Абсурдистська драматургія в режисерській практиці незалежних театрів Києва кінця 1980-х — початку 1990-х років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052x.2-3(47-48).2020.213415

Ключові слова:

студійний рух, незалежні театри, театральні постановки, новаторство, режисер, абсурдистська драматургія, трансформація літературного матеріалу

Анотація

Проаналізовано історичний аспект виникнення незалежних театрів в кінці 1980-х — на початку 1990-х років у м. Києві. Доведено, що основними причинами їх появи стала руйнація моделі радянського театру, якому було властиве повне домінування всевладної цензури, а також потреба глядача у кардинальному оновленні тематики постановок. Розглянуто роль незалежних театрів Києва у соціокультурних процесах міста. З’ясовано мотиви, що спонукали покоління режисерів до новаторських спроб трансформації літературного матеріалу для театральних постановок, зокрема абсурдистського змісту. Виявлено прагнення режисерів не тільки відтворювати власне суб’єктивне світосприйняття, але й показувати проблеми часу та країни. Розкрито технологію режисерської інтерпретації літературного тексту для театральних постановок в незалежних театрах Києва кінця 1980-х — початку 1990-х років, де: митці спрямовували власні зусилля на трансформацію літературного матеріалу з застосуванням нелінійної побудови сюжету; для постановок часто перебудовувалась змістова частина авторського літературного матеріалу із суттєвою зміною першоджерела, його стилістики та жанрової приналежності. Доведено, що режисерів приваблювала тематика постмодерністської літератури — пошук шляхів із безвиході, втрачені можливості, нездійснені бажання тощо. Виявлено дієві прийоми абсурдистської драматургії у незалежних театрах Києва кінця 1980-х — початку 1990-х років (застосування новаторських постмодерністських прийомів цитування, колажу, текстових повторів, міксування звуків тощо). Обґрунтовано основні риси сформованого у період «студійного руху» в Києві особливого типу глядача, який був знайомий з літературною основою вистав та міг позитивно сприймати дійові прийоми абсурдистської драматургії. Описано нові засоби впливу на глядача — візуально-тактильні, залучення до сценічної дії, можливість відчути запахи та інші. Розглянуто нетрадиційну сценічну лексику акторів, яка була побудована на пластично-символічних сценах вистави, використанні звуків, прямому або опосередкованому посиланні на інші твори мистецтва тощо. Доведено, що хоча режисери частіше використовували лише умовні прийоми впливу на глядача, їхні постановки були більш реалістичними, ніж ті, що створювалися за канонами замшілого «соціалістичного реалізму»

Біографія автора

Julia Gapchuk, Київський національний університет культури і мистецтв

ЮЛІЯ ГАПЧУК

аспірантка кафедри культурології

Посилання

Bystrushkin, Ya, 2009. Activities of Kyiv theatrical institutions in the context of sociocultural changes of the 80s — 90s of the XX century. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. State Academy of Management of Culture and Arts.

Bondareva, О., 2006. Mif i drama v novitnomu literaturnomu konteksti: ponovlennia strukturnogo zviazku cherez zhanrove modeliuvannia [Myth and Drama in the Latest Literary Context: Renewing a Structural Connection through Genre Modeling]. Kyiv: Chetverta hvylia.

Veselovska, N., 2016. Psychologism of Ukrainian drama of the XXI century. Ph.D. in Philological Sciences. Abstract of Thesis. Kyiv University named after B. Hrinchenko.

Veselovska, H., 2006. Modernyi ta avangardnyi teatr v Ukraini pershoi tretyny XX stolittia. In: V. Sydorenko, ed. Narysy z istorii teatralnoho mystetstva Ukrainy XX stolittia [Essays on the history of theatrical art of Ukraine in the twentieth century]. Kyiv: Intertehnolohiia, pp.159–220.

Hryshyna, M. ed., 2012. Ukrainskii teatr XX stolittia : antolohiia vystav [Ukrainian theater of the XX century : anthology of performances]. Kyiv: Feniks.

Yermakova, N., 2006. Problema “velykoho” styliu v ukraiinskomu dramatychnomu teatri 90-kh rokiv XX stolittia. In: V. Sydorenko, ed. Narysy z istorii teatralnoho mystetstva Ukrainy XX stolittia [Essays on the history of theatrical art of Ukraine in the twentieth century]. Kyiv: Intertehnolohiia, pp.787–826.

Krasilnikova, O., 1999. Istoriia ukrainskoho teatru XX storichcha [History of Ukrainian theatre of the twentieth century]. Kyiv: Lybid.

Lipovetskii, M., 1992. Apofeoz chastits, ili Dialog s Khaosom [Apotheosis of Particles, or Dialogue with Chaos]. Znamia, 8, pp.214–224.

Fialko, V., 2006. Ukrainskyi teatr 1970-h — 1980-h rokiv: rezhysersko-stsenohrafichni poshuky. In: V. Sydorenko, ed. Narysy z istorii teatralnoho mystetstva Ukrainy XX stolittia [Essays on the history of theatrical art of Ukraine in the twentieth century]. Kyiv: Intertehnolohiia, pp.607–694.

Tsokol, O., 2017. Text strategies of Ukrainian drama of 1980–2010. Ph.D. in Philological Sciences. Thesis. Kyiv University named after B. Hrinchenko.

Shpakovska, V., 2006. Osnovni tendentsii rozvytku zhanriv ukrainskoho muzychnodramatychnoho teatru kintsia XX — pochatku XXI stolittia. In: V. Sydorenko, ed. Narysy z istorii teatralnoho mystetstva Ukrainy XX stolittia [Essays on the history of theatrical art of Ukraine in the twentieth century]. Kyiv: Intertehnolohiia, pp.827–866.

Blonski, Y., 1995. All the Plays of Slawomir Mrozek. Krakow: s.l.

Kierkegaard, S., 1962–1963. Die Tagebücher. Düsseldorf – Köln: s.l.

Sidoruk, E., 1995. Antropologia i groteska w dzielach Slawomira Mrozka. Bialystok: s.l.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-20

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ