Особистісний феномен ректора: культуротворча місія академіка Олега Тимошенка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220830

Ключові слова:

індивідуальність, творча діяльність, універсальна особистість, українська культура, музична освіта, хорове виконавство, історія НМА України ім. П. І. Чайковського

Анотація

Обґрунтовано актуальність дослідження проблеми детермінації творчої діяльності особистісними властивостями музиканта. Підкреслено важливість зворотного впливу змісту діяльності на формування особистості. Узагальнено відповідні напрацювання українських музикознавців стосовно творчості композиторів та музикантів-виконавців. Розглянуто особистісний феномен О. Тимошенка, багаторічного ректора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, у контексті найкращих традицій керівництва закладом. Дослідження здійснено з позицій детермінізму із застосуванням категорій особистості, індивідуальності, діяльності. Приділено увагу таким елементам структури особистості (за К. Платоновим), як спрямованість особистості, здібності, характер, досвід. Окремі факти творчої біографії О. Тимошенка інтерпретовано з погляду теорії вчинкової діяльності (за В. Роменцем). Багатоаспектну діяльність О. Тимошенка як хорового диригента, педагога, методиста, організатора освіти, музично-громадського діяча проаналізовано в контексті діяльнісного універсалізму та типології музикантів-універсалів (за О. Комендою). Серед сфер творчої діяльності О. Тимошенка визначено провідну, а саме — діяльність хорового диригента, у надрах якої зароджувалися всі інші, що дає підстави віднести його творчу особистість до типу виконавця-універсала. Такі властивості, як впливовість лідера, комунікативні та організаторські здібності, принциповість та вимогливість, знання людей — чинники майбутньої успішності керівника навчального закладу, — формувалися саме у процесі освоєння і вдосконалення професійної майстерності. З’ясовано комплекс чинників, що сприяли ефективності О. Тимошенка як керівника провідного музичного навчального закладу: обдарованість музиканта, прагнення досконалості й наполеглива праця, як результат — високий професіоналізм, фахова озброєність та широка ерудиція, що забезпечили йому незаперечний авторитет. Унікальності ж особистісному портрету ректора додали толерантність, надзвичайна повага до колег, ініціативність і прагнення підтримати все нове й прогресивне. Доведено, що відданість ідеї розбудови української культури у поєднанні з названими особистісними властивостями уможливили виконання О. Тимошенком високої культуротворчої місії не лише як керівника Академії, а й ширше — у масштабах держави.

Біографія автора

Tetiana Husarchuk, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

ТЕТЯНА ГУСАРЧУК

доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Посилання

Busel, V.T. ed., 2003. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun».

Varnava, R., 2017. Psychological portrait of the composer as a source of knowledge of «image of the author» (on the example of Borys Liatoshynskyi and Vasyl Barvinskyi). Ph.D. in Art History. Thesis. Mykola Lysenko Lviv National Music Academy.

Husarchuk, T. V., 2008. Vykhovatel khormeistriv [Educator of choirmasters]. Ukrainska kultura, 2 (February), p. 36.

Husarchuk, T. V., 2013. Volodymyr Pukhalskyi: fenomen tvorchoi osobystosti [Volodymyr Pukhalskyi: the phenomenon of creative personality]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Сhaikovskoho, №4 (21), pp.60–77.

Husarchuk, T. V., 2000a. Muzykoznavstvo ta dyferentsialna psycholohiia (Do problem tvorchoho indyvidualnoho styliu) [Musicology and differential psychology (As to the problem of creative individual style)]. In: I. Bezhin, ed. Mystetski obrii’2000. Kyiv: KNVMP «SYMVOL-T», pp. 103–111.

Husarchuk, T. V., 2002b. Osobystist I. F. Liashenka ta indyvidualnyi styl diialnosti vchenoho [Personality of I. F. Liashenko and his individual style as a scientist]. Naukovyi visnyk natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 16, pp. 32–45.

Husarchuk, T. V., 2018a. Osobystist yak determinanta indyvidualnoho styliu muzychnoi diialnosti [Personality as a determinant of individual style of musical activity]. In: Art education in the European socio-cultural space of the XXI century, II International Scientific and Practical Conference, Mukachevo, April 19–20 2018. Mukachevo: MDU, pp. 13–16.

Husarchuk, T. V., 2012a. Postat pershoho dyrektora kyivskoi konservatorii V. Pukhalskoho v istorii ukrainskoi muzychnoi kultury [The figure of the first director of the Kyiv Conservatory V. Pukhalsky in the history of Ukrainian musical culture]. In: The artist and his work in the space of modern culture, All Ukrainian Scientific and Practical conference, Sumy, June 7–8. Sumy: Sumskyi pedagogichnyi universytet imeni A. S. Makarenka, pp. 49–60.

Husarchuk, T. V., 2012c. Tvorcha diialnist Mykoly Hobdycha v aspekti osobystisnoi determanatsii [Mykola Hobdych`s creative activity in the aspect of personal determination]. Ukrainske muzykoznavstvo, 38, pp. 222–235.

Husarchuk, T. V., 2012d. Fenomen B. L. Yavorskoho u svitli osobystisnykh determinant tvorchoi diialnosti [B. L. Yavorsky`s phenomenon in the light of personal determinants of creative activity]. In: Dialog kultur: Ukraina – Hretsiia, III International Scientific and Practical Conference, Kyiv, September 20–21. Kyiv: NAKKKiM, pp. 346–351.

Husarchuk, T. V., 2018. The phenomenon of the composer`s creative individuality in the intonation drama of spiritual works (on the material of Ukrainian musical art). Doctor of Art History. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Drach, I. S., 2005. Aspects of manifestation of composer’s individuality in modern culture (on the material of V. S. Hubarenko’s work). Doctor of Art History. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Erzhemskyi, H. L., 1988. Psikhologiya dirizhirovaniya. Nekotorye voprosy ispolnitel'stva i tvorcheskogo vzaimodeistviya dirizhera s muzykal'nym kollektivom [The psychology of conducting. Some questions of performance and creative interaction of the conductor with the musical group]. Moskva: Muzyka.

Zelenskii, V. V. & Eliashevich, A. M. ed., 1998. Lektsii po yungovskoi tipologii [Lectures on Jung's typology]. Translated from English by M. Pazina. Sankt-Peterburh: B.S.K.

Katrych, O., 2000. Styl muzykanta-vykonavtsia (teoretychni ta estetychni aspekty): doslidzhennia [Musician-performer style (theoretical and aesthetic aspects): research]. Kyiv; Drohobych : Vidrodzhennia.

Kyianovska, L. O., 2008. Myroslav Skoryk: liudyna i mytets [Myroslav Skoryk: person and artist]. Lviv: Biblioteka zhurnalu «Yi».

Komenda, O. I., 2017. Postat Myloly Leontovycha u svitli kontseptsii tvorchogo univarsalizmu [The figure of Mykola Leontovych within the concept of creative universalism]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 120, pp. 225– 252.

Komenda, O. I., 2020. Universal creative personality in Ukrainian musical culture. Doctor of Art History. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Kopets, L. V., 2008. Psykholohiia osobystosti [Psychology of personality]. 2rd ed. Kyiv: KM Akademiia.

Lazurskii, A. F., 1982. Klassifikatsyiia lichnostei. In: Yu. Hippenreiter, V. Romanova, ed. Psikhologiya individual'nykh razlichii: Teksty [The Psychology of Individual Differences: Texts]. Moskva: Izdatelstvo Moskovskoho universiteta.

Lashchenko, A. P., 2004. Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist: Do 90-richchia Natsionalnoi muzychnoi kultury Ukrainy imeni P. I. Tchaikovskoho [Academy of the musical elite of Ukraine: History and modernity: To the 90th anniversary of the P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine]. Kyiv: Musychna Ukraina.

Leontiev, A., 1975. Deiatelnost. Soznanie. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality]. Moskwa: Politizdat.

Maloziomova, O. I. & Husarchuk, T. V., 2002. Poklykannia. Zhyttia i tvorcha diialnist O. S. Tymoshenka [Calling. Life and creative activity of O. S. Tymoshenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Maloziomova, O. I., Kopytsia, M. D. & Husarchuk, T. V., 2013. Kyivska konservatoriia. Etapy istorii. In: V. Rozhok, ed. Natsionalnii muzychnii akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho 100 rokiv [100 years of P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine]. Kyiv: Muzychna Ukraina, pp. 12–277.

Merlin, V. S., 1986. Ocherk integralnoho issledovaniia individualnosti [An outline of the integral study of individuality]. Moskva: Pedagogika.

Petrovkii, A. V. & Iaroshevskii, M.G., 1966. Istoriia i teoriia psikholohii: v 2 t. [History and theory of psychology: in 2 vol.]. Vol.2. Rostov n/D: Feniks.

Platonov, K. K., 1982. Sistema psikholohii i teoriia otrazheniia [System of psychology and reflection theory]. Moskva: Nauka.

Poberezhna, H. I., 1999. Dialectics of personality and style. Doctor of Art. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Puchko-Kolesnyk, Yu. V., 2019. Fenomen uchytelia: khorova shkola Oleha Semenovycha Tymoshenka [The phenomenon of the teacher: the choral school of Oleg Semenovych Tymoshenko]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 1(42), pp. 103–119.

Romenets, V. A., 2001. Psykholohiia tvorchosti [Psychology of creativity]. 2rd ed. Kyiv: Lybid.

Savytska, N. V., 2008. Khronos kompozytorskoi zhyttietvorchosti [Chronos of composer’s creative life]. Lviv: Spolom.

Syriatska, T., 2004. Artystychna enerhetyka ta yii vplyv na formuvannia vyznachalnykh rys vykonavskoho styliu [Artistic energy and its influence on the formation of defining features of performing style]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 37, pp. 190–198.

Skovoroda, H. S., 1983. Virshi. Pisni. Baiky. Dialohy. Traktaty. Prytchi. Prozovi pereklady. Lysty [Poems. Songs. Fairy tales. Dialogues. Treatises. Parables. Prose translations. Letters]. Kyiv: Naukova dumka.

Slobodchikov, V. I. & Isaev, E. I., 1998. Antropolohicheskii printsyp v psikholohii razvytiia [Anthropological principle in developmental psychology]. Voprosy psikholohii, 6, pp. 3– 17.

Sukhlenko, I., 2004. Kharakternye cherty lichnosti Hlena Hulda kak osnova eho ispolnitelskoho stilia [Glen Gould’s personality traits as the basis of his performing style]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 37, pp. 241–249.

Tkach, Yu. S., 2012. Individual performance style of a conductor-choirmaster: theoretical and practical aspects (on the example of the National Honored Academic Chapel of Ukraine «Dumka»). Ph.D. in Art History. Thesis. P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine.

Frait, O. V., 2012. Fortepianna spadshchyna yak vyiav psykholohichnykh rys osobystosti Mykoly Lysenka [Piano heritage as a manifestation of psychological personality traits of Mykola Lysenko]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskogo, 2 (15), pp. 34–38.

Tsypin, H. M. ed., 2003. Psikholohiia muzykalnoi deiatelnosti [Psychology of musical activity]. Moskva: Akademiia.

Yunh, K. H., 1998. Psikholohicheskie tipy [Psychological types]. Translated from German by S. Lorie. Minsk: Popurri.

Yarko, M., 2003. Psykhoanalitychni vymiry indyvidualnoho komposytorskoho styliu: metodolohiia pytannia [Psychoanalytic dimensions of individual compositional style: methodology of the question]. Materialy do ukrainskoho mystetstvoznavstva, 2, pp. 211–217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-27

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ