DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220870

Костянтин Симеонов і Лев Венедиктов: співтворчість диригента і хормейстера в музичному мистецтві другої половини ХХ століття

Juliia Symeonova

Анотація


У статті проаналізовано життєві та творчі шляхи К. Симеонова і Л. Венедиктова в контексті музичного мистецтва другої половини ХХ століття. Виділено та обґрунтовано 3 взаємопов’язаних аспекти тотожності життєтворчих шляхів означених митців — особистісно-біографічний, творчо-самореалізаційний та мистецько-педагогічний. Наголошено, що підставою для виділення особистісно-біографічного аспекту став високий ступінь кореляції між змістово-формотворчими складниками біографій митців: їх виховання у духовній музичній атмосфері, наявність першої вищої освіти як хормейстерів тощо. Зазначено, що максимальне вираження творчо-самореалізаційного аспекту К. Симеонова і Л. Венедиктова припадає на періоди їх спільної роботи в київському театрі опери та балету ім. Т. Шевченка (нині Національна опера України) у 1961–1966 та 1973–1976 роках на посадах головного диригента та головного хормейстера театру відповідно. Означений аспект базується на гармонійному поєднанні митцями професійної вимогливості до художнього колективу з повагою до кожного музиканта завдяки формуванню неповторної творчо-синергетичної атмосфери під час репетицій. Автором статті встановлено, що спільним у творчих підходах К. Симеонова і Л. Венедиктова було обережне ставлення до співочого голосу, яке виражалось у визнанні індивідуальності кожного співака на противагу думці про розчинення особистості співака в хорі, і, як результат, у ретельному підборі партій для кожного співака. Доведено важливість впливу особливостей застосування К. Симеоновим і Л. Венедиктовим у творчій комунікації з хоровими колективами різних стилів спілкування — авторитарного, демократичного та ліберального — на формування О. С. Тимошенком новітньої педагогічної школи з професійної підготовки фахівців хорового мистецтва. Підстави для виокремлення мистецько-педагогічного аспекту тотожності життєтворчих шляхів К. Симеонова та Л. Венедиктова віднайдено автором у визнанні митцями пріоритетності орієнтувальної функції педагога, коли передумовою успішної професійної самореалізації студентів у майбутньому стає сприйняття ними наставника як взірця для наслідування, підсилене високим рівнем пізнавальної активності задля самостійного вирішення творчих завдань


Ключові слова


диригент К. Симеонов; хормейстер Л. Венедиктов; Національна опера України; опера «Хованщина»; опера «Катерина Ізмайлова»; опера «Тихий Дон»

Повний текст:

PDF

Посилання


Velikanova, O. A. ed., 2002. Tema sud'by. Dirizher Konstantin Simeonov. Vospominanija sovremennikov [The Theme of Fate. Conductor Konstantin Simeonov. Memories of Contemporaries. Letters. Materials]. St. Petersburg: Ivan Fedorov Publ.

Hamkalo, I. Y., 2013. Symeonov u Kyivskomu opernomu teatri [Simeonov at the Kiev Opera House]. Khudozhnia kultura. Aktualni problemy, 9, pp.145–158.

Hamkalo, I. Y., 2013. Lehenda opernoho khoru [Legend of the opera choir]. Chasopys Nacionaljnoji muzychnoji akademiji Ukrajiny im. P. I. Chajkovsjkogho, 4, pp.24–30.

Karavatska, L. I., 2013. Maister: zhyttievyi i tvorchyi shliakh Lva Venedyktova [Master: the life and creative of Lev Venediktov]. Chasopys Nacionaljnoji muzychnoji akademiji Ukrajiny im. P. I. Chajkovsjkogho, 4, pp.139–152.

Karavatska, L. I., 2014. Maister opernoho khoru: stylovi rysy tvorchosti L. M. Venedyktova [Master of opera choir: stylistic features of the works of L. M. Venediktov]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv, 31, pp.55–63.

Letichevska, O., 2014. Maister khorovoho zvuchannia [Master of Choral Sound]. Studii mystetstvoznavchi, 1, pp.135–144.

Malozomova, O. I. & Husarchuk, T. V., 2002. Poklykannia. Zhyttia I tvorcha diialnist O. S. Tymoshenka [Calling. Life and creative activity of O. S. Tymoshenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Simeonova, Y. V., 2012. Conductor's work of K. Simeonov in the musical culture of Ukraine (1946–1975). Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Stanishevsky, Y. A., 2002. Natsionalnyi akademichnyi teatr opery ta baletu Ukrainy imeni Tarasa Shevchenka: istoriia i suchasnist [National Academic Opera and Ballet Theater of Ukraine named after Taras Shevchenko: history and modernity]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Stefanovych, M. P., 1968. Kyivskyi derzhavnyi ordena Lenina akademichnyi teatr opery ta baletu URSR im. T. H. Shevchenka. Istorychnyi narys [Academic Opera and Ballet Theater of the Ukrainian SSR named after T. G. Shevchenko. Historical sketch]. Kyiv: Mystetstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великанова, О. А. ред., 2002. Тема судьбы. Дирижер Константин Симеонов. Воспоминания современников. СПб: ОАО «Іван Федоров».

Гамкало, І. Я., 2013. К. А. Симеонов у Київському оперному театрі. Художня культура. Актуальні проблеми, 9, сс.145–58.

Гамкало, І.-Я. Д., 2014. Легенда оперного хору. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал, 4, сс.24–30.

Каравацька, Л. І., 2013. Майстер: життєвий і творчий шлях Льва Венедиктова. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал, 4, сс.139–152.

Каравацька, Л. І., 2014. Майстер оперного хору: стильові риси творчості Л. М. Венедиктова. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Мистецтвознавство, 31, сс.55–63.

Летичевська, О., 2014. Майстер хорового звучання. Студії мистецтвознавчі: Театр, музика, кіно, 1 (45), сс.135–144.

Малозьомова, О. І. та Гусарчук, Т. В., 2002. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ: Музична Україна.

Симеонова, Ю. В., 2012. Диригентська творчість К. Симеонова в музичній культурі України (1946-1975 рр.). Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Національна музична академія України.

Станішевський, Ю. О., 2002. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність. Київ: Музична Україна.

Стефанович, М. П., 1968. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Історичний нарис. Київ: Мистецтво.