерні» народного артиста України, академіка, професора кафедри хорового диригування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Олега Семеновича Тимошенка в контексті українського хорового мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ століть. З’ясовано, що процес становлення диригента-хормейстера є багатофункціональним та багатоаспектним явищем. Акцентовано, що видатний педагог є фундатором вітчизняної диригентсько-хорової школи, яка включає в себе багатогранну навчальну і виховну діяльність з високим інтелектуальним рівнем викладання. Обґрунтовано фундаментальну систему мистецтвознавчо-педагогічних ідей Олега Семеновича Тимошенка, спрямованих на становлення диригента-хормейстера. Взаємофункціональна єдність її складових базується на особистністно-психологічних властивостях кожного студента, розвиток яких забезпечує їх професійне зростання і творчу самореалізацію. Виявлено, що мистецтвознавчо-педагогічні ідеї Олега Семеновича Тимошенка дали могутній поштовх для розвитку теорії і практики становлення диригента-хормейстера. Синергійність індивідуального і колективного навчання, аналогічно як і формування всебічно освіченого творчого лідера у диригентській школі Майстра — стали запорукою успішної діяльності її вихованців. Акцентовано увагу на тому, що мистецтвознавчо-педагогічні ідеї Олега Семеновича Тимошенка знаходять своє відображення у педагогічній та творчій діяльності учнів-послідовників, які характеризуються своєрідною унікальністю. Зазначено внесок учнівпослідовників професора, провідних майстрів хорового мистецтва України у подальшому розвиткові мистецтвознавчо-педагогічних ідей Олега Семеновича Тимошенка щодо становлення диригента-хормейстера. Доведена провідна роль діяльності професора Олега Семеновича Тимошенка у формуванні національної диригентсько-хорової школи, яка стала епіцентром професійного виховання провідних вітчизняних диригентів і виступає науковометодологічною базою для створення сучасних систем диригентсько-хорової освіти України.


Ключові слова


Олег Семенович Тимошенко; становлення диригента-хормейстера; мистецтвознавчо-педагогічні ідеї; технології та методи навчання; хорове виконавство; музичне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Velychko, N. A., 2007. Suchasna ukrainska osvita: dydaktychni pryntsypy v muzychnomu vykhovanni ditei v konteksti tradytsiinoi pedahohichnoi dumky [Modern Ukrainian education: didactic principles in the musical education of children in the context of traditional pedagogical thought]. Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury, 19, pp. 248– 259.

Lashchenko, A. P., 2004. Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist: Do 90-richchia Natsionalnoi muzychnoi kultury Ukrainy imeni P. I. Tchaikovskoho [Academy of the musical elite of Ukraine: History and modernity: To the 90th anniversary of the P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine]. Kyiv: Musychna Ukraina.

Lashchenko, A. P., 2007. Z istorii kyivskoi khorovoi shkoly [From the history of the Kyiv choral school]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Lashchenko, A. P., 2000. Oleh Tymoshenko — diiach vysokoi profesiinoi kompetentnosti. In: I. Bezhin, ed. Mystetski obrii’2000. Kyiv: KNVMP «SYMVOL-T», pp. 258– 262.

Lashchenko, А. P., 2013. Oleh Tymoshenko — diiach vysokoi profesiinoi kompetentnosti [Oleg Tymoshenko — a figure of high professional competence]. Naukovii vysnyk NMAU imeni P. I. Chaikovskoho: Aktualni pytannia suchasnoho musykoznavstva ta musychnoi osvity (do 70- richchia vid dnia narodzhennia A. P. Lashchenka), 92, pp. 233–238.

Malozomova, О. І. & Husarchuk, Т. V., 2002. Poklykannia: Zhyttia I tvorcha diialnist О. S. Тymoshenka [Vocation: Life and creative activity of A. S. Tymoshenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Tymoshenko, O. S., 1986. Vokalizatsiia yak zasib vyraznosti: vykonavstvo [Vocalization as a means of expression: performance]. Muzyka, 2, pp. 18–19.

Tymoshenko, O. S., 2004. Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho: vchora i sohodni. In: A. Lashchenko, ed. Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist [Academy of Musical Elite of Ukraine. History and modernity]. Kyiv: Muzychna Ukraina, pp. 4–14.

Tymoshenko, O. S., 1999. Rozdumy pislia konkursu. Muzychne vykonavstvo [Reflections after the competition. Musical performance]. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho, 2, pp. 46–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Величко, Н. А., 2007. Сучасна українська освіта: дидактичні принципи в музичному вихованні дітей в контексті традиційної педагогічної думки. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 19, сс. 248–259.

Лащенко, А. П., 2004. Академія музичної еліти України : Історія та сучасність: До 90-річчя Національної музичної культури України імені П. І. Чайковського. Київ: Музична Україна.

Лащенко, А. П., 2007. З історії київської хорової школи. Київ: Музична Україна.

Лащенко, А. П., 2000. Олег Тимошенко — діяч високої професійної компетентності. У кн.: І. Безгін, ред. Мистецькі обрії’2000. Київ: КНВМП «СИМВОЛ-Т», сс. 258–262.

Лащенко, А. П., 2013. Олег Тимошенко — діяч високої професійної компетентності. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського: Актуальні питання сучасного музикознавства та музичної освіти (до 70-річчя від дня народження А. П. Лащенка), 92, сс. 233–238.

Малозьомова, О. І. та Гусарчук, Т. В., 2002. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ: Музична Україна.

Тимошенко, О. С., 1986. Вокалізація як засіб виразності: виконавство. Музика, 2, сс. 18–19.

Тимошенко, О. С., 2004. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського: вчора і сьогодні. У кн.: А. Лащенко, ред. Академія музичної еліти України. Історія та сучасність. Київ: Музична Україна, сс. 4–14.

Тимошенко, О. С., 1999. Роздуми після конкурсу. Музичне виконавство. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2, сс. 46–50.