DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220854

Диригентсько-хорова школа Олега Тимошенка як феномен української музичної культури другої половини ХХ століття

Anatoliy Martynyuk

Анотація


Проаналізовано диригентсько-хорову школу видатного хорового диригента і педагога Олега Тимошенка. Окреслено, що на сучасному етапі розвитку музично-педагогічної освіти диригентсько-хорове мистецтво Олега Тимошенка спрямовує формування у майбутнього фахівця високого рівня професійної майстерності, зростання його особистості та духовної культури, передбачає найкращі високохудожні зразки хорового мистецтва різних часів і жанрів. Визначено, що видатний педагог-хормейстер Олег Тимошенко у мистецькій та педагогічній діяльності забезпечував якість вивчення хорового твору, розвивав музичний смак, інтерес до вивченого, кругозір, а саме головне — виховував почуття прекрасного, робив всебічно розвинутими майбутніх фахівців нашого суспільства. Розкрито роль диригентськохорової школи Олега Тимошенка у процесі реформування мистецької освіти вищих навчальних закладів в Україні. Виявлено, що мистецький шлях видатного хорового диригента і педагога є прикладом універсалізму творчої особистості, індивідуальної своєрідності і неповторної виразності кожного справжнього митця. Обґрунтовано широкий спектр мистецької діяльності Олега Тимошенка в аспекті виявлення різних векторів творчості митця: виконавського доробку, педагогічної і творчої діяльності. Наголошено, що видатний хоровий диригент і педагог, представник Київської диригентсько-хорової школи Олег Тимошенко є безпосереднім активним співучасником українського мистецького життя з високим професійним потенціалом. Його творча діяльність сприяє розбудові і формуванню сучасного контексту духовного життя України. Визначено, що мистецька та педагогічна діяльність видатного хорового диригента і педагога Олега Тимошенка відзначалася, по-перше, репертуарною політикою, яка передбачала інтерпретацію найкращих високохудожніх зразків хорового мистецтва різних часів і жанрів, по-друге, цілеспрямованим формуванням у майбутнього фахівця високого рівня мануальної техніки, по-третє, динамічним розвитком його природних задатків. Доведено, що диригентсько-хорова школа Олега Тимошенка — видатного митця хорової справи — ґрунтувалась на національних пісенних традиціях, які «прижились» і в сучасному соціокультурному середовищі.


Ключові слова


українська культура; хорове мистецтво; диригент; педагогічна діяльність; Олег Тимошенко

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalyk, P. А., 2002. Choral performance as a phenomenon of creative interaction (from the experience of the Kyiv Choral School). Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Lashchenko, A. P., 2004. Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist: Do 90-richchia Natsionalnoi muzychnoi kultury Ukrainy imeni P. I. Tchaikovskoho [Academy of the musical elite of Ukraine: History and modernity: To the 90th anniversary of the P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine]. Kyiv: Musychna Ukraina.

Lashchenko, A. P., 2007. Z istorii kyivskoi khorovoi shkoly [From the history of the Kyiv choral school]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Lashchenko, А. P., 2013. Oleh Tymoshenko — diiach vysokoi profesiinoi kompetentnosti [Oleg Tymoshenko — a figure of high professional competence]. Naukovii vysnyk NMAU imeni P. I. Chaikovskoho: Aktualni pytannia suchasnoho musykoznavstva ta musychnoi osvity (do 70- richchia vid dnia narodzhennia A. P. Lashchenka), 92, pp. 233–238.

Malozomova, O. I. & Husarchuk, T. V., 2002. Poklykannia. Zhyttia i tvorcha diialnist O. S. Tymoshenka. [Calling. Life and creative activity of O. S. Tymoshenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina

Muravskyi, P. I., 1977. Khory, kapely ta ansambli bandurystiv [Choirs, capels and bandura ensembles]. Muzyka, 3, pp. 1–5.

Puchko-Kolesnyk, Yu. V., 2014. Kafedra khorovoho dyryhuvannia NMAU imeni P. I. Chaikovskoho: Vid vytokiv do sohodennia [Department of Choral Conducting NMAU named after P. I. Tchaikovsky: From origins to the present]. Mystetstvoznavstvo Ukrainy, 14, pp. 151–164.

Puchko-Kolesnyk, Yu., 2019. Fenomen uchytelia: khorova shkola Oleha Tymoshenka [Teacher's phenomenon: Oleg Tymoshenko's choral school]. Chasopys, 1, pp. 103–112.

Smirnova, T. A., 2002. Vyshcha dyryhentsko-khorova osvita v Ukraini: mynule i suchasnist [Higher conducting and choral education in Ukraine: past and present]. Kharkiv: Constanta.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ковалик, П. А., 2002. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи). Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.

Лащенко, А. П., 2004. Академія музичної еліти України : Історія та сучасність: До 90-річчя Національної музичної культури України імені П. І. Чайковського. Київ: Музична Україна.

Лащенко, А. П., 2007. З історії київської хорової школи. Київ: Музична Україна.

Лащенко, А. П., 2013. Олег Тимошенко — діяч високої професійної компетентності. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського: Актуальні питання сучасного музикознавства та музичної освіти (до 70-річчя від дня народження А. П. Лащенка), 92, сс. 233–238.

Малозьомова, О. І. та Гусарчук, Т. В., 2002. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ: Музична Україна.

Муравський, П. І., 1977. Хори, капели та ансамблі бандуристів. Музика, 3, сс. 1–5.

Пучко-Колесник, Ю. В., 2014. Кафедра хорового диригування НМАУ імені П. І. Чайковського: Від витоків до сьогодення. Мистецтвознавство України, 14, сс. 151–164.

Пучко-Колесник, Ю., 2019. Феномен учителя: хорова школа Олега Тимошенка. Часопис, 1, сс. 103–112.

Смирнова, Т. А., 2002. Вища диригентсько-хорова освіта в Україні: минуле і сучасність. Харків: Константа.