DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.3(44).2019.189611

Гротеск у творчості Джакомо Пуччіні як ознака модерністського типу мислення

Olena Korchova

Анотація


Звернення до творчості італійського оперного композитора Джакомо Пуччіні, актуалізоване ювілейною датою — 160-річчя від дня народження і потребою переглянути поширені музикознавчі уявлення про його творчість. Запропоновано тезу про сучасність творчого методу композитора, його відповідність модерністському типу мислення. Доведено, що гротеск є одним із художніх знаків сучасного в контексті доби модернізму, наведено кілька зразків із творчої практики композиторів XX століття. Розглянуто ознаки гротеску як специфічного відгалуження в загальній образній сфері комічного з посиланням на концепції провідних українських (О. Соломонова) і зарубіжних (Ф. Конеллі) дослідників. Проаналізовано елементи гротеску в операх центрального періоду творчості — «Тоска» та «Мадам Баттерфляй». Виявлено широке застосування композитором гротескної образності в Триптиху одноактних опер Дж. Пуччіні (1918), особливу форму її інтонаційної вираження — лінію гротескного crescendo, проаналізовано драматургічні функції гротескної образності, розкрито характер її співвідношення з панівною ліричною сферою. Зацікавлення пізнього Дж. Пучіні гротескною образністю охарактеризовано як прояв модерністського типу мислення, що тяжіє до смислової багатоликості, об’ємної композиторської лексики, сучасної вокальної мови.


Ключові слова


модернізм; тип мислення; образність; гротеск; опера; драматургія; циклічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Korchova, O. O. (2004). Giacomo Puccini’s music theatre in the art’s context of the first quarter of the 20th century (based on the composer’s later works) [Muzychnyi teatr Dzhakomo Puchchini v mystetskomu konteksti pershoi chverti XX stolittia (na materiali piznoi tvorchosti kompozytora)]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 203 p. [in Ukrainian].

Polischuk, T. (2018). Мusic of freedom and love. On 20 November in Кyiv will happen a grand-concert, where Giacomo Puccinu’s masterpieces will sound [Muzyka svobody i kokhannia. 20 lystopada v Kyievi vidbudetsia hrand-kontsert, de lunatymut shedevry Dzhakomo Puchchini]. Day [Den’]. No. 208–209, the 16 of November [in Ukrainian].

Solovey, E. (2007) Grotesque [Grotesk]. Encyclopedia of modern Ukraine [Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy]. The National Academy of Sciences of Ukraine. The Institute of Encyclopaedic Research. Shevchenko Scientific Society. Kyiv, p. 95.

Solomonova, О. (2006). «And when a face is laughing, a mind doesn't laugh whis him»: Laughter through the looking glass of the Russian musical classics [«I kogda smeetsja lico — vmeste s nim ne veselit'sja um». Smehovoe zazerkal'e russkoj muzykal'noj klassiki], monograph. Kyiv: Zadruga, 380 p. [in Russian].

Stasinec, О. Two mental manifestations of the roman phenomenon: The Italians and the Brazilians (ethno-psychological aspect) [Dva mentalni proiavy romanskoho fenomenu: italiitsi ta brazyliitsi (etnopsykholohichnyi aspekt)] Available at: http://thule.primordial.org.ua/mesogaia/stasinec.htm (accessed: 9.09.2919) [in Ukrainian].

Davis, A. C. (2010). Il trittico, Turandot and Puccini’s late style. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 311 p. [in Italian].

Frances, S. (2003). Connelly. Introduction. Modern Art and Grotesque, ed. by S. Frances Connelly: Cambridge University Press, pp. 1–19 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Корчова О. О. Музичний театр Джакомо Пуччіні в мистецькому контексті першої чверті XX століття (на матеріалі пізньої творчості композитора) : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ, 2004. 203 с.

Поліщук Т. Музика свободи і кохання. 20 листопада в Києві відбудеться грандконцерт, де лунатимуть шедеври Джакомо Пуччіні // День. 2018. № 208—209, 16 листопада.

Соловей Е. С. Ґротеск // Енциклопедія сучасної України / Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. досліджень НАН України ; співголови ред. кол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів. Т. 7 : Ґ — Ді. Київ, 2007. С. 95.

Соломонова О. Б. «И когда смеется лицо — вместе с ним не веселиться ум». Смеховое зазеркалье русской музыкальной классики : монография. Киев : Задруга, 2006. 380 с.

Cтасинець О. Два ментальні прояви романського феномену: італійці та бразилійці (етнопсихологічний аспект). URL: http://thule.primordial.org.ua/mesogaia/stasinec.htm (дата звернення: 09.09.2919).

Davis A. C. Il trittico, Turandot and Puccini’s late style. Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 2010. 311 p.

Frances S. Connelly. Introduction // Modern Art and Grotesque / edited by S. Frances Connelly. Cambridge University Press, 2003. P. 1–19.