DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(46).2020.198522

Музичні модуси творчого універсалізму Флоріана Юр’єва (пролегомени до розуміння феномена)

Valentyna Redya

Анотація


До 90-річчя від дня народження Флоріана Юр’єва

На прикладі мистецького доробку нашого сучасника, представника покоління «шістдесятників» Флоріана Юр’єва, київського архітектора, художника, поета, майстра струнних музичних інструментів, композитора, вченого-кольорознавця, розглянуто явище універсальної творчої особистості. Це чи не найзагадковіший щодо «ідентифікації» предмет вивчення у сфері наукових зацікавлень сучасної персоналістики, зокрема мистецтвознавчої. Представлено авторську теорію синтезу мистецтв (кольоропису) Ф. Юр’єва, в основі якої — ідея візуалізації поезії (кольорово-вербальний синтез) та музики (музика кольору і кольори музики), на якій ґрунтується спосіб художнього мислення митця. Наголошено на музичних аспектах творчості Ф. Юр’єва: на його досягненнях як скрипкового майстра — автора інноваційних струнних інструментів, співпраці з провідними вітчизняними музикантами-виконавцями; на «кольорових враженнях» від творчості різних композиторів чи окремих музичних творів, на роботі з розшифрування партії Luce в партитурі симфонічної поеми О. Скрябіна «Прометей», а також на його композиторській творчості, у якій переважає синестетичність світосприйняття як основа універсального творчого методу митця (на прикладі вокально-інструментальної сюїти «Ріка часів»). Стаття містить інформацію для роздумів, своєрідні пролегомени до розуміння проблеми універсальної творчої особистості в сучасних українських реаліях, для виявлення можливих аспектів музикознавчого дослідження феномена творчості Флоріана Юр’єва.


Ключові слова


творчий універсалізм; мистецька діяльність Флоріана Юр’єва; музика кольору; колір музики; синестезія; інтермедіальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazdireva, A. (2013). Florian Yurev: “Nothing good can be done in Ukraine — everything will be destroyed” [Florian Yuriev: «Nichoho khoroshoho v Ukrainy zrobyty nemozhlyvo — vse znyshchat»]. Art Ukraine. Issue 3–5 (34–36). Available at: http://artukraine.com.ua/a/florianyuryev--nichogo-khoroshogo-v-ukraini-zrobiti-nemozhlivo--vse-znishchat (accessed: 11.12.2019) (in Ukrainian).

Harmony of the spheres (series). (2006). T. 1: Maestro Florian Yuriev [Garmonija sfer (seryia in 3 vol.). T. 1: Maestro Floryan Yurev], ed. A. Belousov. Kiev, 240 p. (in Russian).

Dzyuba, I. M. (2012). The place of Mykola Lysenko in Ukrainian culture [Mistse Mykoly Lysenka v ukrainskii kulturi]. Journal of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho] No. 2 (15), pp. 3–10 (in Ukrainian).

Didkivska, O. I. (2011). The phenomenon of Florian Yurev [Fenomen Floriana Yurieva]. Youth in Conditions of New Social Perspective [Molod v umovakh novoi sotsialnoi perspektyvy]. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Zhytomyr, 24–25 March 2011. Т. 1. Zhytomyr, рр. 258–260 (in Ukrainian).

Komenda, O. (2017). The figure of Nikolai Leontovich in the light of the problem of creative universalism [Postat Mykoly Leontovycha u svitli problemy tvorchoho universalizmu]. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo]. Vol. 120: Music History: Challenges, Processes, Persons [Istoriia muzyky: problemy, protsesy, persony]. Kyiv, pp. 225–252 (in Ukrainian).

Komenda, O. (2019). Universalism of the creative personality: statement of the problem [Universalizm tvorchoi osobystosti: postanovka problemy]. Regional Cultural, Artistic and Educational Practices [Rehionalni kulturni, mystetski ta osvitni praktyky]. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 14–15 March 2019. Melitopol, pp. 56–60 (in Ukrainian).

Lebedeva, K. “Imagine you came to the cinema to see a new symphony…” [«Uiavit sobi, shcho vy pryishly do kinozalu podyvytysia novu symfoniiu…»]. Ukrainian Art Library [Biblioteka ukrainskoho mystetstva]. Available at: http://uartlib.org/exclusive/uyavit-sobi-shho-vy-pryjshly-dokinozalu-podyvytysya-novu-symfoniyu/ (accessed: 04.11.2019) (in Ukrainian).

Olinyk, L. Skrypka Ukrainian master in Paris [Skrypka ukrainskoho maistra v Paryzhi]. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/935996.html (accessed: 10.12.2019) (in Ukrainian).

Sklyarenko, G. (2008). Colors and sounds of maestro Florian Yurev [Kolory ta zvuky maestro Floriana Yurieva]. Fine Art [Obrazotvorche mystetstvo]. Issue 3, pp. 78–80 (in Ukrainian).

Florian Yurev: “Our country in the realm of color music is at the forefront” [Florian Yuriev: «Nasha kraina u tsaryni koloromuzyky — v avanhardi»]. Available at: http://www.chytomo.com/florian-iur-iev-nasha-kraina-v-tsaryni-koloromuzyky-v-avanhardi/ (accessed: 13.12.2019) (in Ukrainian).

Shevchenko, O. Two violin reforms [Dvi skrypkovi reformatsii]. Available at: http://medved.kiev.ua/florian_yuryev/8/index.htm (accessed: 10.12.2019) (in Ukrainian).

Yuriev, F. Music of color [Muzyka koloru]. Available at: http://medved.kiev.ua/florian_yuryev/3/index.htm (accessed: 11.01.20) (in Ukrainian).

Yuriev, F. Who am i? [Kto ya takoi?]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=tTY7i73qSb8 (accessed: 02.11.19) (in Russian).

Yuriev, F. Music of color: lecture [Muzyka koloru: lektsiia]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=2hhxRSVBodw&t=1251s (accessed: 02.11.2019) (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баздирєва А. Флоріан Юр’єв: «Нічого хорошого в України зробити неможливо — все знищать» // Art Ukraine. 2013. № 3–5 (34–36). URL: http://artukraine.com.ua/a/florian-yuryev--nichogo-khoroshogo-v-ukraini-zrobiti-nemozhlivo--vse-znishchat (дата звернення 11.12.2019).

Гармония сфер (серия). Т. 1 : Маэстро Флориан Юрьев / ред.-сост. А. Белоусов. Киев, 2006. 240 с.

Дзюба І. М. Місце Миколи Лисенка в українській культурі // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2012. № 2 (15). C. 3–10.

Дідківська О. І. Феномен Флоріана Юр’єва // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : мат-ли ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Житомир, 24–25 березня 2011 р. : у 2 т. Т. 1. Житомир, 2011. С. 258–260.

Коменда О. І. Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. Київ, 2017. С. 225–252.

Коменда О. І. Універсалізм творчої особистості: постановка проблеми // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики : мат-ли VI Міжнародної електронної науковопрактичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 14–15 березня 2019 р. Мелітополь, 2019. С. 56–60.

Лебедєва К. «Уявіть собі, що ви прийшли до кінозалу подивитися нову симфонію…» // Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/exclusive/uyavit-sobi-shho-vypryjshly-do-kinozalu-podyvytysya-novu-symfoniyu/ (дата звернення: 04.11.2019).

Олійник Л. С. Скрипка українського майстра в Парижі. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/935996.html (дата звернення: 10.12.2019).

Скляренко Г. Я. Кольори та звуки маестро Флоріана Юр’єва // Образотворче мистецтво. 2008. № 3. С. 78–80.

Флоріан Юр’єв: «Наша країна у царині кольоромузики — в авангарді». URL: http://www.chytomo.com/florian-iur-iev-nasha-kraina-v-tsaryni-koloromuzyky-v-avanhardi/ (дата звернення: 13.12.2019).

Шевченко О. Дві скрипкові реформації. URL: http://medved.kiev.ua/florian_yuryev/8/index.htm (дата звернення: 10.12.2019).

Юр’єв Ф. І. Музика кольору. URL: http://medved.kiev.ua/florian_yuryev/3/index.htm (дата звернення: 11.01.2020).

Юрьев Ф. И. Кто я такой? URL: https://www.youtube.com/watch?v=tTY7i73qSb8 (дата обращения: 02.11.2019).

Юр’єв Ф. І. Музика кольору : лекція. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2hhxRSVBodw&t=1251s (дата звернення: 02.11.2019).