DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(41).2018.152150

Соціокультурна зумовленість новаторства Франсуа-Жозефа Госсека у Великій симфонії до мажор

Andrii Pavlenko

Анотація


Розглянуто особливості композиційної побудови та інтонаційної драматургії Великої симфонії до мажор Франсуа-Жозефа Госсека, вплив соціокультурних умов на творчий процес композитора. Нові умови в часи Французької революції вплинули й на жанрову систему музичного мистецтва. Ідеологічна парадигма актуалізувала найпопулярніші жанри масової культури, зокрема пісні і марші, загальні соціокультурні процеси коригували розвиток академічної культури. Прикладом такого впливу є Велика симфонія до мажор Ф.-Ж. Госсека, у якій типовий склад симфонічного оркестру замінено військовим. Особливий інструментарій значно вплинув на характер звучання симфонії та на тематизм, який «мілітаризується» і додатково підкреслює маршову природу багатьох елементів симфонії. Замість типового зіставлення героїки й лірики у головній та побічній партіях відповідно та з легким згладжуванням контрасту, завдяки тональній драматургії, композитор намагається розмити цей розподіл, надаючи твору нетипового драматургічного вирішення. У головній і побічній партіях утворюються теми нового порядку, у яких діалектично поєднуються протилежні начала як унікальний зразок інтерпретації сонатно-симфонічного жанру. Ф.-Ж. Госсек вибудовує твір, спираючись на сонатну форму, проте надає йому іншого тематичного наповнення. Незвичне поєднання інтонаційних комплексів, їх взаємодія в партитурі замість утвердження впевненої маршовості й урочистості, характерних для опусів революційної епохи, виявляють ставлення композитора до подій, під час яких створювалась симфонія.


Ключові слова


французька симфонія; симфонічна творчість Ф.-Ж. Госсека; класична симфонія

Повний текст:

PDF

Посилання


Brook, B (2001). François-Joseph Gossec. The new Grove dictionary of music and musicians: in 22 vol. Vol. 10: Glinka to Harp. New York: Grove, pp. 96–99 [in English].

Brown, H. (2001). Symphonia (I, II). The new Grove dictionary of music and musicians in 22 vol. Vol. 24: Sources of instrumental ensemble music to Tait. New York: Grove, pp. 165–173 [in English].

Glenn, R. W. (1961). A practical edition of six symphonies, opus 12 by François-Joseph Gossec. Eastman School of Music of the University of Rochester, 123 p. [in English].

Goldman, R. (1961). The Wind Band: Its Literature and Technique. Boston: Allyn and Bacon. Inc, 286 p. [in English].

Kehl, A. G. (2014). Critical Editions and Comparative Analysis of Three Representative Wind Band Words from the French Revolution. Doctoral dissertation, University of South Carolina, Columbia, 157 p. [in English].

Kirillina, L. V. (2007). Classical style in 17th – beginning of 19th centuries’ music [Klassicheskiy stil v muzyike XVIII – nachala XIX veka]. Moscow: Kompozitor. Part 2: Music language and basis of music composition [Muzyikalnyiy yazyik i printsipyi muzyikalnoy kompozitsii], 224 p. Part 3: Poetics and style [Poetika i stilistika], 367 p. [In Russian].

Music of the French Revolution. 18th century. Beethoven. (1967). [Muzyika frantsuzskoy revolyutsii. XVIII v. Bethoven]. Moscow: Tchaikovsky Moscow State Conservatory, 443 p. [In Russian].

Radige, A. (1977). French musicians of the French revolution epoch [Frantsuzskie muzyikantyi epohi velikoy frantsuzskoy revolyutsii]. Moscow: Gosmuzgiz, 224 p. [In Russian].

Ryitsarev, S. (1975). At the beginning of French symphony [U istokov frantsuzskogo simfonizma]. Music life [Muzyikalnaya zhizn], No. 11, pp. 16–17 [In Russian].

Ryitsarev, S. (1977). Symphony in France before Berlioz [Simfoniya vo Frantsii do Berlioza]. Moscow: Muzyka, 104 p. [In Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века : в 3 ч. Москва : Композитор, 2007. Ч. 2 : Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. 224 с.; ч. 3 : Поэтика и стилистика. 367 с.

Музыка французской революции XVIII века. Бетховен. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 1967. 443 с.

Радиге А. Французские музыканты эпохи великой французской революции. Москва : Госмузгиз, 1934. 224 с.

Рыцарев С. А. Симфония во Франции до Берлиоза. Москва : Музыка, 1977. 104 с.

Рыцарев С. А. У истоков французского симфонизма // Музыкальная жизнь. 1975. № 11. С. 16–17.

Brook B., Campbell D., Cohn M. Fend M. François-Joseph Gossec // The new Grove dictionary of music and musicians : in 22 vol. Vol. 10 : Glinka to Harp. New York : Grove, 2001. P. 96–99.

Brown H. M. Symphonia (I, II) // The new Grove dictionary of music and musicians : in 22 vol. Vol. 24 : Sources of instrumental ensemble music to Tait. New York : Grove, 2001. P. 165–173.

Goldman R. F. The Wind Band: Its Literature and Technique. Boston : Allyn and Bacon. Inc, 1961. 286 p.

Glenn W. R. A practical edition of six symphonies, opus 12 by François-Joseph Gossec. Doctor of Musical Arts thesis. Eastman School of Music of the University of Rochester : 1961. 123 p.

Kehl A. G. Critical Editions and Comparative Analysis of Three Representative Wind Band Words from the French Revolution. Doctoral dissertation. University of South Carolina. Columbia, 2014. 157 p