DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(42).2019.160667

Виражальні, синтезуючі та драматургічні функції оркестрування в Concerto in F Джорджа Гершвіна

Vadym Rakochi

Анотація


Розглянуто оркестрування Concerto in F Джорджа Гершвіна. Цей твір рідко привертає увагу вітчизняних дослідників, але й зарубіжні музикознавці зазвичай розглядають трактування Дж. Гершвіном музичної форми інструментального концерту, специфіку гармонічної мови, взаємодію композитора з публікою і критикою, а оркестрування згадують лише побіжно. Це актуалізує необхідність вивчення Concerto in F, введення у науковий обіг не перекладених дотепер досліджень творчого шляху Дж. Гершвіна західними музикознавцями, трактування симфонічного оркестру композитором, який раніше не оркестрував. Розглянуто його нестандартний шлях до авторського оркестрування, а крізь призму аналізу оркестрування Концерту визначено чинники, які сприяли поєднанню у творі джазового й класичного начал. Виявлено три основні сфери, у яких оркестрування особливо інтенсивно сприяє взаємопроникненню і взаємодії двох мистецтв. По-перше, це власне оркестр, адже до складу великого симфонічного оркестру залучено кілька інструментів, традиційно поширених у джаз-бендах. По-друге, ритм: насичення головних і другорядних ліній синкопами, пунктирним ритмом, зсувами сильних долей; виконання «класичними» фаготами, гобоями чи скрипками ритмоформул, характерних для чарльстона чи блюзу. По-третє, це особливий характер солювання, яке своєю невимушеністю та імпровізаційністю набагато більше подібне до солювання в джазі, ніж у симфонічному оркестрі. Використанням різноманітних тембрових і візуальних ефектів посилюється своєрідність солювання «класичних» інструментів у творі. Особлива винахідливість і експресивність оркестрування Concerto in F сприяли подальшій популяризації симфоджазового оркестру в різних сферах життя в усьому світі.


Ключові слова


Concerto in F; симфонічні твори Дж. Гершвіна; оркестрування; синтез класичного й джазового мистецтв

Повний текст:

PDF

Посилання


Armitage, M. (1958). George Gershvin, man and legend. New York: Duell, Sloan and Pearce. 208 p. [in English].

Carin, T. F. George Gershwin: American musical genius. Berkeley Heights, New Jersey: Enslow Publishers, 2009. 112 p. [in English].

Delbanco, N. (2013). The Art of Youth: Crane, Carrington, Gershwin, and the Nature of First Acts. Boston, New York: New Harvest Houghton Mifflin Harcourt, 223 p. [in English].

Foley, J. (1991). Gershwin. San Francisco: Norton Coker Press, 39 p. [in English].

Greenberg, R. (2008). George Gershwin. London: Phaidon Press, 240 p. [in English].

Jujen, D. (1989). George Gershwin. The path to glory. [Dzhordzh Gershvin. Put’ k slave]. Moscow: Muzyka, 286 p. [in Russian].

Konen, V. (1961). Ways of American music. Essays on the history of musical culture of the United States [Puti amerikanskoj muzyki. Ocherki po istorii muzykal’noj kul’tury SShA]. Moscow: Sovetskij kompozitor, 491 p. [in Russian].

Kresh, P. An American rhapsody: the story of George Gershwin. New York: Lodestar Books, 1988. P. 166. [in English].

Lerttamrab, M. (2016). An exploration of Gershwin’s Concerto in F and his cadenzas. Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music Indiana University December 2016. Bloomington, Indiana. Available at: https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/21125/Lerttamrab%2C%20Mayta%20%28DM%20Piano%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed: 21.01.2019) [in English].

Nekljudova, E. (2004). Interpretation of the orchestra in G. Gershwin’s “Rhapsody in Blue” [Traktovka orkestra v «Rapsodii v bljuzovyh tonah» Dzh. Gershvina]. Kyiv Musicology. [Kyivske muzykoznavstvo]. Collection of Articles. Kyiv, pp. 143–146 [in Russian].

Peyser, J. (2006). The memory of all that: the life of George Gershwin. Milwaukee, Wisconsin: Hal Leonard, 319 p. [in English].

Pollack, H. George Gershwin: his life and work. Berkeley: University of California Press, 2006. 884 p. [in English].

Rims’kij-Korsakov, N. (1980). Chronicle of my musical life [Letopis’ moej muzykal’noj zhizni]. Moscow: Muzyka, 453 p. [in Russian].

Rushmore, R. The life of George Gershwin. New York: Crowell-Collier Press, 1966. 177 p. [in English].

Shirley, W. D. (1983). “The Trial Orchestration” of Gershwin’s “Concerto in F”. Notes, 39, no. 3, pp. 570–579 [in English].

Shirley, W. D. (1985). Scoring the Concerto in F: George Gershwin’s First Orchestration American Music, vol. 3, no. 3, Chicago: University of Illionois Press. P. 277–298 [in English].

Shneerson, G. (1977). George Gershwin. [Dzhordzh Gershvin]. Portraits of American omposers [Portrety amerikanskih kompozitorov]. Essays. Moscow: Muzyka, pp. 163–200 [in Russian].

Shwartz Ch. Gershwin, his life and music. Indianapolis: Bobbs-Merill Co., 1973. 437 p. [in English].

Vernon, R. (1996). Introducing Gershwin. Parsippany, New Jersey: Silver Burdett Press, 40 p. [in English].

Volynskij, E. (1988). George Gershwin. 2nd edition. Leningrad: Muzyka, 80 p. [in Russian].

Yablonski, E. and Lawrence, D. S. (1973). The Gershwin years. Garden City, New York: Doubleday, 415 p. [in English].

Yablonsky, E. (1987). Gershwin. New York: Doubleday, 415 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волынский Э. И. Джордж Гершвин. Изд. 2-е. Ленинград : Музыка, 1988. 80 с.

Конен В. Дж. Пути американской музыки. Очерки по истории музыкальной культуры США. Москва : Сов. композитор, 1961. 491 с.

Неклюдова Е. Трактовка оркестра в «Рапсодии в блюзовых тонах» Дж. Гершвина. // Київське музикознавство : зб. ст. / Київський ін-т музики ім. Р. М. Глієра ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2004. No 14. С. 143–146.

Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. Москва : Музыка, 1980. 453 с.

Шнеерсон Г. М. Джордж Гершвин // Портреты американских композиторов : очерки. Москва : Музыка, 1977. С. 163–200.

Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе / пер. с англ. Москва : Музыка, 1989. 286 с.

Armitage M. George Gershvin, man and legend. New York : Duell, Sloan and Pearce. 1958. 208 p.

Delbanco N. The Art ofn Youth: Crane, Carrington, Gershwin, and the Nature of First Acts. Boston ; New York : New Harvest Houghton Mifflin Harcourt, 2013. 223 p.

Foley J. Gershwin. San Francisco : Norton Coker Press, 1991. 39 p.

Ford C. T. George Gershwin: American musical genius. Berkeley Heights, New Jersey: Enslow Publishers, 2009. 112 p. (People to know today).

Greenberg R. George Gershwin. London : Phaidon Press, 2008. 240 p.

Kresh P. An American rhapsody: the story of George Gershwin. New York : Lodestar Books, 1988. 186 p.

Lerttamrab M. An exploration of Gershwin’s Concerto in F and his cadenzas. Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music Indiana University December 2016. Bloomington, Indiana, 2016. 52 p. URL: https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/21125/Lerttamrab%2C%20Mayta%20%28DM%20Piano%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed: 21.01.2019).

Peyser J. The memory of all that: the life of George Gershwin. Milwaukee, Wisconsin : Hal Leonard, 2006. 319 p.

Pollack H. George Gershwin : his life and work. Berkeley : University of California Press, 2006. 884 p.

Rushmore R. The life of George Gershwin. New York : Crowell-Collier Press, 1966. 177 p.

Shirley W. D. “The Trial Orchestration” of Gershwin’s “Concerto in F” // Notes. 1983. Vol. 39. No. 3. P. 570–579.

Shirley W. D. Scoring the Concerto in F: George Gershwin’s First Orchestration // American Music. Vol. 3. No. 3. Chicago : University of Illinois Press, 1985. P. 277–298.

Shwartz C. Gershwin, his life and music. Indianapolis : Bobbs-Merill Co., 1973. 437 p.

Vernon R. Introducing Gershwin. Parsippany. New Jersey : Silver Burdett Press, 1996. 40 p.

Yablonski E. Gershwin. New York : Doubleday, 1987. 415 p.

Yablonski E. Lawrence D. S. The Gershwin years. Garden City. New York : Doubleday, 1973. 415 p.