DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(41).2018.152151

Роль маєткового мистецтва і приватної антрепризи у становленні українського професійного музично-драматичного театру

Liudmyla Kokhan

Анотація


Розкрито подвійну природу маєткового мистецтва і приватної музично-театральної антрепризи в культурно-мистецькому житті України у другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ ст., їх вплив на становлення українського професійного театру як музичнодраматичного. Виявлено чинники суперечливого характеру кріпацьких театрів: поміщицьке свавілля, яке пригнічувало й обмежувало творчу ініціативу акторів-кріпаків, призначення розважати невелике коло глядачів, а водночас збагачення музичного досвіду місцевих виконавців і слухачів, пробудження зацікавленості професійною театрально-музичною діяльністю. Показано вплив маєткового мистецтва на становлення українського професійного театру у другій половині ХІХ ст., формування театрального репертуару з переважанням у ньому творів музично-драматичних жанрів (комічні й класичні опери, музичні комедії, водевілі, оперети), запровадження професійної підготовки акторів, співаків, танцівників, композиторів, інструменталістів. З’ясовано особливості організації та функціонування приватних музично-театральних антреприз як найбільш поширеної форми культурно-мистецького життя в Україні в першій половині ХІХ ст. Наголошено, що принципи, якими керувалися найбільш успішні приватні театральні антрепренери (поєднання музичних і драматичних жанрів у репертуарі, удосконалення професійної майстерності й заохочення універсальності акторів, режисури і сценічного оформлення вистав), пізніше були втілені у професійному українському театрі другої половини ХІХ ст.


Ключові слова


кріпацький театр; музично-театральна приватна антреприза; український професійний театр; музично-драматичні жанри; репертуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonovych, D. (2003). Three hundred years of Ukrainian thetre. 1619–1919 [Trysta rokiv ukrainskoho teatru. 1619–1919]. Kyiv: VIP, 418 p.

Arkhymovych, L. (1956). Ukrainian classical opera [Ukrainska klasychna opera]. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury, 319 p.

Ernst, F. (1924). The serf choirs in Ukraine [Kripatski kapely na Ukraini]. Music [Muzyka], 1–3, 34 p.

Izvarina, O. M. (2009). Serfs and amateur theaters in the musical life of magnate estates in Ukraine [Kripatski ta amatorski teatry u muzychnomu pobuti mahnatskykh maietkiv v Ukraini]. Scientific notes of the V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University and National P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. Hnatiuka ta Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho]. Series: art studies, 2 (21), pp. 7–12.

Izvarina, O. M. (2010). Manor culture and musical life of the estates of the first half of the nineteenth century as the basis for the formation of operatic art in Ukraine [Maietkova kultura i muzychnyi pobut maietkiv pershoi polovyny ХІХ st. yak pidgruntia formuvannia opernoho mystetstva v Ukraini]. Culture and modernity: the almanac [Kultura i suchasnist: almanakh]. National Academy of Culture and Arts Management. Kyiv: Millenium, 2, pp. 165–169.

Izvarina, O. M. (2011). Ukrainian opera art in the history of the national artistic culture of the second half of the nineteenth century – the first third of the twentieth century [Ukrainske operne mystetstvo v istorii natsionalnoi hudozhnioi kultury druhoi polovyny deviatnatnadtsiatoho – pershoi tretyny dvadtsiatoho stolittia]. Kyiv: NAKKKiM, 236 p.

Novikov, A. (2011). Ukrainian drama and theater: from ancient times to the beginning of the twentieth century: monograph [Ukrainska dramaturhiia y teatr: vid naidavnishykh chasiv do pochatku XX st.]. Kharkiv: Saha, 408 p.

Publika, T. V. (2008). The development of musical performances in the manor estates in the Podillya region of the eighteenth – beginning of the nineteenth century [Rozvytok muzychnoho vykonavstva u panskykh maietkakh na terenakh Podillia XVIII – pochatku XIX st.]. Scientific Journal of the Precarpathian University. Art studies [Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Mystetstvoznavstvo]. Ivano-Frankivsk, 12–13, pp. 237–240.

Stanishevskyi, Yu. O. (2002). Taras Shevchenko National Academic Theater of Opera and Ballet of Ukraine: History and Modernity [Natsionalnyi akademichnyi teatr opery ta baletu Ukrainy imeni Tarasa Shevchenka: istoriia i suchasnist]. Kyiv: Muz. Ukraina, 736 p.

Tobilevych, S. (1957). My paths and meetings [Moi stezhky i zustrichi]. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury Ukrainian RSR, 476 p.

Ukrainian Drama Theater. Essays on History [Ukrainskyi dramatychnyi teatr: Narysy istorii] in 2 volumes. Vol. 1 Pre-October period (1967) [Dozhovtnevyi period]. The Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology. Academy of Sciences of the Ukrainian RSR. Kyiv : Nauk. dumka, 1, 519 p.

Volosatykh, O. (2009). Musical-dramatic Theater of the Right-bank Ukraine of the first half of the nineteenth century. in the context of international cultural ties and artistic tendencies of the era [Muzychno-dramatychny teatr Pravoberezhnoi Ukrainy pershoi polovyny devyatnadtsiatoho stolittia v konteksti mizhnatsianalnykh kulturnykh zvyazkiv i khudozhnikh tendentsiy epokhy]. The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 20 p.

Volosatykh, O. (2012). Musical and theatrical culture of the estates of the Right-bank Ukraine (first half of the nineteenth century) [Muzychna i teatralna kultura maietkiv Pravoberezhnoi Ukrainy (persha polovyna devyatnadtsiatoho stolittia)]. Journal of the P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho], 4 (17), 62–76 p.

Zahaykevych, M. P. (1989). Musical-drama theatre [Muzychno-dramatychnyi teatr]. History of Ukrainian music [Istoriia ukrainskoi muzyky]: in 6 vol. Vol. 2: Second half of the nineteenth century [Druha polovyna ХХ stolittia]. Kyiv: Nauk. dumka, pp. 308–346.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонович Д. В. Триста років українського театру. 1619–1919. Київ : ВІП, 2003. 418 с.

Архимович Л. Б. Українська класична опера : історичний нарис. Київ : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1956. 319 с.

Волосатих О. Ю. Музична й театральна культура маєтків Правобережної України (перша половина ХІХ ст.) // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2012. № 4 (17). С. 62–76.

Волосатих О. Ю. Музично-драматичний театр Правобережної України першої половини ХІХ ст. в контексті міжнаціональних культурних зв’язків і художніх тенденцій епохи : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2009. 20 с.

Ернст Ф. Кріпацькі капели на Україні // Музика. 1924. № 1–3. С. 34.

Загайкевич М. П. Музично-драматичний театр // Історія української музики : в 6 т. Т. 2 : Друга половина ХІХ століття. Київ : Наук. думка, 1989. С. 308–346.

Ізваріна О. М. Кріпацькі та аматорські театри у музичному побуті магнатських маєтків в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. 2009. № 2 (21). С. 7–12.

Ізваріна О. М. Маєткова культура і музичний побут маєтків першої половини ХІХ ст. як підґрунтя формування оперного мистецтва в Україні // Культура і сучасність : альманах / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Мілленіум, 2010. № 2. С. 165–169.

Ізваріна О. М. Українське оперне мистецтво в історії національної художньої культури другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття : монографія. Київ : НАКККіМ, 2011. 236 с.

Новиков А. О. Українська драматургія й театр: від найдавніших часів до початку ХХ ст. : монографія. Харків : Сага, 2011. 408 с.

Публіка Т. В. Розвиток музичного виконавства у панських маєтках на теренах Поділля ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. ХІІ–ХІІІ. Івано-Франківськ, 2008. С. 237–240.

Станішевський Ю. О. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність. Київ : Муз. Україна, 2002. 736 с.

Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. Київ : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1957. 476 с.

Український драматичний театр. Нариси історії : у 2 т. / Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. Т. 1 : Дожовтневий період. Київ : Наук. думка, 1967. 519 с.