DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.3(40).2018.143730

Етнічна основа інновацій у фортепіанних творах Янніса Ксенакіса

Iryna Riabchun

Анотація


Фортепіанні твори Я. Ксенакіса уперше розглянуто в українському музикознавстві з нагоди 95-річчя від дня народження композитора. Розкрито об’єктивні і суб’єктивні причини обрання композитором авангардного напряму в музичній композиції, його індивідуальну творчу манеру на початковому етапі творчості. Досліджено цикл «Шість пісень» – один із ранніх фортепіанних творів, написаних у нефольклорній манері. Виявлено зв’язок з методом Б. Бартока у використанні фольклорного тематизму при переважанні фольклорних стилістичних ознак, зміну параметрів етнічного у подальшій творчості Я. Ксенакіса. Досліджено зв’язок філософських обґрунтувань авангардного методу композитора з теоріями давньогрецьких учених. Проаналізовано фортепіанний твір «Herma», показовий щодо використання формальних методів композиції, пояснених в основних теоретичних розробках композитора, зокрема в його праці «Формалізована музика». Серед інших етнічних складових інновацій Я. Ксенакіса на прикладі твору «Evryali» розглядається його звернення до античної міфології у назвах, тематиці творів, а також шляхи відображення етнічного змісту в концепції, драматургії, стилістиці. В огляді творів «Mists» та «á R.» («Hommage á Ravel») виявлені можливості композиційної методи Я. Ксенакіса у відображенні широкого спектру культурних традицій і сучасних технологій. На основі дослідження фортепіанних творів Я. Ксенакіса здійснено висновок про етнічну основу і міжнародне значення його творчості.


Ключові слова


грецька фортепіанна музика; фортепіанні твори Янніса Ксенакіса; етнічна традиція; неофольклоризм; авангардизм; формалізована музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotel (1976). Works [Sochineniia]: in 4 vol. Vol. 1: Metaphysics [Metafizika]. Moscow: Mysl, 540 p. [in Russian].

Aristotel (2000). Poetics. Rhetoric [Poetika. Ritorika]. Sanct-Petersburg: Azbuka, 348 p. [in Russian].

Bois, M. (1967). Iannis Xenakis: The Man and his Music. A conversation with the composer and a description of his works. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 40 p.

Choong, K.-W. (1996) Iannis Xenakis and Elliott Carter: a detailed examination and comparative study of their early output and creativity. Queensland Conservatorium of Music. Brisbane: Griffith University, 141 p.

Dubov, M. E. (2008). Ianis Ksenakis – arkhitektor noveishei muzyki [Ianis Ksenakis – arkhitektor noveishei muzyki] The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.02 Music Art. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow, 17 p. [in Russian].

Dubov, M. E. (2008). Ianis Ksenakis – arkhitektor noveishei muzyki [Ianis Ksenakis – arkhitektor noveishei muzyki] Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.02 Music Art. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow, 232 p. [in Russian].

James, J. (1995). The music of the spheres. Music, science and the natural order of the Universe. England: Abacus, XVII p., 262 p.

Losev, A. (1996) The mythology of the Greeks and Romans [Mifologija grekov i rimljan]. Moscow: Mysl, 975 p. [in Russian].

Matossian, N. (1986). Xenakis. London: Kahn & Averill; Taplinger Pub. Co, 271 p.

Philippot, M. (1980). Xenakis, Iannis New Grove Dictionary of Music and Musician, in 20 vol, vol. 20. New York: Macmillian, p. 559.

Piaskovskii I. B. (1986). The Logic of Musical Thinking [Logika muzykalnogo myshleniia]. Kyiv: Muz. Ukraina, 232 с. [in Russian].

Solomos, M. (2001) From the Bartókian project to the sound: The evolution of the young Xenakis Presences by Iannis Xenakis. Scientific Director of Makis Solomos, Documentation Center for Contemporary Music [Du projet bartókien au son: L’évolution du jeune Xenakis Presences de Iannis Xenakis. Direction scientifique de Makis Solomos, Centre de documentation de la musique contemporaine]. Paris: CDMS, pp. 15–28 [in French].

Xenakis Ia., (2008). Formalized music. Conclusions and prospects [Formalizovannaia muzyka. Vyvody i perspektivy] Translate from French by M. Zalivadniy. Sanct-Petersburg: SPbGK im. N. A. Rimskogo-Korsakova, 176 p. [in Russian].

Hrabovskyi L. O. (2009). My method is the chronology of the formulation of technology [Mii metod – khronolohiia formuvannia tekhniky ta estetyky] Scientific reporter of Tchaikovsky National Academy of Music [Naukovij visnyk Nacional’noi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo]. Vol. 84: Komposer and the present [Kompozytor i suchasnist], Kyiv, pp. 165–180 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 1 : Метафизика / Акад. наук СССР, Ин-т философии. Москва : Мысль, 1976. 540 с.

Аристотель. Поэтика. Риторика. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000 348 с.

Грабовський Л. О. Мій метод – хронологія формування техніки та естетики // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 84 : Композитор і сучасність, Київ, 2009. С. 165–180.

Дубов М. Э. Янис Ксенакис – архитектор новейшей музыки : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 2008. 17 с.

Дубов М. Э. Янис Ксенакис – архитектор новейшей музыки : дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Гос. консерватория им. П. И. Чайковського. Москва, 2008. 232 с.

Ксенакис Я. Формализованная музыка. Выводы и перспективы / пер. М. Заливадного. Санкт-Петербург : СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2008. 176 с.
7. Лосев А. Мифология греков и римлян. Москва : Мысль, 1996. 975 с.
8. Пясковский И. Б. Логика музыкального мышления. Киев : Муз. Украина, 1986. 232 с.

Bois M. Iannis Xenakis: The Man and his Music. A conversation with the composer and a description of his works. Westport, Connecticut : Greenwood Press, 1967. 40 p.

Choong K.-W. Iannis Xenakis and Elliott Carter: a detailed examination and comparative study of their early output and creativity / Queensland Conservatorium of Music. Brisbane : Griffith University, 1996. 141 p.

James J. The music of the spheres. Music, science and the natural order of the Universe. England : Abacus, 1995. 262 p.

Philippot M. Xenakis, Iannis // New Grove Dictionary of Music and Musician : in 20 vol. Vol. 20. New York : Macmillian, 1980. P. 559.

Matossian N. Xenakis. London : Kahn & Averill ; Taplinger Pub. Co, 1986. 271 p.

Solomos M. Du projet bartókien au son: L’évolution du jeune Xenakis // Presences de Iannis Xenakis / Direction scientifique de Makis Solomos, Centre de documentation de la musique contemporaine. Paris : CDMS, 2001. P. 15–28.