Риси мінімалізму в органних творах українських композиторів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2414-052x.2-3(47-48).2020.213395

Ключові слова:

мінімалізм, «нова простота», структурний мінімалізм, концептуальний мінімалізм, репетитивність, українська органна музика

Анотація

Розглянуто проблему втілення принципів minimal art в сучасній українській органній музиці. Визначено, що, з одного боку, використання технічних прийомів та естетичних настанов мінімалізму є одним з можливих способів «осучаснення» органної музики, з іншого — логічним продовженням закладених у старовинних інструментальних жанрах (на кшталт токати або прелюдії) принципів музикування. Наголошується на тому, що у науково-дослідній літературі зовсім не розкриті питання, пов’язані з проявами мінімалізму в органній музиці, тим паче у творах вітчизняних композиторів межі другого та третього тисячоліть. Обґрунтовано особливості втілення рис minimal art в органних творах українських композиторів кінця ХХ — початку ХХІ століть. Пропонується виділити структурний, репетитивний та концептуальний типи мінімалізму. З цих позицій проаналізовано деякі органні твори українських композиторів, в яких виявлені відмінні мінімалістичні тенденції, а саме: «Буколічні строфи» Л. Грабовського, Пасакалія на галицьку тему О. Козаренка, «Біла симфонія» В. Назарова та три хорали для органа М. Шуха. Встановлено, що принципи minimal music у творах українських композиторів не стають єдиною смислопороджуючою або формотворчою ідеєю, а лише у взаємодії з проявами інших новітніх течій створюють музичне ціле. Наголошується на тому, що в кожному з опусів декодовані специфічні характеристики музичного мінімалізму. Так, «Буколічні строфи» Л. Грабовського представляють приклад структурного мінімалізму (за визначенням самого автора), що проявився у чіткості меж повторюваних структурних одиниць, економності засобів музичної виразності та відкритості композиції в цілому. У Пасакалії О. Козаренка використання прийомів minimal art стає продовженням проростання фольклорного тематизму і проявляється на різних рівнях композиції, втілюючись у тональній статиці, репетитивності розвитку, вишуканій простоті інтонаційних ресурсів. У «Білій симфонії» В. Назарова застосовано технічні прийоми репетитивного мінімалізму, що впізнаються у повторенні мелодико-ритмічних паттернів як основи окремих тем симфонії. У хоралах для органу М. Шуха прочитуються естетичні принципи «нової простоти» та ширше — концептуального мінімалізму, в рамках якого сам жанр стає культурним паттерном, інтерпретованим відповідно до індивідуально-авторського проекту.

Біографія автора

Daryna Kupina, Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки

ДАРИНА КУПІНА

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії та теорії музики

Посилання

Androsova, D., 2005. Minimalism in music: direction and principle of thinking. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. National Music Academy of Ukraine named by P. Tchaikovsky.

Ivanitsky, A. I., 2009. Istorychnyi syntaksys folkloru. Problemy pokhodzhennia, khronolohizatsii ta dekoduvannia narodnoi muzyky [Historical syntax of folklore. Problems of origin, chronology and decoding of folk music]. Vinnytsia: NOVA KNYGA.

Katunyan, M., 2007. Minimalizm i repetitivnaya tekhnika. «Novaya prostota». In: V. Tsenova, ed. Tekhnyka sovremennoi kompozytsyy [Technique of modern composition]. Moskva: Muzyka, pp.465–488.

Kozarenko, O., 1999. National language in the discourse of postmodernism, Musica Ukrainica, [online]. Available at: http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_a-kozarenkoethnicmuslang.html [accessed: 01 March 2020].

Kushniruk, O., 2013. Istorychnyi syntaksys folkloru. Problemy pokhodzhennia, khronolohizatsii ta dekoduvannia narodnoi muzyky [Reception of minimalism in the creative work of Alexander Shchetinsky]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku, 19 (1), pp.204–208.

Loiko, O. B., 2015. O sintaksicheskikh funkciyakh patterna v repetitivnoi forme (na primere sochinenii V. Martynova) [About the syntactic functions of a pattern in a repetitive form (on example of works by V. Martynov)]. Vesci Belaruskaj dzjarzhawnaj akadjemii muzyki, 27, pp.72–76.

Nyzkoguz, I., 2013. Vtilennia etnokharakternosti u tvorchosti Oleksandra Kozarenka [The Incarnation of Ethno Characteristics in the Works of Alexander Kozarenko]. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Mystetsvoznavstvo, 19 (I), pp.96–100.

Sierova, Yu., 2010. Minimalizm ta ukrainskyi muzychnyi prostir [Minimalism and Ukrainian music space]. Pratsi tsentru pamiatnykoznavstva, 18, pp.231–244.

Fink, R. & Sun, C., 2016. Minimalism. Oxford Bibliographies, [online]. Available at: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199757824/obo-9780199757824-0188.xml [accessed: 01 March 2020].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-20

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО