DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(38).2018.135902

Творчість Ріхарда Вагнера у працях польських і львівських музикознавців кінця ХІХ – початку ХХ століть

Stefaniia Fedorivna Oliinyk

Анотація


Охарактеризовано переклади опер і праць композитора, науково-популярні монографії та статті у львівській пресі про творчість Р. Вагнера, видані у Львові польською мовою протягом кінця ХІХ – на початку ХХ століття. Особливе зацікавлення музикою Р. Вагнера у Львові припадає на другу половину ХІХ – початок ХХ ст., коли в театрах були поставлені більшість його опер. Особливість суспільної рецепції у Львові музичних драм композитора полягає в тому, що більшість постановок, окрім першої, були здійснені польською мовою. Розглянуто історію постановок опер «Тангейзер», «Лоенгрін», «Рієнці», «Летючий голландець», тетралогії «Перстень нібелунга» у Львові, а також їх переклади польською мовою. Зацікавлення творчістю Р. Вагнера спонукало до перекладів його публіцистичних праць («Мистецтво і революція», «Опера і драма»), а також до написання популярних статей, музикознавчих досліджень, монографій, виданих у Львові або ж створених львівськими дослідниками. Проаналізовано праці Леона Грудера («“Перстень нібелунга” Р. Вагнера»; «“Мова лісу” Ріхарда Вагнера (“Зігфрід”)»), Александра Бандровського-Саса («“Перстень нібелунга” – трилогія з прологом Р. Вагнера. Тематичний розбір з аналізом головних лейтмотивів, ілюстрований прикладами»), Леона Яна Пінінського («Про сучасну оперу і значення Ріхарда Вагнера, а також про “Парсіфаль” Вагнера»; «“Парсіфаль” Вагнера по тридцяти роках»), Маріана Дінстля («Ріхард Вагнер і Польща»), Здзіслава Яхімецького («Ріхард Вагнер»).


Ключові слова


музична культура Львова; Р. Вагнер; опера; переклад польською мовою; музикознавчі праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Kyianovska, L. (2013). Richard Wagner’s Operas in Lviv Stage. Ukrainian Music: Scientific Journal, 2 (8) [Opery Vahnera na lvivskii stseni. Ukrainska muzyka: nauk. chasopys, 2 (8)]. Lviv, pp. 66–74 [in Ukrainian].

Oliinyk, S. (2015). The Perception of Richard Wagner’s Ouevre in Lviv Musical Culture. Musicological Studies: Scientific issues of Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, 35 [Retseptsiia tvorchosti Rikharda Vahnera v muzychnii kulturi Lvova. Naukovi zbirky Lvivskoi natsionalnoi muzychnoi akademii imeni M. V. Lysenka. Vyp. 35: Muzykoznavchi studii]. Lviv, pp. 102–112 [in Ukrainian].

Palamarchuk, O. (2003). Richard Wagner’s Works on the Lviv Stage. Prostsenium, 3 (7) [Tvory Rikharda Vahnera na lvivskii stseni. Prostsenium, 3 (7)]. Lviv, pp. 11–15 [in Ukrainian].

Starukh, T. (1997). Musical Art of Lviv: The Formation of Piano Performance and Pedagogy in the Second Half of 19th – the First Third of the 20th Century [Muzychne mystetstvo Lvova: stanovlennia fortepiannoho vykonavstva i pedahohiky u druhii polovyni 19 – pershii tretyni 20 st.]. Lviv: VMI im. M. V. Lysenka, 168 p. [in Ukrainian].

Tereshchenko, А. (2003). Lviv Opera. T. Pavlikovsky’ epoch in the International Relations Context [Lvivskyi opernyi. Epokha T. Pavlikovskoho v konteksti mizhnarodnykh zviazkiv]. Musica Galiciana, (VII). In: L. Mazepa, ed. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 130–135 [in Ukrainian].

Bandrowski, A. (1907). Ring of the Nibelung – the Trilogy with Prologue by R. Wagner. The Themes and the Main Leitmotifs Analysis Illustrated by the Examples [Pierścień Nibelunga – trylogia z prologiem R. Wagnera. Rozbiór tematyczny z analizą motywow przewodnich ilustrowaną przykładami]. Lviv: Piller Neumann i Sp.; Warszawa: E. Wende i Sp., 119 p. [in Polish].

Dankowska, J. (2003). Lviv Musicologists about Wagner (at the turn of the 19th and 20th centuries) [Muzykolodzy lwowscy o Wagnerze (na przełomie XIX i XX wieku)]. In: L. Mazepa, ed. Musica Galiciana, VII. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 136–147. [in Polish].

Dienstl, M. (1907). Richard Wagner and Poland [Ryszard Wagner a Polska]. Lviv, Warszawa: H. Altenberg; E. Wende i sp., 46 p. [in Polish].

Gruder, L. (1899). ‘The Forest Language’ by Richard Wagner (Siegfried) [“Mowa Lasu” Ryszarda Wagnera (Siegfried)]. Wiadomości artystyczne. Lviv, pp. 33–36 [in Polish].

Gruder, L. (1898). The Ring of the Nibelung by R. Wagner [Pierścień Nibelunga R. Wagnera]. Wiadomości artystyczne, pp. 201–203 [in Polish].

Jachimecki, Z. (1911). Richard Wagner [Ryszard Wagner]. Warszawa: E. Wende, Lviv: H. Altenberg: W-wo Towarzystwa Nauczycieli Szkól Wyższych we Lwowie, 290 p. [in Polish].

Kyyanovska, L. and Petruk, S. (2013). Perception of Wagner in the music culture of Lviv (Poland / Ukraine) [Wagner-Rezeption in der Musikkultur Lembergs (Polen / Ukraine)]. Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung. Leipzig: Helmut Loos und Sax-Verlag Beucha, pp. 427–437.

Piniński, L. (1914). Wagner’s Parsifal after thirty years [Parsifal Wagnera po latach trzydziestu]. Lviv: Głowny skład w księgarni H. Altenberga, 50 p. [in Polish].

Piniński, L. (1883). About Modern Opera and Richard Wagner’s Significance and Parsifal by Wagner [O operze nowoczesnej i znaczeniu Ryszarda Wagnera oraz o Parsifalu Wagnera]. Lviv: W. Łoziński, 108 p. [in Polish].

Tannhaüser i turniej śpiewaków w Wartburgu. Opera w trzech aktach. Słowa i muzyka R. Wagnera. (1897). Lviv: Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 57 p. [in Polish].

Wagner, R. (1907). Opera and Drama. Part I. Opera and the essence of music [Opera i dramat. Cz. I. Opera a istota muzyki. Przełozył z niem. i zaopatrzył wstępem M. Dienstl]. Lviv, Warszawa: H. Altenberg; E. Wende i sp., 155 p. [in Polish].

Wagner, R. (1904). Art and Revolution [Sztuka i rewolucja. Przełozył z niem. J. Mesnil]. Lviv: Polskie Towarzystwo Nakładowe, 66 p. [in Polish].

Wypych-Gawrońska, A. (1999). Lviv Opera and Operetta Theater in 1872–1918 [Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918]. Krakow: Universitas, 407 p. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кияновська Л. О. Опери Вагнера на львівській сцені // Українська музика : наук. часопис. Львів, 2013. Число 2 (8). С. 66–74.

Олійник С. Ф. Рецепція творчості Ріхарда Вагнера в музичній культурі Львова // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Вип. 35 : Музикознавчі студії. Львів, 2015. С. 102–112.

Паламарчук О. Р. Твори Ріхарда Вагнера на львівській сцені // Просценіум : театрознав. журн. Львів, 2003. № 3 (7). С. 11–15.

Старух Т. Музичне мистецтво Львова: становлення фортепіанного виконавства і педагогіки у другій половині 19 – першій третині 20 ст. Львів : ВМІ ім. М. Лисенка, 1997. 168 с.

Терещенко А. Львівський оперний. Епоха Т. Павліковського в контексті міжнародних зв’язків // Musica Galiciana. Tom VII / red. L. Mazepa. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. С. 130–135.

Bandrowski A. Pierścień Nibelunga – trylogia z prologiem R. Wagnera. Rozbiór tematyczny z analizą motywow przewodnich ilustrowaną przykładami. Lwów : Piller Neumann i Sp. ; Warszawa : E. Wende i Sp., 1907. 119 s.

Dankowska J. Muzykolodzy lwowscy o Wagnerze (na przełomie XIX i XX wieku) // Musica Galiciana. Tom VII / red. L. Mazepa. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. S. 136–147.

Dienstl M. Ryszard Wagner a Polska. Lwów ; Warszawa : H. Altenberg ; E. Wende i sp., 1907. 46 s.

Gruder L. „Mowa Lasu” Ryszarda Wagnera (Siegfried) // Wiadomości artystyczne. Lwów, 1899. Rok III. No. 5, 1 marca. S. 33–36.

Gruder L. Pierścień Nibelunga R. Wagnera // Wiadomości artystyczne. Lwów, 1898. Rok II. No. 27, 10 października. S. 201–203.

Jachimecki Z. Ryszard Wagner. Warszawa : E. Wende, Lwów : H. Altenberg : W-wo Towarzystwa Nauczycieli Szkól Wyższych we Lwowie, 1911. 290 s.

Kyyanovska L., Petruk S. Wagner-Rezeption in der Musikkultur Lembergs (Polen / Ukraine) // Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung / Hrsg. H. Loos ; Red. K. Stöck. Markkleeberg : Richard-Wagner-Verband ; Leipzig : Helmut Loos und Sax-Verlag Beucha, 2013. S. 427–437.

Pininski L. Parsifal Wagnera po latach trzydziestu. Lwów : Głowny skład w księgarni H. Altenberga, 1914. 50 s.

Piniński L. O operze nowoczesnej i znaczeniu Ryszarda Wagnera oraz o Parsifalu Wagnera. Lwów : W. Łoziński, 1883. 108 s.

Tannhaüser i turniej śpiewaków w Wartburgu. Opera w trzech aktach. Słowa i muzyka R. Wagnera. Lwów : Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1897. 57 s.

Wagner R. Opera i dramat / przełozył z niem. i zaopatrzył wstępem M. Dienstl. Cz. I. Opera a istota muzyki. Lwów ; Warszawa : H. Altenberg ; E. Wende i sp., 1907. 155 s.

Wagner R. Sztuka i rewolucja / przełozył z niem. J. Mesnil. Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1904. 66 s.

Wypych-Gawrońska A. Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918. Kraków : Universitas, 1999. 407 s.