DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(45).2019.189785

Фелікс Мендельсон. Концерт для фортепіано зі струнним оркестром ля мінор: романтичні принципи оновлення традиційного жанру

Bohdan Reshetilov

Анотація


Проаналізовано Концерт для фортепіано зі струнним оркестром ля мінор Ф. Мендельсона (1822), розглянуто історичний і біографічний контекст його створення, особливості втілення конфлікту інтонаційно-образної драматургії, зв’язок із жанровими моделями епохи класицизму і перетворення їх на естетичних засадах романтизму, охарактеризовано деякі аспекти композиторського мислення митця. Твір Ф. Мендельсона порівняно з оркестровими нестандартними композиціями для сольного фортепіано його сучасників: Концертштюк (1821, ор. 79) для фортепіано з оркестром К. М. Вебера; Концертштюк «Introduction und Allegro appassionato» (1849, ор. 92) для фортепіано з оркестром та «Concert allegro mit Introduction» (1853, ор. 134) для фортепіано з оркестром Р. Шумана; «Malediction» (1827) для фортепіано і струнного оркестру Ф. Ліста. Композитор спирається на традиції, започатковані у творчості Л. ван Бетховена, проте у нього драматургічний конфлікт має романтичне прочитання, у якому філософсько-узагальнене начало змінюється особистісно-індивідуалізованим, над об’єктивним началом починає переважати світ душі. Наголошено, що послідовники Ф. Мендельсона продовжили започатковану ним тенденцію до втілення камерності концертного жанру, зокрема до його загальної, драматургічної, інструментальної і композиційної мініатюризації. Окремі зразки камерних творів для фортепіано з оркестром у творчості Ф. Ліста, Ф. Шопена і Ф. Мендельсона — це перші партитури композиторів, на яких вони набували відповідного досвіду, а отже, про камернізацію в цей період можна говорити тільки як про тенденцію, що розвивається, а у ХХ столітті вона переважатиме у композиторській творчості.


Ключові слова


Концерт для фортепіано зі струнним оркестром; творчість Ф. Мендельсона; конфлікт; інтонаційно-образна драматургія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorbs, G. H. (1966). Felix Mendelssohn-Bartholdy [Feliks Mendelson-Bartoldi]. Moscow: Muzyka, 320 p. [in Russian].

Zhytomirskii, D. V. (1964). Robert Schumann [Robert Shuman]. Moscow: Muzyka, 880 p. [in Russian].

Meilih, E. I. (1973) Felix Mendelssohn-Bartholdy [Feliks Mendelson-Bartoldi]. Moscow: Muzyka, 104 p. [in Russian].

Milshtein, Ya. I. (1971) F. Liszt (1811–1886). [F. List (1811–1886)]. Second edition extended and augmented. Moscow: Muzyka, 600 p. [in Russian].

Shveitser, A. (1965) J. S. Bach [I. S. Bah]. Moscow: Muzyka, 728 p. [in Russian].

Lindeman, S. D. (1999). Structural novelty and tradition in the Early Romantic Piano Concerto. New York. 348 p.

Walshaw, G. (2017). Felix Mendelssohn and Sonata Form in the Nineteenth Century. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree in Doctor of Philosophy. The University Western Ontario, 2017. 242 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ворбс Г. Х. Феликс Мендельсон-Бартольди. Жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников. Москва : Музыка, 1966. 320 с.

Житомирский Д. В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества. Москва : Музыка, 1964. 880 с. (Классики мировой муз. культуры).

Мейлих Е. И. Феликс Мендельсон-Бартольди. Ленинград : Музыка, 1973. 104 с.

Мильштейн Я. И. Ф. Лист (1811–1886) : в 2 т. Т. 2. Изд. 2-е, расшир. и доп. Москва : Музыка, 1971. 600 с.

Швейцер А. И. С. Бах. Москва : Музыка, 1965. 728 с.

Lindeman S. D. Structural novelty and tradition in the Early Romantic Piano Concerto. New York, 1999. 348 p.

Walshaw K. G. Felix Mendelssohn and Sonata Form in the Nineteenth Century : a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree in Doctor of Philosophy. The University Western Ontario, 2017. 242 p.