DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(41).2018.152155

Автентичний голос Дмитра Бортнянського: музичний звук і теологічне значення у його духовних хорових концертах

Marika Kuzma

Анотація


У 2016 році у видавництві «Carus Verlag» вийшла друком нова редакція концертів Д. Бортнянського. У ній відтворено всі особливості нотації, узяті з архівних джерел 1780 – 1830-х років, які були пропущені або змінені в редакції П. Чайковського 1880-х років. Автор статті й редактор видання висловлює свої зауваження, які допоможуть хормейстерам і музикознавцям збагнути автентичний голос Д. Бортнянського. Усупереч думці деяких критиків композитора, які вважали його музику поверховою, у статті запропоновано нове осмислення його хорових творів. Доведено, що ідіосинкратичні позначки в ранніх джерелах, які редактори попередніх видань вважали помилковими, є суттєвими і важливими. У статті подано нотні приклади, більшість із Концерту № 32, які віддзеркалюють практичність Д. Бортнянського щодо потреб співаків чи акустики, а також виявляють його наміри підкреслити значення духовних слів. Зазначено, що у Д. Бортнянського і дрібні музичні деталі, і загальна форма твору, і жанр хорового концерту відповідають риторичним завданням. Контрасти фактури, динаміки і темпу, характерні для жанру, не розраховані лише на поверховий звуковий ефект. Жанр хорового концерту, який Д. Бортнянський (за загальним визнанням) розвинув до найвищого рівня, надзвичайно «підходить» до Псалмів Давида й до відображення Іудео-Християнського Бога. Митець явно і уявно передає суперечливий характер величного Бога, влада якого полягає, як не парадоксально, у співчутті. Автор статті як співак, диригент і редактор розкриває свій процес дослідження музики Д. Бортнянського – з дитинства до сьогодні, чим визначається певною мірою автобіографічний тон статті. Він стверджує, що поняття «автентичний голос» Д. Бортнянського охоплює і ноти на сторінці, і звучання його музики, і зв’язок слів із музикою, і наміри композитора передати теологічне розуміння святого письма співакам і слухачам його концертів.


Ключові слова


хоровий концерт; риторика в музиці; Концерт № 32 Д. Бортнянського

Повний текст:

PDF

Посилання


Asaf’ev, B. V. (1930). Russian music from the beginning of the 19th Century [Russkaia muzyka ot nachala XIX stoletiya], Moscow, Leningrad: Academia, 319 p. [in Russian].

Berlioz, H. (1895). The orchestra evenings [Les soirées de l’orchestre]. Paris: CalmannLevy, 436 p. [in French].

Chaikovskii, P. I. (1934). Corresondence with N. F. von Mekk [Perepiska s N. F. von Mekk], ed. by V. A. Zhdanov and N. T. Zhegin, vol. 1: 1876–1878. Moscow: Akademiia, 642 p.

Keldysh, Yu. V. (1978). Essays and Research in the History of Russian Music [Ocherky I issledovaniia po istorii russkoi muzyki], Moscow: Sovetskij kompozitor, 514 p. [in Russian].

Kompaneiskii, N. I. (1908). Is Bortniansky an Italian? [Italianets li Bortnianskii?], Saint Petersburg [in Russian].

Kuzma, M. (1999). Do we know the true Bortniansky? [Chy znaiemo my pravdyvoho Bortnianskoho]. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo], vol. 6: Musicae Ars et Scientia: Collection at the 70th birthday of N. O. Herasymova-Persydska [Musicae Ars et Scientia: Knyha na chest’ 70-richchia N. O. Herasymovoî-Persydskoî], Kyiv, pp. 89–99 [in Ukrainian].

Kuzma, М. (1981). Glasom moim: The voice of a forgotten composer, Dmitrii Bortnianskii (1751–1825), Undergraduate honors thesis: University of North Carolina, Chapel Hill, 54 p. [in English].

Kuzma, М. (1992). Dmitrii Stepanovich Bortnianskii (1751–1825): An introduction to the composer through an edition of his Choral Concertos. Priidite, vospoim and Glasom moim. D. M. diss., Indiana University, 245 s. [in English].

Lvov, А. (1855). Biography of Bortniansky: Current State Counselor and Director of the Imperial Chapel of the Russian Court Singers [Biographie de Bortniansky: Conseiller d’état actuel, et directeur de la Chapelle Impériale des Chantres de la cour de Russie]. The musical world [Le monde musical], VIII, August [in French].

Neumann, F. (1986). Ornamentation and Improvisation in Mozart. Princeton: Princeton University Press, 301 p. [in English].

Preobrezhenskii, D. V. (1900). D. S. Bortniansky, at the 75th anniversary of his death [D. S. Bortnianskii. K 75-letiiu so dnia ego smerti] Russian Newspaper [Russkaia gazeta], No. 40, pp. 909–916 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асафьев Б. В. Русская музыка от начала XIX столетия. Москва : Ленинград : Academia, 1930. 319 с.

Келдыш Ю. В. Очерки и исследования по истории русской музыки. Москва : Сов. композитор, 1978. 509 с.

Компанейский Н. И. Итальянец ли Бортнянский? Памяти духовных композиторов Бортнянского, Турчанинова и Львова. Санкт-Петербург, 1908.

Кузьма М. Чи знаємо ми правдивого Бортнянського // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 6 : Musicae Ars et Scientia : книга на честь 70-річчя Н. О. Герасимової-Персидської. Київ, 1999. С. 89–99.

Преображeнский Д. В. Д. С. Бортнянский: к 75-летию со дня его смерти // Русская музыкальная газета, 1900. № 40. С. 909–916.

Письмо П. И. Чайковского Н. Ф. фон Мекк от 30 апреля 1878 г. // Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк : в 3 т. / ред. В. А. Жданов и И. Т. Жегин. Т. 1 : 1876–1878. Москва : Академия, 1934. С. 314–315.

Berlioz H. Les soirées de l’orchestre. Paris : Calmann-Levy, 1895. 428 p.

Kuzma М. Dmitrii Stepanovich Bortnianskii (1751–1825): An introduction to the composer through an edition of his Choral Concertos Priidite, vospoim and Glasom moim. D. M. diss., Indiana University, 1992. 245 s.

Kuzma М. Glasom moim: The voice of a forgotten composer, Dmitrii Bortnianskii (1751–1825). Undergraduate honors thesis: University of North Carolina, Chapel Hill, 1981. 54 p.

Lvov А. Biographie de Bortniansky: Conseiller d’état actuel, et directeur de la Chapelle Impériale des Chantres de la cour de Russie // Le monde musical. 1855. VIII. August.

Neumann F. Ornamentation and Improvisation in Mozart. Princeton : Princeton University Press, 1986. 301 p.

Bortniansky Dmitry. 35 Geistliche Konzerte für Chor / ed. by M. Kuzma. Stuttgart : Carus Verlag, 2016. 415 s.

Бортнянский Д. С. 35 духовных концертов на 4 голоса / ред. Л. Григорьев. Москва : Композитор, 2003. 357 с.

Бортнянский Д. С. Полное собраніе духовно музыкальныхъ сочиненій Дм. Бортнянскаго / подъ ред. П. Чайковскаго. Т. 2 : 35 концертов для дисканта, альта, тенора, і баса. Москва : П. Юргенсон, 1882. 321 с.

Бортнянский Д. С. Духовные четырехголосные концерты Дмитрия Бортнянскаго / ред. Ф. Львов. Санкт-Петербург : Аникович, 1835.

Dmitry Bortniansky. I cried out to the Lord: Hymns and Choral Concertos. Ensemble Cherubim, Marika Kuzma conductor. Naxos International, 2013.

Dmitry Bortnyansky. Sacred Choral Concertos, Volume 4. Russian State Symphonic Cappella, Valeri Polyansky, conductor. Chandos, 2001.

The Powers of Heaven. Estonian Chamber Choir, Paul Hillier, conductor. Harmonia mundi, 2003.