DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(42).2019.160635

Міжнародний фестиваль і конгрес «Musica Antiqua Europae Orientalis» в оцінках радянської музичної преси

Yevgeniya Ignatenko

Анотація


Відродження старовинної музики – одна із провідних тенденцій в культурі XX століття, до якої музиканти Радянського Союзу, зокрема й України, долучилися після Другої світової війни. Митців об’єднав Міжнародний фестиваль і конгрес старовинної музики країн Центральної і Східної Європи Musica Antiqua Europae Orientalis (MAEO). Починаючи з 1966 року, він відбувався що три роки в польському місті Бидгощ. Зібрано і проаналізовано матеріали з радянської преси, присвячені цій події, зокрема статті Ю. Келдиша, К. Алексєєвої, Н. Герасимової-Персидської, опубліковані в журналах «Советская музыка», «Музыкальная жизнь», «Музика». Ці заходи не набули всебічного висвітлення в радянській пресі, крім першого форуму 1966 року. Згідно з офіційною версією, висловленою Ю. Келдишем, відродження старовинної музики не схвалювалося, а загальноєвропейські процеси і досягнення західноєвропейських музикантів у цій сфері вважалися проявом буржуазності в мистецтві. Радянська делегація на цих фестивалях і конгресах демонструвала давню музику народів СРСР у її найдосконаліших зразках, в інтерпретації найкращих музикантів, які, однак, не спеціалізувалися на виконанні докласичної музики. Зазвичай це були хорові колективи високого артистичного рівня, мобільні в опрацюванні різного репертуару, але не пов’язані зі старовинним інструментарієм.


Ключові слова


старовинна музика; радянські музичні журнали; польський міжнародний фестиваль і конгрес МАЕО

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseeva, E. (1966). Revived Music [Vozrozhdennaya muzyika]. Musical life, [Muzyikalnaya zhizn], 23, December, pp. 15–16 [in Russian].

Andrzej Szwalbe’s Letter to Andriy Shtoharenko [List A. Szwalbe do A. Sztogarenki] 26.09.1963. Archive of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Arkhiv Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo] [in Polish].

Gerasymova-Persydska, N. (1970). At the Festival and Congress in Poland [Na festyvali j kongresi v Pol’shhi]. Music [Muzyka], 1, January – February. Kyiv, pp. 35–36 [in Ukrainian].

Ignatenko, Ye. (2016). Onysiya Shreyer-Tkachenko’s Activities in the Context of Ukrainian and Polish Cultural Relations (1960s and early 1970s) [Diyal’nist’ Onysiyi Shreyer-Tkachenko u konteksti ukrayins’ko-pol’s’kyx kul’turnyx zv’yazkiv (1960-ti – pochatok 1970-x rokiv)]. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo], Kyiv, 114, pp. 227–254 [in Ukrainian].

Keldysh, Yu. (1967). Living past [Zhivoe proshloe]. Soviet music [Sovetskaya muzyika], 3, pp. 116–124 [in Russian].

Kłaput-Wiśniewska, A. (2006). The Great Philharmonic. Pomeranian Philharmonic in 1953–1990 [Wielka Filharmonia. Filharmonia Pomorska w latach 1953–1990]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 350 p. [in Polish].

Poland (1972). [Polsha]. Soviet music [Sovetskaya muzyika], 12, pp. 138–139 [in Russian].

Poland (1972). [Polsha]. Soviet music [Sovetskaya muzyika], 4, pp. 147 [in Russian].

Poland (1972). [Polsha]. Soviet music [Sovetskaya muzyika], 5, pp. 105–106 [in Russian].

Shreier-Tkachenko O. Ya. Information about the festival in Bydgoszcz [Manuscript] [Informacijne povidomlennya pro festyval’ u Bydgoshhi]. Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine. Shreier-Tkachenko’s Archive [Tsentralnyi derzhavnyi muzei-arkhiv literatury i mystetstv Ukrainy. Arkhiv Shreier-Tkachenko]. F. 1156 [in Ukrainian].

Zofia Lissa’s Letter to Andriy Shtoharenko [List Z. Lissy do A. Sztogarenki] 25.09.1963. Archive of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Arkhiv Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo] [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеева Е. Н. Возрождённая музыка // Музыкальная жизнь. 1966. No 23, декабрь. С. 15–16.

Герасимова-Персидська Н. О. На фестивалі й конгресі в Польщі // Музика. 1970. No 1, січень – лютий. С. 35–36.

Ігнатенко Є. В. Діяльність Онисії Шреєр-Ткаченко у контексті українсько-польських культурних зв’язків (1960-ті – початок 1970-х років) // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941–2010-х роках. Київ, 2016. С. 227–254.

Келдыш Ю. В. Живое прошлое // Советская музыка. 1967. No 3. С. 116–124.

Польша // Советская музыка. 1970. No 4. С. 147.

Польша // Советская музыка. 1972. No 12. С. 138–139.

Польша // Советская музыка. 1986. No 5. С. 105–106.

Шреєр-Ткаченко О. Я. Інформаційне повідомлення про фестиваль у Бидгощі [Рукопис] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Архів О. Я. Шреєр-Ткаченко. Ф. 1156.

Kłaput-Wiśniewska A. Wielka Filharmonia. Filharmonia Pomorska w latach 1953–1990. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 2006. 350 s.

List A. Szwalbe do A. Sztogarenki z 26. 09. 1963 roku. // Архів НМАУ ім. П. І. Чайковського.

List Z. Lissy do A. Sztogarenki z 25. 09. 1963 roku // Архів НМАУ ім. П. І. Чайковського.