Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство. Актуальні питання українського музикознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство. Сучасний оперний театр у соціокультурному просторі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство. Актуальні питання теоретичного музикознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.