DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(42).2019.160738

Феномен учителя: хорова школа Олега Тимошенка

Yuliya Puchko-Kolesnyk

Анотація


Розглянуто виконавську, педагогічну та організаційно-управлінську діяльність Олега Тимошенка у сфері української музичної культури й диригентсько-хорової освіти, зміст і характер якої великою мірою визначив стан хорового виконавства у другій половині ХХ століття. На посаді ректора провідного вищого навчального музичного закладу в Україні О. Тимошенко заклав міцний ґрунт для його подальшого розвитку, що цілком відповідає сучасним вимогам до музичних закладів вищої освіти світового рівня. Серед багатьох напрямів діяльності О. Тимошенка головною для нього завжди була хорова творчість. Він розвивав і збагачував традиції національної хорової школи. Як диригент, педагог, керівник класу й автор хорової школи, він спирався на досвід визначних хорових диригентів минулого і своєю творчістю сприяв його поширенню, трансформації їх спадщини у майбутні здобутки хорового виконавства. Головним завданням своєї педагогічної діяльності О. Тимошенко вважав виховання творчої індивідуальності майбутнього диригента. Серед його учнів і вихованців – відомі хорові диригенти, видатні митці, досягнення яких визнані у світі. Яскравий талант, творча пристрасність, справді державний масштаб мислення, оригінальність задуманих і втілених проектів О. Тимошенка зумовили вагомість його впливу на розвиток національної духовної культури, на піднесення авторитету України у світі.


Ключові слова


українська музична культура; диригентсько-хорове виконавство; творча й педагогічна діяльність О. Тимошенка; вища музична освіта в Україні

Повний текст:

PDF

Посилання


Antropova, T. O. (2010). The figure of B. Yavorsky in the context of cultural development processes in Ukraine in the 10–20th years of the twentieth century [Postat B. Yavorskoho u konteksti kulturotvorchykh protsesiv v Ukrainy 10–20-kh rokiv ХХ stolittia]. The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 20 с.

Denesh, Z. (1977). Athos and affection: the history of philosophical musical aesthetics from the beginnings to Hegel [Jetos i affekt: istorija filosofskoj muzykal’noj jestetiki ot zarozhdenija do Gegelja]. Moscow: Progress. 71 с.

Kovalyk, P. A. (2002). Choral performance as a phenomenon of creative interaction (from the experience of the Kiev choral school) [Khorove vykonavstvo yak fenomen tvorchoi vzaiemodii (z dosvidu Kyivskoi khorovoi shkoly)]. The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 18 p.

Lashchenko, A. P. (1999). From the history of the Kiev choral school [Ukrainske khorove mystetstvo XX st.]. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo], vol. 14: Music Art, 6. Kyiv, pp. 18–31.

Lashchenko, A. P. (2007). Twentieth century’s Ukrainian choral art [Z istorii kyivskoi khorovoi shkoly]. Kyiv: Muzychna Ukraina, 198 p.

Malozomova, O. I. and Husarchuk, T. V. (2002). Vocation. Life and creative activity of O. Tymoshenko [Poklykannia. Zhyttia i tvorcha diialnist O. S. Tymoshenka]. Kyiv: Muzychna Ukraina, 136 p.

Muravskyi, P. I. (1977). Choirs, chapels and bandura ensembles [Khory, kapely ta ansambli bandurystiv]. Music [Muzyka], 3. Kyiv, pp. 1–5.

Tymoshenko, O. S. (2004). Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine: yesterday and today [Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho: vchora i sohodni]. Academy of Ukrainian Music Elite. History and nowadays [Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist], compiler A. P. Lashchenko. Kyiv: Muzychna Ukraina, pp. 4–14.

Tymoshenko, O. S. (1986). Vocalization as a means of expression: performance [Vokalizatsiia yak zasib vyraznosti: vykonavstvo]. Music [Muzyka], 2. Kyiv, pp. 18–19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антропова Т. О. Постать Б. Яворського у контексті культуротворчих процесів в Україні 10–20-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2010. 20 с.

Денеш З. Этос и аффект: история философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. Москва : Прогресс, 1977. 71 с.

Ковалик П. А. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2002. 18 с.

Лащенко А. П. З історії київської хорової школи. Київ : Муз. Україна, 2007. 198 с.

Лащенко А. П. Українське хорове мистецтво ХХ ст. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 14 : Музичне виконавство. Кн. 6. Київ. 1999. С. 18–31.

Малозьомова О. І., Гусарчук Т. В. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ : Муз. Україна, 2002. 136 с.

Муравський П. І. Хори, капели та ансамблі бандуристів // Музика. 1977. No 3. С. 1–5.

Тимошенко О. С. Вокалізація як засіб виразності: виконавство // Музика. 1986. No 2. С. 18–19.

Тимошенко О. С. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського: вчора і сьогодні // Академія музичної еліти України. Історія та сучасність / упоряд. А. П. Лащенко. Київ : Муз Україна, 2004. С. 4–14.