DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.2(39).2018.137114

Вісімдесятий ювілейний сезон «Maggio Musicale Fiorentino» (роль музичних фестивалів у культурному житті сучасної Італії)

Olena Yuriivna Ponomarenko

Анотація


Мета статті – охарактеризувати музичні фестивалі в сучасній Італії, визначити основні їх типи, розглянути їх організацію на прикладі «Maggio Musicale Fiorentino» (вісімдесятого ювілейного сезону).

Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні індуктивного методу для дослідження окремих фестивальних напрямів і загальних тенденцій фестивального процесу в культурному житті сучасної Італії. Наукова новизна полягає в тому, що музичні фестивалі в сучасній Італії розглянуто як складову італійської національної культури, визначено їх вплив на музичне життя сьогодення. Системний аналіз італійських фестивальних заходів сприятиме запозиченню цього досвіду українськими музикантами і використання його в музичному житті України. Фестивалі органічно вписалися в музичне життя сучасної Італії, а фестивальний рух, зазнавши значних змін протягом останнього десятиліття ХХ – початку ХХІ ст., набирає все більшого розвитку: 1) зросла кількість фестивальних заходів – від професійних до аматорських; 2) професійні фестивалі – це масштабні заходи, які охоплюють школи, майстер-класи і творчі проекти молодих музикантів; 3) поширюються міжкультурні і творчі зв’язки не тільки між 20 областями Італії, які поділяються на 107 провінцій (province), а й на міжнародному, регіональному, міському рівнях. Одним з найяскравіших музичних проектів серед професійних фестивалів є «Флорентійський музичний травень», який значно розширив свої функції: тепер це творча інституція зі своїм театром, оркестром, хором, академією, майстер-класами, студією запису, журналом, асоціацією «Amici del teatro del Maggio Musicale Fiorentino», меценатами, спонсорами. Він зберігає традиції і дотримується формули – висока якість і професійний рівень, охоплюючи і фестиваль «Maggio Musicale Fiorentino», який уже 80й сезон відбувається щороку у Флоренції протягом кінця квітня – початку червня.


Ключові слова


музичний фестиваль; професійні фестивалі; «Флорентійський музичний травень»; музичне життя сучасної Італії

Повний текст:

PDF

Посилання


Cherkashina-Gubarenko, M. (2015) Opera theatre in a changing time-space [Opernyi teatr u minlyvomu chasoprostori]. Kharkiv: Actа, 392 p.

80th Maggio Musicale Fiorentino [8Maggio Musicale Fiorentino]. Available at: http://www.operadifirenze.it . [Accessed: 15.10.2017].

Horenko, L. (2007). Accademia Filarmonica di Bolognaand its Ties with Ukraine in the End of the 18thCent. – the First Half of the 19thCent. [Bolonska filarmoniina Akademiia ta yii zviazky z Ukrainoiu kintsia XVIII – pershoi polovyny XIX st.].Culture of Ukraine [Kultura Ukrainy],Collection of Scientific Works,Kharkiv State Academy of Culture, vols 20. Kharkiv:KhDAK, pp. 57–67 [in Ukrainian].

Lebed, M. (2012). Alfredo Casellaand New Musicin Italy [Alfredo Kazella i novaya muzyka v Italii]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow, 298 p. [in Russian].

Mykytas, V. (1994).Old Ukrainian Students and Professors[Davnoukrainski studenty I profesory]. Kyiv:Abrys, 288 p.[in Ukrainian].

Puchlyanco, M. (2014) The competition of musicians-performers as a phenomenon of modern cultural space [Konkurs muzykantiv-vykonavtsiv yak fenomen suchasnoho kulturnoho prostoru]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: NMAU, 201 p. [in Ukrainian].

Shwed, M. (2010). Trends in the development of international festivals of contemporary music [Tendentsii rozvytku mizhnarodnykh festyvaliv suchasnoi muzyky]. Lviv: Spolom, 440 p. [in Ukrainian].

Sokhor, A. (1980). On current issues of the sociology in music[O sovremennykh zadachakh sotsiologii muzyki]. Questions of sociology and music aesthetics [Voprosy sotsiologii i estetiki muzyki] Sat. item, vols I. Leningrad: Sov. compositor, pp. 281–293[in Russian].

The Venice Biennale – Music Biennale 2017 [La Biennale di Venezia – Biennale musica 2017]. Available at: www.labiennale.org . [Accessed: 15.10.2017].

Zinkevych, O. (2004). Music speaks the language of our time [Muzyka hovoryt movoiu nashoho chasu]. Criticism [Krytyka], vols 7–8 (81–82), Kyiv, pp. 30–34 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горенко Л. І. Болонська філармонійна Академія та її зв’язки з Україною кінця XVIII – першої половини XIX ст. // Культура України : зб. наук. праць / Харк. держ. академія культури. Харків : ХДАК. Вип. 20 : Культура України. Мистецтвознавство. Філософія / Харк. держ. академія культури ; відп. ред. В. М. Шейко. Харків : ХДАК, 2007. С. 57–67.

Зінькевич О. С. Музика говорить мовою нашого часу // Критика. Київ, 2004. № 7–8 (81–82). С. 30–34.

Лебедь М. И. Альфредо Казелла и новая музыка в Италии : дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 2012. 298 с.

Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори. Київ: Абрис, 1994. 288 с., іл.

Пухлянко М. Є. Конкурс музикантiв-виконавцiв як феномен сучасного культурного простору: дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство) / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ, 2014. 201 с.

Сохор А. Н. О современных задачах социологии музыки // Вопросы социологии и эстетики музыки : сб. ст. Вып. І. Ленинград : Сов. композитор, 1980. С. 281–293.

Черкашина-Губаренко М. Р. Оперний театр у мінливому часопросторі. Харків : Акта, 2015. 392 с.

Швед М. Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики. Львів : Сполом, 2010. 440 с.

La Biennale di Venezia – Biennale musica 2017. URL: www.labiennale.org (accessed: 15.10.2017).

80°Maggio Musicale Fiorentino. URL: http://www.operadifirenze.it (accessed: 15.10.2017).