DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.2-3(47-48).2020.213399

Хоровий театр Льва Венедиктова: традиції, творчий метод, синтез

Oksana Letychevska

Анотація


Розглянуто аспекти творчої діяльності видатного оперного хормейстера Льва Миколайовича Венедиктова — епохальної постаті в українському хоровому мистецтві другої половини ХХ — початку ХХІ століть. Відзначено вплив на формування творчої особистості Майстра родинної спадкоємності, набутків професійного спілкування з видатними музикантами-сучасниками, традицій оперно-хорового виконавства в Національному академічному театрі опери та балету України. Акцентовано значення його творчої та музично-педагогічної діяльності у формуванні високого мистецького еталону хорового виконавства, просвітницькому пропагуванні кращих виконавських традицій, професійному вихованні кількох поколінь українських хорових диригентів. Наголошено на значенні доробку хормейстера у створенні самобутніх високохудожніх виконавських інтерпретацій оперних творів. Виокремлено риси індивідуального виконавського стилю «хору Л. Венедиктова», що був важливою складовою оперного дійства, втілюючи у звучанні синтез музики, слова і драматичної дійової образності. Проаналізовано такі аспекти роботи хормейстера, як комплектація хорового складу, робота над акустичними характеристиками звучання, ансамблем, синтезом музично-словесної інтонації, динамікою, тембром, штрихами. Зроблено спробу узагальнення рис індивідуального виконавського стилю й методів роботи хормейстера, висвітлення в них механізмів формування оперного синтезу. Відмічено співпрацю Л. Венедиктова з творчим колективом постановників, диригентом і режисером вистави, спрямовану на розкриття інтерпретаційних можливостей хорового виконавства як складової оперного синтезу. Доведено, що завдяки виконавським якостям хор під керуванням Л. Венедиктова було визнано унікальним явищем, котре закарбувалося як характерна особливість українського оперного мистецтва, зокрема в проєкції українськоєвропейського міжкультурного діалогу. Підтверджено, що творчий метод хормейстера у поєднанні кращих традицій вітчизняної хорової школи із засадами оперного виконавства є унікальним. Він демонструє єдність загально-об’єктивного та суб’єктивно-індивідуального у створенні виконавських інтерпретацій оперних творів


Ключові слова


хорове виконавство; оперна вистава; оперний хор; інтерпретація оперного твору; творчість Л. М. Венедиктова

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, T. O., 2016. Activities of the choir of the Taras Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theater of Ukraine in the period of the second half of the XX — beginning of the XXI century: the formation of the performing school: intertextual analysis. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Venediktov, L. N., 2009. Akademik opernogo iskusstva. In: V. V. Tolba, ed. Veniamin Tol'ba. Portret dirizhera v vospominaniyakh [Veniamin Tolba. Portrait of a conductor in memories]. Nezhin: OOO “Hidromax”, pp.150–160.

Venediktov, L., 2002. Rabotat' s Simeonovym bylo schast'yem. In: O. Velikanova, ed. Tema sud'by. Dirizher Konstantin Simeonov: Vospominaniya sovremennikov. Pis'ma. Materialy [The Fate Theme. Conductor Konstantin Simeonov: Memoirs of contemporaries. Letters. Materials]. Sankt Peterburg: Ivan Fedorov, pp.153–162.

Venediktov, L., 1981. Tarakanov Nikolay Mikhailovich. In: M. Yu. Keldysh, ed. Muzykal'naya entsiklopediya [Musical Encyclopedia], in 6 volumes. Vol. 5. Moskva: Sovetskaya Encyclopedia, pp.438.

Hamkalo, I.-Ya., 2014. Lehenda opernoho khoru (do 90-richchia Lva Venedyktova) [Legend of the opera choir (to the 90th anniversary of Lev Venedyktov)]. Chasopys Natsionalnoii muzychnoii akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 4, pp.24–30.

Efremova, L., 1975. V partyturi i na stseni («Kateryna Izmailova» v Kyevi) [In the score and on stage ("Katerina Izmailova" in Kyiv)]. Muzyka, 2, pp.11–19.

Karavatska, L., 2016. Creativity of Lev Venedyktov as a stylistic phenomenon in the context of Ukrainian opera and choral art. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. A. V. Nezhdanova Odessa National Music Academy.

Letychevska, O., 2018. Khorove vykonavstvo v opernii vystavi: tvorchist L. M. Venedyktova [Choral art in opera performance: L. M. Venedyktov’s creative work]. Kyiv: National Academy of Science of Ukraine, M. T. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology.

Letychevska, O., 2015. Choral art as a constituent of opera performance: L. M. Venedyktov’s creative work. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. National Academy of Science of Ukraine, M. T. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology.

Medushevskiy, V., 1976. O zakonomernostyakh i sredstvakh khudozhestvennogo vozdeystviya muzyki [On the laws and means of artistic influence of music]. Moskva: Muzyka.

Ptitsa, K. B., 1976. Khor kievskoi opery [Choir of the Kiev Opera]. Sovetskaya kul'tura, July 27.

Stepanchenko, G., 2015. Khorovyi vsesvit Lva Venedyktova. In: H. Stepanchenko, ed. Z nadiieiu v sertsi [With hope in the heart]. Kyiv: Feniks, pp.155–162.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василенко, Т. О., 2016. Діяльність хору Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка в період другої половини ХХ — початку ХХІ століття: формування виконавської школи: інтертекстуальний аналіз. Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського.

Венедиктов, Л. Н., 2009. Академик оперного искусства. В кн.: В. В. Тольба, изд. Вениамин Тольба. Портрет дирижера в воспоминаниях. Нежин: ООО «Гідромакс», сс.150–160.

Венедиктов, Л. Н., 2002. Работать с Симеоновым было счастьем. В кн.: О. Великанова, изд. Тема судьбы. Дирижер Константин Симеонов: Воспоминания современников. Письма. Материалы. Санкт Петербург: Иван Федоров, сс.153–162.

Венедиктов, Л. Н., 1981. Тараканов Николай Михайлович. В кн.: М. Ю. Келдыш, изд. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. Т. 5. Москва: Советская энциклопедия, сс.438.

Гамкало, І.-Я., 2014. Легенда оперного хору (до 90-річчя Льва Венедиктова). Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, 4, сс.24–30.

Єфремова, Л., 1975. В партитурі і на сцені («Катерина Ізмайлова» в Києві). Музика, 2, сс.11–19.

Каравацька, Л. І., 2016. Творчість Льва Венедиктова як стильовий феномен в контексті українського оперно-хорового мистецтва. Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової.

Летичевська, О., 2018. Хорове виконавство в оперній виставі: творчість Л. М. Венедиктова. Київ: НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.

Летичевська, О., 2015. Хорове виконавство як складова оперної вистави: творчість Л. М. Венедиктова. Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.

Медушевский, В., 1976. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. Москва: Музыка.

Птица, К. Б., 1976. Хор киевской оперы. Советская культура, 27 июля.

Степанченко, Г., 2015. Хоровий всесвіт Льва Венедиктова. У кн.: Г. Степанченко, ред. З надією в серці. Київ: Фенікс, сс.155–162.