DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.3(40).2018.143814

Опера Петра Чайковського «Мазепа» у режисерському рішенні Дмитра Гнатюка

Viktor Bondarchuk

Анотація


Відтворено важливу сторінку творчої біографії Д. М. Гнатюка – його режисерську діяльність. У складних соціополітичних і світоглядних змінах часу кристалізується сутність митця, його прагнення відновити національні традиції, передусім в оперному жанрі. Звернення Д. Гнатюка до оперної класики зумовлено новим розумінням творчості багатьох композиторів і виконавців. Д. Гнатюк як особистість не тільки акумулює потужний енергетичний потенціал, а й узагальнює виконавський досвід переконливими і виваженими режисерськими рішеннями. Досконало володіючи механізмами втілення сценічних завдань, він як режисер формує якісно нове єднання всіх складових оперного жанру: локалізує особистісний фактор як незамінну складову, яка структурує сутність акторської майстерності; руйнує стереотипи розвитку драматургії твору, її закорінену умовність. Саме завдяки зусиллям Д. Гнатюка опера П. Чайковського набула втілення у складних реаліях української оперної традиції ХХ століття. Розглянуто маловідомі сторінки творчої біографії Д. Гнатюка, охарактеризовано його режисерську інтерпретацію опери П. Чайковського «Мазепа», розкрито шляхи збагачення репертуару українського театру зразками оперного жанру. Методологією дослідження передбачено застосування історичного, порівняльного, мистецтвознавчого й культурологічного методів, що дає можливість проаналізувати оперу П. Чайковського «Мазепа» в новому вимірі, відкриваючи малодосліджені сторінки творчої біографії митця. Для розуміння особливостей творчої біографії Д. Гнатюка використано багато архівних матеріалів, рецензій, його епістолярну спадщину. Сучасні музикознавці переосмислюють канонізовані методи вивчення творчої біографії як явища культури, закладаючи основи для розвитку гуманітаристики на основі новітніх дискурсів.


Ключові слова


виконавська інтерпретація; творча особистість; соціокультурне середовище; драматургія твору; режисерська концепція; виконавський репертуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdanko, L. (1992). Paradoxes of the opera Mazepa [Paradoksy opery «Mazepa»] Ukraine [Ukraina], December 25. [in Ukrainian].

Chudnyy, V. (1988). Excite the sleeping velale [Zbudyty splyachoho veleta] Culture and life [Kultura i zhyttia], October 30. [in Ukrainian].

Gnatiuk, D. M. (1953). Responsible role [Vidpovidalna rol] Evening Kyiv [Vechirnii Kyiv], May 8. [in Ukrainian].

Gnatiuk, D. M. (1963). Cardinal Thanksgiving [Serdechna podyaka] Soviet Musician [Radianskyi muzykant]. November 16. [in Ukrainian].

Gnatiuk, D. M. (2004). I do not know better art than opera [Ya ne znayu luchshego iskusstva, chem opera] All week [Vsia nedelia], Kyiv, March 25. [in Ukrainian].

Gnatiuk, D. M. Memoirs [Spohady] Personal archive by D. M. Hnatyuk. It is kept in the family of the Gnats [in Ukrainian].

Ilchenko, O. (1995). Dmitry Gnatyuk: I was never associated with the KGB [Dmitriy Gnatyuk: s KGB ya nikogda ne byl svyazan], Culture [Kultura], 29 March [in Ukrainian].

Kolev, I. (1980). The Art of the Kiev Opera [Mystetstvo Kyivskoho opernoho] Evening Kyiv [Vespersky Kyiv]. April 5. [in Ukrainian].

Kovalevskaya, O. Doomed to the eternal curse: The fate of the image of Mazepa at the theater stage [Pryrechenyi na vichne prokliattia: Dolia obrazu «Mazepy» na teatralnii stseni], Available at: www.mazepa.name/pryrechenyj-na-vichne-pro/ [accessed: 12.10.2017] [in Ukrainian].

Krechko, M. (1990). Bright, dynamic [Jarko, dinamichno] Evening Kyiv [Vechernii Kiev]. 21 March, in Ukrainian].

Kuryshev, E. (1992). And skill, and inspiration [I masterstvo, i vdokhnovene], Evening Kyiv [Vechernii Kiev]. December 22. [in Ukrainian].

Markov, P. (1960). Directing Vl. I. Nemirovich-Danchenko in the musical theater [Rezhisura Vl. I. Nemirovicha-Danchenko v muzykalnom teatre], Moscow: VTO, 490 p. [in Russian].

Minutes of the meeting of the Presidium of the Art Council of the ATOB of the Ukrainian SSR. T. G. Shevchenko [Protokol zasidannya Prezydiyi khudozhnoyi rady ATOB URSR im. T. H. Shevchenka]. 30.09.1988. Archive of the Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theater of Ukraine. [Arkhiv NATOBU im. T. H. Shevchenka] [in Ukrainian].

Minutes of the meeting of the Presidium of the Art Council of the ATOB of the Ukrainian SSR. T. G. Shevchenko [Protokol zasidannya Prezydiyi khudozhnoyi rady ATOB URSR im. T. H. Shevchenka]. 23.10.1990. Archive of the Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theater of Ukraine [Arkhiv NATOBU im. T. H. Shevchenka] [in Ukrainian].

Minutes of the meeting of the Presidium of the Art Council of the ATOB of the Ukrainian SSR. T. G. Shevchenko [Protokol zasidannya Prezydiyi khudozhnoyi rady ATOB URSR im. T. H. Shevchenka]. 04.01.1991. Archive of the Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theater of Ukraine [Arkhiv NATOBU im. T. H. Shevchenka]. [in Ukrainian].

Minutes of the meeting of the Presidium of the Art Council of the ATOB of the Ukrainian SSR. T. G. Shevchenko [Protokol zasidannya Prezydiyi khudozhnoyi rady ATOB URSR im. T. H. Shevchenka]. 16.11.1988. Archive of the Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theater of Ukraine [Arkhiv NATOBU im. T. H. Shevchenka] [in Ukrainian].

Rudychenko, T. (1995). Ukrainian Mazepa on his native land [Ukrainskiy Mazepa na rodnoy zemle], Opera: Journal, July. [in Ukrainian].

Turkevych, V. (1980). Sound Truly, Truly [Zvuchaty pravdyvo, dostovirno] Theater-Concert Kyiv [Teatralno-kontsertnyi Kyiv], 6. [in Ukrainian].

Turkevych, V. (1995). Dmytro Hnatyuk [Dmytro Hnatyuk] Theater-Concert Kyiv [Teatralno-kontsertnyi Kyiv], 4. [in Ukrainian].

Virina, L. (1972). Give voice to Soviet culture [Otdayu golos] Soviet culture [Sovetskaia kultura]. Moscow, 9 December [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданко Л. Парадокси опери «Мазепа» // Україна. 1992. 25 грудня.

Вирина Л. Отдаю голос // Советская культура. Москва. 1972. 9 декабря.

Гнатюк Д. М. Відповідальна роль // Вечірній Київ. 8 травня.1953

Гнатюк Д. М. Я не знаю лучшего искусства, чем опера // Вся неделя. Киев, 2004. 25 марта.

Гнатюк Д. М. Сердечна подяка // Радянський музикант. 1963. 16 листопада

Гнатюк Д. М. Спогади [Сіяч прекрасного з буковинського краю] // Особистий архів Д. М. Гнатюка. Зберігається в родині Гнатюків. Рукопис. 7 арк.

Ильченко О. Дмитрий Гнатюк: с КГБ я никогда не был связан // Культура. 1995. 29 марта.

Ковалевська О. Приречений на вічне прокляття: доля образу «Мазепи» на театральній сцені. URL: www.mazepa.name/pryrechenyj-na-vichne-pro/ (дата звернення: 12.07.2017).

Колєв І. Мистецтво Київського оперного // Вечірній Київ. 1980. 5 квітня.

Кречко М. Ярко, динамично… // Вечерний Киев. 1990. 21 марта.

Курышев Е. И мастерство, и вдохновенье // Вечерний Киев. 1992. 22 декабря.

Марков П. А. Режиссура Вл. И. Немировича-Даньченко в музыкальном театре. Москва : 1960. 409 с.

Протокол засідання Президії художньої ради АТОБ УРСР ім. Т. Г. Шевченка від 30.09.1988 р. // Архів НАТОБУ ім. Т. Г. Шевченка.

Протокол засідання Президії художньої ради АТОБ УРСР ім. Т. Г. Шевченка від 23.10.1990 р. // Архів НАТОБУ ім. Т. Г. Шевченка.

Протокол засідання Президії художньої ради АТОБ УРСР ім. Т. Г. Шевченка від 04.01.1991 р. // Архів НАТОБУ ім. Т. Г. Шевченка.

Протокол наради із солістами оперної трупи АТОБ УРСР ім. Т. Г. Шевченка від 16.11.1988 р. // Архів НАТОБУ ім. Т. Г. Шевченка.

Рудыченко Т. Украинский Мазепа на родной земле. // Опера : журнал. 1995. Июль. С. 2.

Туркевич В. Д. Дмитро Гнатюк // Театрально-концертний Київ. 1995. № 4.

Туркевич В. Д. Звучати правдиво, достовірно // Театрально-концертний Київ. 1980. № 6.

Чудний В. Збудити сплячого велета // Культура і життя. 1988. 30 жовтня.