DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220857

Феномен креативного диригента Олега Семеновича Тимошенка

Svitlana Martynova

Анотація


Досліджено креативну складову творчості диригента Олега Семеновича Тимошенко, для якого творчість — це життя, самотворення, де він прагнув наблизитися до трансцендентного, божественного, вважаючи, що це можливо лише у творчому зльоті, ототожненні своєї майстерності зі своїм життям. Доведено, що без творчості його життя було б позбавлене всякого сенсу, адже саме у творчому акті — глибинне призначення людини, яке підносить її над буденністю. Креативність трактується як трансформація енергії людських інстинктів до трансформації принципу задоволення в принцип реальності на рівні суспільства. З’ясовано, що для Олега Семеновича найвищим проявом креативності була творчість і любов до людей. Акцентовано увагу на специфічних рисах музичного мислення диригента, яке полягало у гармонійному сполученні декількох засобів повідомлення: музичного, вербального та рухового. Визначено основні творчі компоненти музично-виконавського мислення Олега Семеновича, які проявлялися у побіжності (швидкості реакції диригента, швидкості переключення його реакції) та гнучкості (вмінні перебудовувати план роботи). Обґрунтовано, що обидві ці якості лягли в основу його артистизму як здатності до перевтілення. Визначено оригінальні риси Олега Семеновича Тимошенка як диригента, які проявлялися в інтерпретації музичного твору, а також у створенні індивідуального диригентського стилю студента. Акцентовано увагу на спробі вивчення та переосмислення креативної складової в різноманітних її проявах. Зроблено висновок, що диригент сформував свої особистісні самобутні світоглядні орієнтири. Креативність Олега Семеновича пояснюється як воля та натхнення; кордоцентричність та здатність її пробудження в інших; як патріотизм і виживання в надзвичайних умовах; як морально-етична домінанта (етика відповідальності); свобода і любов; самореалізація та актуалізація. Проаналізовано новий етап у розвитку української музики, її функціонального призначення, яке, перш за все, має свій прояв у співвідношенні духовного начала з елементами концертності в сакральномузичному творі, що призводить до певної відокремленості драматичних творів від хорового мистецтва, їх відносної самостійності, художньої самоцінності та дозволяє визначити нове жанрове утворення — концертних творів. Характер Майстра проявлявся в устремлінні до так званої демократизації музичної мови, не обтяженні будь-якими складними музичнотехнічними прийомами. Музичні твори сучасних українських композиторів відкривали диригенту Олегу Семеновичу Тимошенку великі можливості для прояву особистісного творчого начала у сфері сакрального.


Ключові слова


креативність; духовність; диригент Олег Семенович Тимошенко; культуротворче буття; світогляд; свобода

Повний текст:

PDF

Посилання


Yemelianova, L. P., ed, 2012. Rodyna Tymoshenkiv [Tymoshenko family]. Kyiv: w.p.

Lashchenko, A. P., 2004. Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist: Do 90-richchia Natsionalnoi muzychnoi kultury Ukrainy imeni P. I. Tchaikovskoho [Academy of the musical elite of Ukraine: History and modernity: To the 90th anniversary of the P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine]. Kyiv: Musychna Ukraina.

Malozomova, O. I. & Husarchuk, T. V., 2002. Poklykannia. Zhyttia i tvorcha diialnist O. S. Tymoshenka. [Calling. Life and creative activity of O. S. Tymoshenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Puchko-Kolesnyk, Yu. V., 2019. Fenomen uchytelia: khorova shkola OlehaTymoshenka [Teacher's phenomenon: Oleg Timoshenko's choral]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 1 (42), pp. 103–112.

Tymoshenko, O. S., 1986. Vokalizatsiia yak zasib vyraznosti: vykonavstvo [Vocalization as a means of expression: performance]. Muzyka, 2, pp. 18–19


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ємельянова, Л. П., ред., 2012. Родина Тимошенків. Київ: б.в.

Лащенко, А. П., 2004. Академія музичної еліти України : Історія та сучасність: До 90-річчя Національної музичної культури України імені П. І. Чайковського. Київ: Музична Україна.

Малозьомова, О. І. та Гусарчук, Т. В., 2002. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ: Музична Україна.

Пучко-Колесник, Ю. В., 2019. Феномен учителя: хорова школа Олега Тимошенка. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 1 (42), сс. 103–112.

Тимошенко, О. С., 1986. Вокалізація як засіб виразності: виконавство. Музика, 2, сс. 18–19