DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(42).2019.160752

Видатний педагог-концертмейстер класу камерного співу Зоя Юхимівна Ліхтман

Valentyna Antonyuk

Анотація


Однією з основних ознак української вокальної школи є тісна партнерська співпраця концертмейстера і співака-соліста, їх спільна участь у створенні нових виконавських зразків музичного мистецтва. У статті розкрито вагомі творчо-педагогічні й науково-методичні здобутки педагога-концертмейстера класу камерного співу Зої Юхимівни Ліхтман (1919–2002). Визначено, що пошуки критеріїв інтелектуального впливу на вокалістів піаністів-концертмейстерів – надзвичайно результативні, тому заслуговують на вивчення. Визначено професійні критерії піаністів-концертмейстерів вокалістів: уміння перекласти оркестрову партитуру в клавір, підкреслити й донести до слухачів індивідуальну красу голосу соліста, забезпечити живу пульсацію музичної тканини, подати в ансамблі диригентську і суфлерську ініціативи. У мистецтві акомпанементу співакам особливо виявляються такі важливі альтруїстичні якості творчої особистості музиканта-інструменталіста, як безкорисливість і самозречення в ім’я голосу соліста. Хороший концертмейстер має бути музикальним, артистичним, із добре розвиненими слухом, увагою, творчою уявою, здатним охоплювати образну сутність і форму твору, образно й натхненно втілювати задум автора в концертному виконанні. Усім цим вповні володіла З. Ліхтман, яка своєю 60-річною творчо-педагогічною діяльністю у НМАУ ім. П. І. Чайковського заклала основи унікальної авторської школи камерного співу.


Ключові слова


камерний спів; мистецтво акомпанементу; діяльність педагога-концертмейстера Зої Ліхтман

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyuk, V. G. (2001). How to educate a Star... (For the 60-th anniversary of artist and pedagogical activity Z. Yu. Likhman) [Vykhovaty zirku... (Do 60 richchia tvorcho-pedahohichnoi diialnosti Z. Yu. Likhman)]. Tribune [Trybuna]. Kyiv, 5/6, pp. 30–31 [in Ukrainian].

Averbukh, L. A. (1972) Dates of life and activity [Daty zhizni i dejatel’nosti]. Yavorskiy B. L. Articles. Memories. Correspondence [Stat’i. Vospominanija. Perepiska], in 2 vols., vol. 1: Articles and Memories [Stat’i i vospominanija], I. S. Rabinovich and D. D. Shostakovich (ed.). Moscow: Sovetskij kompozitor, pp. 611–672 [in Russian].

Chachava, V. N. (1987). Accompanist-artist [Akkompaniator-hudozhnik]. Moore G. Singer and accompanist. Memories Reflections on music [Pevets i akkompaniator. Vospominaniya. Razmyshleniya o muzyke], V. N. Chachavy (translation from English, preface). Moscow: Raduga, pp. 3–10 [in Russian].

Lichtman, Z. E. From memories [Iz vospominanij]. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo], vol. 101: From heritage masters [Zi spadshchyny maystriv], K. I. Shamayeva (ed.), 2. Kyiv, 2013, pp. 275–305 [in Russian].

Lichtman Z. Yu. (1970) Selected Romances of Ukrainian Soviet Composers (Attempt of Performing Analysis) [Vybrani romansy ukrainskykh radianskykh kompozytoriv (cproba vykonavskoho analizu)]. Kyiv: Muzychna Ukrayina, 48 p. [in Ukrainian].

Likhtman, Z. E. (2003). On working in the chamber singing classes at the Conservatory. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo], vol. 30: From heritage masters [Zi spadshchyny maystriv], K. I. Shamayeva (ed.), 1. Kyiv, pp. 127–143 [in Russian].

Shenderovich, E. M. (1996). In the accompanist class: reflections of the teacher [V koncertmejsterskom klasse: razmyshlenija pedagoga]. Moscow: Muzyka, 224 p. [in Russian].

Yavorsky, B. L. (1972). Brief autobiography [Kratkaja avtobiografija]. Yavorsky, B. L. Articles. Memories. Correspondence. [Stat’i. Vospominanija. Perepiska], in 2 vols., vol. 1: Articles and Memories [Stat’i i vospominanija], I. S. Rabinovich and D. D. Shostakovich (ed.). Moscow: Sovetskij kompozitor, pp. 31–35 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авербух Л. А. Даты жизни и деятельности // Яворский Б. Л. Статьи. Воспоминания. Переписка : в 2 т. Т. 1 : Статьи и воспоминания. Изд. 2-е, испр. и доп. / ред.-сост. И. С. Рабинович; общ. ред. Д. Д. Шостаковича. Москва : Сов. композитор, 1972. С. 611–672.

Антонюк В. Г. Виховати зірку... (До 60-річчя творчо-педагогічної діяльності З. Ю. Ліхман) // Трибуна. Київ, 2001. No 5/6. С. 30–31.

Ліхтман З. Ю. Вибрані романси українських радянських композиторів (cпроба виконавського аналізу). Київ : Муз. Україна, 1970. 48 с.

Лихтман З. Е. Из воспоминаний // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 101 : Зі спадщини майстрів. Кн. 2 / ред.-упоряд. К. І. Шамаєва. Київ, 2013. C. 275–305.

Лихтман З. Е. О работе в классах камерного пения консерватории // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 30 : Зі спадщини майстрів. Кн. 1 / ред.-упоряд. К. І. Шамаєва. Київ, 2003. С. 127–143.

Чачава В. Н. Аккомпаниатор-художник // Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке / пер. с англ., предисл. В. Н. Чачавы. Москва : Радуга, 1987. С. 3–10.

Шендерович Е. М. В концертмейстерском классе: размышления педагога. Москва : Музыка, 1996. 224 с.

Яворский Б. Л. Краткая автобиография // Яворский Б. Л. Статьи. Воспоминания. Переписка : в 2 т. Т. 1 : Статьи и воспоминания. Изд. 2-е, испр. и доп. / ред.-сост. И. С. Рабинович; общ. ред. Д. Д. Шостаковича. Москва : Сов. композитор, 1972. С. 31–35.