DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(46).2020.198489

Сонатна форма в інструментальних творах Максима Березовського

Olha Shumilina

Анотація


Розглянуто світські інструментальні твори видатного українського композитора другої половини ХVІІІ століття М. Березовського. Визначено особливості будови перших частин Симфонії до мажор і Сонати для скрипки й чембало, що мають ознаки старовинної сонатної форми. Зазначено, що сонатну форму у М. Березовського ще не можна вважати класичною, але вона вже не є старовинною, і важлива тим, що в ній відбились процеси переходу від однієї структурної моделі до іншої: від барокової структурної моделі до класичної. Безумовним особистим проривом композитора у засвоєнні тогочасної сонатної форми є інтонаційно-тематичне наповнення структурного каркасу добре відомої композиційної схеми, воно вже не пов'язане з узагальненим поліфонічним викладом. В інтонаційній будові перших частин світських інструментальних творів відображено перехід до гомофонно-гармонічної манери письма з яскравою індивідуальністю провідного мелодичного голосу і помітним впливом жанрових витоків тематизму. Залучено основні положення наукової концепції Н. Горюхіної щодо еволюції сонатної форми. Стосовно Симфонії М. Березовського, зазначено, що її перша частина за своєю стилістикою й оркестровкою, за наявністю в музичних темах численних інтонаційних утворень, за драматизацією музичних образів у розвитковому розділі, а також за інтенсивністю руху і яскравою театральністю надзвичайно нагадує початкові Аllеgro в інструментальних творах для оркестру В. А. Моцарта. Це можна пояснити і спільною школою — і В. А. Моцарт, і М. Березовський одночасно перебували в Болоньї і брали уроки композиції у відомого італійського музиканта Дж. Б. Мартіні, і тісними зв’язками ранньокласичної симфонії з театральною музикою, зокрема з оперною увертюрою. Не виключено, що тричастинна Симфонія М. Березовського була увертюрою до опери «Демофонт», а не самостійним твором для оркестру.


Ключові слова


творчість Максима Березовського; світська інструментальна музика; ранньокласичний період; соната; симфонія; старовинна сонатна форма

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleshina, M. N. (2015). Russian-Italian style dialogues in the symphony of C-dur Maxim Berezovsky [Russko-ital'janskie stilevye dialogi v simfonii C-dur Maksima Berezovskogo]. Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts [Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv], vol. 33, pp. 114–119. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/russko-italyanskie-stilevye-dialogi-v-simfonii-s-dur-maksimaberezovskogo (accessed: 21.01.2019) [in Russian].

Berezovs’ky, M. (1983). Sonata for violin and chembalo [Sonata dlya skrypky i chembalo]. Kyiv: Muzychna Ukraina, 51 p. [in Ukrainian].

Vytvycz’kyj, V. (1974). Maxim Berezovsky. Life and creativity [Maksym Berezovs’ky. Zhyttya i tvorchist’]. Jersey City: M. P. Kots, 95 p. [in Ukrainian].

Goryukhina, N. A. (1970). The evolution of the sonata form [Evolyucy’ya sonatnoj formy]. Kyiv: Muzychna Ukraina, 316 p. [in Russian].

The disappeared symphony of composer Maxim Berezovsky will sound for the first time in Ukraine [Znykla symfoniya kompozytora Maksyma Berezovs’kogo vpershe prozvuchyt’ v Ukraini]. (2016). Video story. URL: https://tsn.ua/video/video-novini/znikla-simfoniya-kompozitora-maksimaberezovskogo-vpershe-prozvuchit-v-ukrayini.html (accessed: 21.01.2019). [in Ukrainian].

Kornij, L. (1998). The history of Ukrainian music [Istoriia ukrainskoi muzyky]. In 3 vol. Vol. 2: The second half of the eighteenth century [Druga polovyna XVIII stolittya]. Kyiv; Kharkiv; New York: Publishing House M. P. Kots, 387 p. [in Ukrainian].

Pryanishnikova, M. (2003). Maxim Berezovsky and his secular compositions [Maksim Berezovskiy i ego svetskie sochineniya]. Maxim Berezovsky (early 1740s –1777). Secular Music. Pratum Integrum orchestra. Booklet disc Moscow. Available at: http://www.caromitis.com/catalogue/booklets/cm0022003.html (accessed: 21.01.2019) [in Russian].

Rakochi, V. (2018). The manuscripts do not burn, or Symphony C major Maxim Berezovsky [Rukopysy ne goryat’, abo Symfoniya Do-mazhor Maksyma Berezovs’kogo]. Art studios, [Studii mystecztvoznavchi]. No. 1, pp. 45–54 [in Ukrainian].

Stepanenko, M. (1995). Sonata for violin and chembalo of Maxim Berezovsky [Sonata dlya skrypky i chembalo Maksyma Berezovs’kogo]. Ukrainian Music Archive [Ukrainskyi muzychnyj arkhiv]. Vol. 1. Kyiv: Centrmuzinform, pp. 6–8 [in Ukrainian].

A symphony by Maxim Berezovsky will be heard in Lviv, which was found in Vatican archives [U L’vovi zazvuchy’t’ symfoniya Maksyma Berezovs’kogo, yaku vidshukaly v arkhivax Vatykanu]. (2017). Video story. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=GpCfHea_YzM (accessed: 21.01.2019) [in Ukrainian].

Shumilina, O. (2018). Reconstruction of the biographical scenario of Maxim Berezovsky's life-creativity in the light of the basic provisions of the concept of age-old musicology N. Savitskaya [Rekonstruktsiia biohrafichnoho stsenariiu zhyttietvorchosti Maksyma Berezovskoho u svitli osnovnykh polozhen kontseptsii vikovogo muzykoznavstva N. Savytskoi]. Ukrainian music [Ukrainska muzyka]. Issue 3 (29). Lviv, pp. 21–28 [in Ukrainian].

Shumilina, O. (2018). Symphony for Maxim Berezovsky's Chamber Orchestra in the context of the new biographical scenario of the artist's life-creation [Symfoniya dlya kamernogo orkestru Maksyma Berezovs’kogo u konteksti novogo biografichnogo scenariyu zhyttyetvorchosti mytcya]. Chamber Orchestra: Faces and Facts. [Kamernyi orkestr Lvivshchyny: postati ta fakty]. Abstracts of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Lviv National Musical Academy named after Mykola Lysenko. Lviv, pp. 34–35 [in Ukrainian].

Shumilina, O. (2018). Sonata for violin and cembalo by Maxim Berezovsky: the Issues of the Performance Staff [Sonata dlia skrypky i chembalo Maksyma Berezovskoho: pytannia vykonavskoho skladu]. Artistic culture and artistic education: traditions and modernity. [Khudozhnia kultura i mystetska osvita: tradytsii i suchasnist]. Materials of the Seventh International ScientificCreative Conference. Kyiv, pp. 73–75 [in Ukrainian].

Maxim Berezovsky. Secular music. Pratum integrum orchestra. (2003). Moscow. Available at: http://www.caromitis.com/catalogue/cm0022003.html (accessed: 21.01.2019). [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алёшина М. Н. Русско-итальянские стилевые диалоги в симфонии С-dur Максима Березовского // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 33. С. 114–119.

Березовський М. С. Соната для скрипки і чембало. Київ : Муз. Україна, 1983. 51 с.

Витвицький В. В. Максим Березовський. Життя і творчість. Джерсі Сіті : М. П. Коць, 1974. 95 с.

Горюхина Н. А. Эволюция сонатной формы. Киев : Муз. Україна, 1970. 316 с.

Зникла симфонія композитора Максима Березовського вперше прозвучить в Україні. Відеосюжет // Сніданок з 1+1. 2016 р. 15 червня. URL: https://tsn.ua/video/video-novini/zniklasimfoniya-kompozitora-maksima-berezovskogo-vpershe-prozvuchit-v-ukrayini.html (дата звернення: 25.12.2018).

Корній Л. П. Історія української музики : у 3 ч. Ч. 2 : Друга половина ХVІІІ століття. Київ ; Харків ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. 387 с.

Прянишникова М. Максим Березовский и его светские сочинения // Maxim Berezovsky (early 1740s –1777). Secular Music. Pratum Integrum orchestra : буклет диска. Москва, 2003.

Ракочі В. О. Рукописи не горять, або Симфонія До-мажор Максима Березовського // Студії мистецтвознавчі. 2018. Число 1. С. 45–54.

Степаненко М. Б. Соната для скрипки і чембало Максима Березовського // Український музичний архів. Київ : Центрмузінформ, 1995. Вип. 1. С. 6–8.

У Львові зазвучить симфонія Максима Березовського, яку відшукали в архівах Ватикану. Відеосюжет // Zaxid Net. 7 листопада 2017 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GpCfHea_YzM (дата звернення: 25.12.2018).

Шуміліна О. А. Реконструкція біографічного сценарію життєтворчості Максима Березовського у світлі основних положень концепції вікового музикознавства Н. Савицької // Українська музика : наук. часопис / Львівська нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. Львів, 2018. Число 3 (29). С. 21–28.

Шуміліна О. А. Симфонія для камерного оркестру Максима Березовського у контексті нового біографічного сценарію життєтворчості митця // Камерний оркестр Львівщини: постаті та факти : тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. / Львівська нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. 25 квітня 2018 р. Львів, 2018. С. 34–35.

Шуміліна О. А. Соната для скрипки і чембало Максима Березовського: питання виконавського складу // Художня культура і мистецька освіта: традиції і сучасність : мат-ли Сьомої міжнар. наук.-творч. конф. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ, 20– 21 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 73–75.

Maxim Berezovsky (early 1740s –1777). Secular Music. Pratum Integrum orchestra. Москва, 2003. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).